Kultur og diversitet

– Hvordan kan vi arbejde med det, for at skabe 
bedre resultater?

Tilmeld dig her:

Gæster tilmeldes via kommentarfeltet i EGNs medlemsunivers, ved tilmelding bedes du oplyse navn, virksomhed og stilling i kommentarfeltet.

9. okt 2024
08:30
Medlemspris kr. 1690,- Gæstpris kr. 1990
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
9. okt 2024
08:30
Medlemspris kr. 1690,- Gæstpris kr. 1990
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Om Eventet

I alle organisationer er der en kultur – stærkere eller svagere.

Men hvad er det egentlig, der definerer en kultur, og hvordan kan vi arbejde med den?

I en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft på en lang række områder, hvor kvinder er på vej ind i organisationer, der traditionelt har været mandsdominerede, og hvor mange organisationer oplever, at rigtig mange ting hastigt forandres, bliver disse spørgsmål mere og mere vigtige.

Til at sætte fokus på, hvordan man arbejder med kultur og diversitet, har vi samlet en række indlægsholdere, der alle arbejder med det i hverdagen – og som gerne deler erfaringer og betragtninger.

Tid Program
08:30 – 09:00 Registrering og morgenkaffe
09:00 – 09:10 Velkomst og præsentation af dagens program
09:10 – 10:25 Hvad er kultur – og hvordan kan vi aktivt arbejde med den?

Hvad er kultur? Og hvad definerer kulturen i en organisation?

Michael Jensen, Colea Consult
hjælper os med at få begreberne på plads og forstå, hvordan kulturen er i hele vores hverdag – og nogle gange også, hvor vi ikke tror det.

Michael Jensen er uddannet filosof, har en lederkarriere i Mærsk bag sig og driver i dag egen konsulentvirksomhed.
10:35 – 11:20 ”Hva’ mæ kulturen?”
Her er det ikke et tidsskrift fra 30’erne vi har fokus på, men situationen i jeres egne organisationer?

Hvordan har kulturen det?

Hvordan arbejder I med den?

Hvad giver det af muligheder og udfordringer?
11:30 – 12:30 Køn og kultur i uniform
I nogle organisationer er der tydelige, visuelle tegn på kulturen: I Forsvaret og Politiet blandt andet gennem uniformeringen.

Søren Brusgaard Lillelund-Holst
har en officerskarriere bag sig, er stadig reserveofficer og arbejder nu på Politiskolen. Som led i sin uddannelse har han skrevet en kandidatafhandling på Aarhus Universitet om betydningen af køn i Forsvaret.

Observationerne og konklusionerne er spændende og generelt anvendelige i alle organisationer – og for at sikre diversiteten, stiller Søren op sammen med en kvindelig kollega.
12:30 – 13:15 Frokost
13:15 – 15:00 Diversity Intelligence
Mislykket fastholdelse af medarbejdere er dyrt!

Heidi Rottbøll Andersen, Living Institute har siden 2004 rådgivet virksomheder i, hvordan de kan få dansk arbejdskultur, normer og udenlandske ansatte til at lykkes.

Men de kulturelle forskelle findes ikke kun i forskellige nationaliteter – forskellige funktioner har i mange virksomheder deres egen, forskellige kulturer, der støder sammen i hverdagen.

Ved små øvelser viser Heidi os, hvordan kulturelle forskelle opstår og kommer til udtryk – og påvirke evnen til at samarbejde.

Heidi mener, at en inkluderende kultur på arbejdspladsen bliver en selvfølgelighed i fremtiden, men det kræver, at ledelsen går forrest – også i det sociale liv.

Hun har en række konkrete anbefalinger til, hvordan virksomheder kan blive bedre til at rekruttere, motivere og fastholde medarbejdere.

