Ledarskap – mer konst än vetenskap

Principerna är ofta väl beprövade, men hur de tillämpas varierar markant. Hur väl du lyckas handlar alltmer om talang, känsla och förmåga att låta alla sinnen vara med.

Hur tänker framgångsrika ledare?

Det är lätt att glömma att det vi säger bara står för 7 % av vårt kommunikativa genomslag. Rösten står för 38 % och kroppsspråket för hela 55 %.

Leder du den digitala transformationen?

I en tid där en av de största utmaningarna är den otroligt snabba hastighet, med vilken utveckling och förändring sker, blir erfarenhets- och kunskapsdelning viktigare än någonsin.

Forskning i en alltmer komplex tillvaro

I en föränderlig värld där nya branscher växer fram är det inte självklart vilka projekt som ska prioriteras, utan vi arbetar med allmän kompetensutveckling.