TwitterLinkedInFacebookCopy Link

08. Sep 2020
12.30 - 17.00

EGN
Vibenshuset
Lyngbyvej 2
København Ø

View in Google Maps

Pris

EGN-medlem: Kr. 7.975 ekskl. moms for hele forløbet (4 sessions) - og du er velkommen til at invitere én eller flere gæster med, til medlemspris. Ikke-medlem: Kr. 15.875 ekskl. moms

Fremtidens arbejdsplads er NU – ny virkelighed, nye vilkår i lyset af COVID-19


Nyt forløb om fremtidens arbejdsplads
Hvordan kan du modernisere din organisation, give større frihed til medarbejderne og måske skabe større arbejdsglæde? Hvordan balanceres det virtuelle med det fysiske? Hvordan skal du organisere hjemmearbejde, hvad med de praktiske og juridiske forhold? Kan du spare dyre kontorkvadratmeter væk? Hvordan sikrer du vidensdeling i virksomheden, når arbejdspladsen er flydende? Hvordan tænkes klimakrise og miljø ind i vores future workplace?

I dette nye forløb sætter vi fokus på:

  • Fremtidens arbejdsplads og muligheden for at gentænke virksomhedens arbejdsform
  • Balancen og krydsfeltet mellem virtuelle muligheder og organisationens sociale behov
  • Videndeling, ledelse og samarbejde når organisationen er flydende og virtuelt spredt for vindende
  • Økonomiske, HR – og juridiske perspektiver ved forøget virtuelle arbejdsformer og den succesfulde implementering.

Vi inviterer dig til at udforske muligheder, fordele og ulemper, i et forum, hvor målet er at tilpasse arbejdet i din virksomhed til en ny verdensorden. Vi indbyder til et tværfagligt forum, hvor forskellige vinkler og perspektiver – ledelse, økonomi, HR, mv. – sikrer løsninger, der tilgodeser hele virksomheden.

Din profil
I din virksomhed har du afgørende indflydelse som beslutningstager eller ekspert, med mulighed for at skabe store forandringer i måden, I arbejder på. De valg, der træffes, skal direkte understøtte virksomhedens strategi og kultur.

Du er interesseret i at fastholde og udnytte det momentum, COVID-19 har kreeret for at skabe blivende forandringer. Og din aktive deltagelse er påkrævet for, at vi sammen kan finde mulige løsninger på fremtidens arbejdsformer. Som en bonus vil du efter forløbet have et velfungerende netværk, der kan give dig sparring fremover.

En erfaren, professionel facilitator vil sætte rammerne og udfordre status quo, og netværksforløbet giver dig:

  • konkret ekspertviden om fremtidens arbejdsplads
  • mulighed for at konkretisere læring fra COVID-19
  • hjælp til at planlægge og eksekvere de nye ideer i din organisation

Datoer
Session 1: Tirsdag den 8. september 2020 kl. 12.30 – 17.00
Session 2: Torsdag den 8. oktober 2020 kl. 12.30 – 17.00
Session 3: Torsdag den 12. november 2020 kl. 12.30 – 17.00
Session 4: Torsdag den 10. december 2020 kl. 12.30 – 17.00

Tilmeld dig netværksforløbet

TwitterLinkedInFacebookCopy Link