Arbejdet med cirkulær økonomi

Få styr på de nye markedsbetingelser i cirkulær økonomi

Tilmeld dig her:

1. apr 2022
10:00
Gratis
Webinar
1. apr 2022
10:00
Gratis
Webinar

Om webinaret

Deltag i EGN live webinar og mød forfatter til bøgerne om Grøn omstilling for virksomheder, Gitte Haar.

Grøn omstilling og især den cirkulære økonomi bliver den største forandring, virksomhederne kommer til at opleve længe, også større end digitalisering. Til gengæld går grøn omstilling og digitalisering hånd i hånd, hvis det gribes rigtigt an.

EGN live webinar fredag den 1. april 2022 kl. 10-11.00 Gitte Haar, CEO i Center for Cirkulær økonomi

Virksomhederne bliver mødt med nye lovkrav for at kunne afsætte deres produkter på et indre grønt marked (EU’s Green Deal), ligesom kundernes krav om bæredygtighed, gennemsigtighed og sporbarhed er stigende. Dette understøttes af, at EU introducerer lovgivning om anti-greenwashing, udvidet producentansvar og en standardiseret mærkning af alle produkter baseret på livscyklusanalyser (Product Environmental Footprint).

De danske produktionsvirksomheder oplever forsyningsproblemer og stærkt stigende råvarepriser, som kan imødegås i en cirkulær økonomi. Bevægelsen mod en cirkulær økonomi går hurtigt i andre lande – både inden- og udenfor EU. Der er dog stadig en ledig firstmover position for de danske virksomheder, og især for SMV-virksomhederne ligger der et stort forretningspotentiale i at udnytte det grønne vindue, som Danmark har mod omverden. En stor barriere for implementering af en grøn økonomi og bæredygtighed er de manglende kompetencer i virksomhederne og især på ledelsesgangene.

Webinaret vil give en indføring i bæredygtighedsbegreber og grøn omstilling i et virksomhedsperspektiv med et overvejende fokus på den cirkulære økonomi og de krav, der kommer til virksomhederne og produkterne i takt med, at EU overgår til en cirkulær økonomi i løbet af de næste 8 år.

Der vil også være en kort præsentation af værktøjer, som virksomhederne kan gøre brug af i arbejdet med den grønne omstilling.

OBS! Vi gør opmærksom på, at det kun er EGN-medlemmer, som efterfølgende har adgang til webinar-materialet: Optagelse samt tilhørende hand-outs.

Gitte Haar forfatter til bøgerne Grøn omstilling for virksomheder

Om Gitte Haar

De sidste 15 år har Gitte Haar beskæftiget sig med de forretningsmæssige muligheder i den grønne omstilling og i særdeleshed i den cirkulære Økonomi. Gitte har hjulpet mange danske virksomheder i deres arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling samt udviklingen af nye cirkulære forretningsmodeller. Gitte har ledet programmer med støtte fra Grøn Omstillingsfond under Erhvervsstyrelsen, hvor danske virksomheder udviklede nye forretningsmodeller og implementerede disse.

I dag sidder Gitte i bestyrelsen for virksomheder, der arbejder aktivt med verdensmålene, bæredygtighed og den grønne omstilling. Gitte kombinerer sine naturvidenskabelige kompetencer med kompetencer indenfor økonomi og finansiering for at skabe en strategisk forankring af den grønne omstilling i virksomhederne. Gitte er forfatter til bøger om grøn omstilling i virksomheder og driver i dag Center for Cirkulær Økonomi, hvor hun hjælper virksomhederne med at komme i gang med den grønne omstilling.

Gitte er uddannet cand.merc.aud. fra CBS og cand.scient. agro. fra KU LIFE (KVL), og har en international baggrund i konsulentbranchen fra Arthur Andersen og Deloitte.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link