Økonomi grafer

Økonomifunktionen i en usikker verden

Årsmøde for økonominetværk – 15.-16. maj 2023

Tilmeld dig her:

Gæster tilmeldes via kommentarfeltet ved tilmelding i medlemsuniverset.

Dato

15. maj 2023

15:00 - 22:00

16. maj 2023

08:30 - 16:00

Pris

Begge dage (inkl. overnatning og forplejning):

3.495 kr. ekskl. moms for medlemmer

3.895 kr. ekskl. moms for gæster

Kun dag 2 (16. maj 2023):

1.095 kr. ekskl. moms for medlemmer

1.295 kr. ekskl. moms for gæster

Sted

STOREBÆLT SINATUR HOTEL & KONFERENCE CENTER Østerøvej 121 5800 Nyborg

Om årsmødet

Bedst som vi mente, vi havde lagt Corona bag os, dukkede nye udfordringer op. Mangel på arbejdskraft, usikre forsyningskæder, væbnet konflikt inden for Europas grænser, kraftigt stigende energipriser og potentielle forsyningsproblemer.

På EGN Netværks Danmarks årsmøde for økonominetværkene mandag d. 15. og tirsdag d. 16. maj sætter vi fokus på, hvordan vi navigerer i en omverden med store, til dels uforudsigelige forandringer, når der i vid udstrækning internt i virksomhederne er ønske om og behov for planlægning, prognosticering og handling, der bringer virksomheden mod dens strategiske mål.

Mandag d. 15. maj

14:30 - 15:00

Registrering og kaffe

15:00 - 15:10

Velkomst

15:10 - 17:00

Økonomien i en usikker verden

Allan Sørensen tager udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation og de tendenser DI ser for den kommende tid, og hvad det kommer til at betyde internt i virksomhederne

17:15 - 18:15

Strategien i en usikker verden

Joachim Allerup reflekterer over, hvordan vi håndterer en situation, hvor vores typisk 3-5 årige strategier bliver snigløbet af udviklingen i eksterne faktorer, der gør at vejen mod de strategiske mål ikke længere står helt så klart.

Hvordan håndteres det i praksis – og hvornår skal vi overveje at justere eller måske endda reformulere strategien?

19:00 - 22:00

Middag – og samfundet i en usikker verden

Der bliver rig lejlighed til at netværke under den 3 retters menu – og til den efterfølgende kaffe giver en kendt politiker sit bud på, hvad usikkerheden i omverdenen betyder for det danske samfund.

Tirsdag d. 16. maj

08:30 - 10:00

Planlægning og forecasting i en usikker verden

En central opgave i alle økonomifunktioner er som led i virksomhedens økonomiske styring at prognosticere udviklingen i indtjening og likviditet.

Men når vi ikke med sikkerhed ved, om vi har varer at sælge, hvornår de er til disposition og hvad de kommer til at koste, samtidig med energipriserne stige hastigt, bliver opgaven meget mere kompleks, end vi har været vant til.

Anders Olsen giver en række råd og anbefalinger til, hvordan vi mere hensigtsmæssigt kan tilrettelægge vores planlægning og forecasting, så vi kan tage højde for usikkerheden og måske rent faktisk få en bedre økonomisk styring – også i mindre usikre tider.

10:15 - 11:45

Trusler og sikkerhed i en usikker verden

Fokus på virksomhedens risikobillede har været stærkt stigende over de senere år, og de mange udfordringer vi står overfor, gør ikke behovet for fokus mindre.

Og det er ikke kun cybersikkerhed, der her er kritisk. Det er et bredt spektrum af udfordringer lige fra den helt fysiske sikkerhed op helt op i cyperspace.

Mads Nørgaard Madsen tegner det aktuelle trusselbillede op og kommer med gode råd til og anvsininger på, hvordan vi bedst håndterer virksomhedens risici og sikkerhed

11:45 - 12:30

Frokost

12:30 - 13:45

Ledelse i en usikker verden

Står du med et ledelsesansvar skal du kunne håndtere usikkerheden ikke kun for dig selv, men også for dine medarbejdere.

Hvad er det, der er på spil? Og hvordan påvirker dine beslutninger og din adfærd dine medarbejdere i en situation, hvor de også kan se og mærke usikkerhederne og dens konsekvenser.

René Dalgas sætter fokus på de mekanismer der opstår i samspillet mellem mennesker og giver gode råd til, hvordan du gennem din ledelse kan reducere dine medarbejders usikkerhed.

13:45 - 14:15

Hvordan påvirker usikkerheden konkret mig i min hverdag?

Vi diskuterer i mindre grupper, hvor det i hverdagen er, vi er påvirket mest af usikkerheden i omverdenen.

14:30 - 15:50

Dig selv i en usikker verden

Og hvordan påvirker hele denne usikkerhed os så som mennesker?

Hvordan sikrer du, at du trods alle udfordringerne og hele usikkerheden, stadig kan udfylde din rolle og leve dit liv i ”fredelig sameksistens med kaoset” i omverdenen?

Lene Gjørup giver indblik i, hvad der sker med os, når vilkår samt vante rammer og forestillinger pludselig ændres radikalt – og hvordan vi navigerer gennem usikkerheden.

15:50 - 16:00

Farvel – og tak for denne gang

Du kan vælge at deltage i hele arrangementet og tilmelde dig begge dage eller blot tilmelde dig for én dag (16. maj)

Om Allan Sørensen

Allan Sørensen er cheføkonom i Dansk Industri. Allan er cand.polit og har været i DI i mere end 20 år.

Om Joachim Allerup

Joachim Allerup er partner i Bain & Company. Joachim har inden han kom til Bain startet en lang række virksomheder (Vertical Strategy, Core & Coampany, GenieBelt m.fl.) og er investor i en række opstartsvirksomheder.

Om Anders Olesen

Anders Olesen er Senior Partner i Basico og har i en årrække også været Director i Beyond Budgetting Institute. Anders har en baggrund som statsautoriseret revisor og har haft en række CFO-positioner i store koncerner (GN, Ferrosan, Incentive, Borealis m.fl.).

Om Mads Nørgaard Madsen

Mads Nørgaard Madsen er partner i PWC med ansvar for teknologi og sikkerhed.

Om René Dalgas

René Dalgas arbejder med ledelses- og organisationsudvikling, dels som konsulent, men også som underviser på bl.a Aalborg Universitet. René har mange års erfaring fra bl.a Forsvaret og en række uddannelser indenfor læring og forandring bag sig.

Om Lene Gjørup

Lene Gjørup er terapeut og erhvervspsykologisk konsulent hos CopenPsyk og cand. pæd. i psykologi, samt merkonom i HR & Ledelse. Lene er certificeret TNT (Training New Trainers)

TwitterLinkedInFacebookCopy Link