Utan struktur frigörs inte visionen

Min erfarenhet är att förvånandsvärt många förhåller sig distanserat till visioner.  Det är märkbart också i ett företags högsta ledning.

Skapa förändring med rätt KPI:er

God kommunikation är nyckeln. Du måste ange tydliga mål och KPI:er på vad du förväntar dig mer av och vad du vill att anställda ska sluta göra.

Från mötesinfarkt till möteskultur

”Jag blir galen på alla möten och ifrågasätter ofta varför jag kallas? Vad är syftet med att ha mig där? Räcker det inte att skicka protokollet?”

Att prioritera sig själv

Att få bekräftelse, möjlighet att reflektera i grupp, kunna påverka de ämnen vi diskuterar och naturligtvis att få träffa intressanta människor är fantastiskt och har gett mig mycket.