Äger du din hisspitch?

Alexandra valde 2018 att gå med i chefs- och kompetensnätverket EGN för att investera ytterligare i sin karriär. Hon beskriver mötet i maj 2019 med nätverksgruppen av produktchefer som avgörande för hennes personliga utveckling.

Tiden är inne för öppen innovation

Företag började komma tillsammans för att arbeta öppet på en aldrig tidigare skådad nivå, vilket satte förmågan att skapa värde framför möjligheten att tjäna pengar.