Sæt cybersikkerhed højt på agendaen

Tilmeld dig her:

7. okt 2022
10:00
Gratis
Webinar
7. okt 2022
10:00
Gratis
Webinar

Om dette webinar

Deltag i EGN live webinar fredag den 7.oktober kl.10-11.00 og mød Malene Stidsen, programchef for Industriens Fonds særlige program indenfor cybersikkerhed

Mange danske virksomheder er både innovative og effektive. Det er de blandt andet blevet, fordi de er gode til at tage ny teknologi til sig. De bruger IT-løsninger i produktionen, i administrationen, i markedsføringen og alle mulige andre steder. Digitaliseringen driver dansk erhvervsliv fremad, øger produktiviteten og styrker konkurrenceevnen. Og det er alt sammen godt.

Men overgangen fra analoge til digitale processer og produkter baner også vejen for hackere og andre IT-kriminelle. Og tallene viser tydeligt, at udviklingen volder problemer for de danske virksomheder.

To konklusioner kan let drages på baggrund af tallene. Mange virksomheder angribes – og rigtig mange er ikke parate til det og har ikke styr på cybersikkerheden.

På den baggrund – og i anledning af at oktober måned er European Cybersecurity Month i EU – afholder vi den 7. oktober 2022 et webinar med Malene Stidsen, der er programchef for Industriens Fonds særlige program inden for cybersikkerhed.

Med udgangspunkt i virksomhedsrettede værktøjer og med viden fra fondens indsatser og arbejde med cybersikkerhed gennem de seneste fem år, stiller Malene skarpt på danske virksomheders udfordringer og muligheder inden for cybersikkerhed. Blandt andet præsenteres en række redskaber og gratis træningsforløb, som ledelser og medarbejdere kan bruge til at arbejde med cybersikkerhed og derigennem styrke både modstandskraft og konkurrenceevne.

OBS! Vi gør opmærksom på, at det kun er EGN-medlemmer, som efterfølgende har adgang til webinar-materialet: Optagelse samt tilhørende hand-outs.

Malene Stidsen er ekspert i cybersikkerhed

Om Malene Stidsen

Malene står i spidsen for Industriens Fonds særlige indsats inden for cybersikkerhed. Her arbejder hun med at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at skabe og udbrede ny viden om cybersikkerhed. Det gøres gennem forskellige projekter og aktiviteter, der skal forbedre danske virksomheders kompetencer og innovation inden for IT-sikkerhed, etik og digital ansvarlighed. Malene har blandt andet været med til at udvikle Danmarks nye mærkningsordning for IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, kaldet D-mærket, og igangsat uddannelses- og træningsforløb for bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere og studerende, der ønsker at dygtiggøre sig inden for cybersikkerhed. Forud for sin nuværende rolle som programchef i Industriens Fond var Malene ansat hos Erhvervsstyrelsen, hvor hun også arbejdede for øget cybersikkerhed og vækst i dansk erhvervsliv.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link