Harvard Business Publishing & EGN

Business Excellence Leadership

En energisk og engasjerende form for læring, kunnskaps- og erfaringsdeling mellom ledere og spesialister som arbeider med transformasjon, endring og strategi-implementering.

GODE ​​RELASJONER

Alle fortjener et godt nettverk

Business Executive Leadership (BEL) er en EGN gruppe for ledere på tvers av virksomheter med fokus på hvordan strategi legger føringer for business excellence og lederskap og sparring rundt caser og felles utfordringer og muligheter. Vi ønsker å få til dynamiske møter rundt fremtidsrettede og dagsaktuelle temaer.

Gruppen består av deltakere som er opptatt av å ta strategi fra visjon til handling og  implementering i i praksis. Deltakerne tilbys et unikt, eksklusivt konsept for livslang læring – som integrerer det beste fra to verdener: EGNs velprøvde nettverksmodell og det beste fra Harvard Business Publishing.

Om nettverket

Et nettverk for deg

Målgruppen er ledere og spesialister på tvers av bransjer og virksomheter som kan gjøre hverandre bedre og relatere til tema fra ulike innfallsvinkler. De skaper mulighet for å øke hverandres forståelse og gode diskusjoner. Interessante selskap med kunnskapsrike ledere og EGN’s unike program i samarbeid med Harvard er unikt.

Som medlem i nettverksgruppen BEL får du tilgang til et profesjonelt nettverk som kan hjelpe deg å utvikle din personlige og faglige kompetanse, sikre nye innsikter til din organisasjon, og som tilbyr deg sparring på dine faglige, ledelsesmessige og strategiske utfordringer i et fortrolig forum.  

Gruppen har 5 obligatoriske samlinger og tilgang på EGNs 5 seminar og 5 seminar årlig. Gjennom kunnskapsdeling utvikler deltakerne seg faglig og personlig og har tilgang på det beste innen ledelse og strategi fra Harvard og et digitalt læringsunivers fra Harvard Business Publishing.

FOKUS PÅ NYHETER

Temaer i nettverksgruppen

Temaene varierer og fastsettes av deltakerne selv. Som regel bekreftes tema på hver samling for at det skal være så dagsaktuelt som mulig. I tillegg legges det opp til å ta opp andre utfordringer på samlingen, uavhengig av dagens tema. 

I tillegg vil gruppen ha tilgang på det beste fra Harvard Business Publishing og verdens ledende universitet; et digitalt læringsunivers med 42 emner fordelt på; å lede seg selv, å lede andre og å lede virksomheten, samt caser, artikkler, videor, oppgaver. Gruppen bestemmer hvilke emner fra Harvards Læringsportal som skal gjennomgås i fellesskap. Deltakerne står fritt å bruke Læringsportalen 24/4 på egen hånd, for eksempel som selvstudie, eller sammen med kollegaer i sine egne prosjekter.

Gruppen har også tilgang til EGNs digitale medlemsunivers med 14.000 ledere og spesialister, som gjør hverandre bedre i nasjonale og internasjonale faglige nettverk. Her kan medlemmene kommunisere seg imellom i sine respektive nettverksgrupper. Medlemsuniverset er tilgjengelig fra alle digitale enheter; pc, mobil eller brett. 

medlem i EGN

10 gode grunner til å bli medlem

EGN er et faglig nettverk av likemenn og –kvinner som gir en unik mulighet til å gå i dybden med utvikling av lederskapsferdigheter, å styrke den profesjonelle verktøykassen og få ny innsikt til fordel for deg og din virksomhet.

Et globalt nettverk av ledere og spesialister

Vi tilbyr et internasjonalt og profesjonelt nettverk, hvor alle deler en felles ambisjon om å gjøre hverandre bedre - hver dag.

Skreddersydde nettverksgrupper

Nettverksgruppen er satt sammen av våre erfarne rådgivere, slik at den passer ditt ledernivå og din faglige disiplin.

