Hjärnans reaktion på härskartekniker

Syftet med härskartekniker är att påverka den utsatta personen på ett sätt som gör att hen förminskas, presterar sämre och därmed utgör ett mindre hot ur ett maktperspektiv.