Også selvom et flertal af danskerne i en ny Epinion-undersøgelse foretaget for Dansk Industri (DI) tror, at de udenlandske kolleger på deres arbejdspladser er faldet godt til, er det ofte ikke tilfældet, når man spørger de udenlandske kolleger.
15:15 – 16:15 Hvordan sikres og fastholdes en stærk kultur i Novo Nordisk – en virksomhed i kraftig vækst?

Novo Nordisk succes og kraftige vækst har nok ikke undgået nogens opmærksomhed.

Men hvordan sikrer man at kulturen følger med, når antallet af nye kolleger vokser i hastigt tempo? Og hvordan sikrer man at kultur og nye medarbejdere trives i fællesskab med den eksisterende organisation?

Sara Leth Ottosen, Global Director of Culture, Engagement & Performance hos Novo Nordisk giver os indsigt i Novo Nordisks stærke kultur, og hvordan der målrettet arbejdes med den i en periode med stor forandring.
16.15 – 16:30 Farvel og tak for i dag

Om Michael Jensen

Michael Jensen er direktør og ejer af konsulentvirksomheden, Colea ApS, hvor han til daglig arbejder med strategi, ledelse og kommunikation. Desuden er Michael netværksdirektør i EGN Danmark, Topledelse.

Han er oprindeligt uddannet filosof med speciale i bevidsthedsfilosofi og har tidligere haft lederstillinger i bl.a. Mærsk og Magasin du Nord, samt i 15 år været hovedredaktør på håndbogen Visionær Ledelse.

Om Søren Brusgaard Lillelund-Holst

Søren Brusgaard Lillelund-Holst er uddannet Sociolog fra Århus Universitet 2019, og til daglig samfundsfaglig underviser på Politiskolen, Uddannelsescenter Vest og fællestillidsrepræsentant i Rigspolitiet.

Militært uddannet som sprog- og stabsofficer, Gender Advisor og forbindelsesofficer og tilknyttet Forsvaret Reserve v. XIII bataljon, Slesvigske Fodregiment. Sørens afsluttende speciale  Danish Army Officers & Gender – A study on how gender is performed, perceived, and experienced to affect the professional sphere of officers enrolled in the three structural levels of Danish Army officers’ education, i.e. cadets, captains and majors er udgivet i samarbejde med Forsvarsakademiet og Søren har på baggrund af dette deltaget i paneldebatter på Ffolkemødet vedrørende køn og diversitet i Forsvaret.

Kaptajn i Reserven ved stab XIII Bataljon, Slesvigske Fodregiment og efterretningsofficer, Gender Advisor, forbindelsesofficer, kulturrådgiver og tolk. 3 udsendelser til Afghanistan (Kulturrådgiver og cheftolk), samt udsendelse til Israel UNTSO 2020 ( FN-observatør/Teamleader)

Om Heidi Rottbøll Andersen

Heidi Rottbøll Andersen er partner i og stifter af Living Institute. Kundeporteføljen inkluderer: Deloitte, Novo Nordisk, Vestas, SAP, Carlsberg, Rockwool, LEGO, Rambøll, L’Oreal, Bayer, Fortum, Danfoss, Grundfos, Skov, Leo Pharma, Danske Bank, Nordea, SimCorp, Hydro, Econ, Esprit, The Danish Composer’s Society, Siemens, Symphogen, DTU, Copenhagen Business School, Danish Ministry of Foreign Affairs, Denmarks Sports Confederation, etc.

Derudover er hun gæsteforelæser på CBS og har uddannelsesmæssige erfaring fra universiteter og Business Schools i bl.a. USA og Holland

Om Sara Lett Ottosen

Sara Lett Ottosen er Global Director of Culture, Engagement and Performance hos Novo Nordisk.

Sara har en kandidatgrad I  Creative Business Processes, Innovation & Business Development and Entrepreneurship fra CBS og har før Novo Nordiskj arbejdet som Business Coach, samt været ansvarlig for organisationsudvikling i Nordea Asset Management.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link