Members Universe

En lukket medlemstjeneste med en global spørrefunksjon for faglige spørsmål. Du kan kommunisere direkte både med de andre medlemmene i ditt kompetansenettverk, og med med likesinnede fra hele verden,inkludert tilgang til over 200 e-bøker og en omfattende faktabank for alle fagfelt innen ledelse.

Ekspertledet møtekonsept

Alle våre nettverksgrupper er tilrettelagt av våre erfarne nettverksledere.

Coaching

Foruten løpende coaching fra nettverket, tilbyr vi én-til-én coaching av toppledere i noen av våre nettverk. *Tilbys ikke i alle markeder

Between Jobs

Er du ferdig i en rolle – og på vei mot nye utfordringer? Medlemmer som vi ønsker å beholde i våre nettverk, kan få mulighet til å fortsette i nettverket i en overgangsperiode. Du beholder ditt nettverk, holder deg oppdatert og din nye arbeidsgiver, får glede av ditt kompetansenettverk.

Voks med nettverket

Etterhvert som du utvikler deg faglig endres dine behov. Som medlem i EGN kan du når som helst gå over til en annen nettverksgruppe som bedre stemmer overens med din karriere og dine behov.

Eksklusive events

Event med aktuelle tema avholdes jevnlig med formål om økt engasjement, inspirasjon og utvikling på tvers av nettverksgruppene.

EGN Nyheter

Som medlem i EGN får du tilgang til vårt Innsikt-univers med siste nytt innen lederutvikling og næringsliv.

Fordeler for din virksomhet

EGN fungerer som et nettverk for hele virksomheten og er med på å heve ferdighetene til nøkkelansatte, gir innsikt i de seneste markedstrendene og tips til verktøy, samt tilgang til en fortrolig gruppe rådgivere og 14.000 ledere og spesialister globalt.

VERDI FOR ALLE PARTER

Et godt nettverk utvider horisonten - også for virksomheten

Hos EGN fokuserer vi på utviklingen av hvert enkelt medlem - i grupper, hvor beste praksis deles og diskuteres, og alle kontinuerlig gjør hverandre dyktigere. Din medarbeider får løpende konkret og fortrolig sparring og uvurderlig erfaring for å takle dagens utfordringer og muligheter. Det er få kurs eller seminarer som kan tilby det.

Virksomhet

Hva får virksomheten ut av det?

 • En ansatt med styrkede kompetanser
 • En ansatt med tilgang til unik kunnskap og erfaring
 • En ansatt som kjenner andres beste praksis
 • En ansatt som er motivert og i utvikling
 • Store besparelser på utgifter til for eksempel konsulentbistand, produkt- og markedsforskning, kurs og videreutdanning

Medlem

Hva får medlemmet ut av det?

 • 4-6 nettverksmøter over 12 måneder á 4-5 timer
 • En profesjonell nettverksleder som faciliterer møtene og sikrer verdiskapning
 • Tilgang til 15.000 andre aktive medlemmer i EGN
 • Inspirasjon fra eksterne fageksperter
 • Et bredt utvalg av temamøter og events
 • Innsikt og ideer fra andre bedrifter
 • Fri tilgang til EGNs digitale medlemsunivers

Peace of mind

Du er i gode hender

Et godt og fortrolig nettverk er bokstavelig talt gull verdt - og kan spare virksomheten for en stor del av utgiftene man normalt har til konsulenter, videreutdanning, forskning og kunnskapsinnhenting.

30 ÅRS ERFARING

Det som startet som en manns visjon, er i dag et globalt nettverk med 15.000 medlemmer fordelt over 15 land, som tilsammen representerer mer enn 8.000 virksomheter og faggrupper.

Matchning ER NØKKELEN

Vi tar stor stolthet i å matche deg med akkurat de menneskene som gir deg verdi, og som kan utfordre og utvikle deg.

Vi sørger for å intervjue alle medlemmer for å unngå potensielle interessekonflikter.

TILLIT & FORTROLIGHET

Med utgangspunkt i profesjonell relasjonsbygging og erfaringsdeling i et fortrolig arbeidsforum, streber vi etter å skape personlig, faglig og forretningsmessig verdi for våre nettverksmedlemmer.