HEM | HITTA DITT NÄTVERK

HITTA DITT NÄTVERK

EGN:S motto

Vi gör varandra bättre

Som företagsledare eller specialist lämnas du ofta ensam att besluta om större strategiska och organisatoriska förändringar, detta samtidigt som du ska utveckla dina ledaregenskaper och din fackkompetens. Bli en del av ett professionellt nätverk och få tillgång till ett förtroligt forum där medlemmar kan hjälpa varandra att möta utmaningar, lösa problem och identifiera möjligheter. Med stöd från ett professionellt nätverk får du möjlighet att utbyta erfarenheter på en hög professionell nivå samtidigt som du stärker och utvecklar dina förmågor inom ledarskap eller ditt specialistområde. Här nedan finner du mer infromation om varje specifik nätverksgrupp.

Våra nätverk

Ledarskap

Executive Assistants

Stärk ditt självledarskap och få professionell utveckling genom att dela erfarenheter och få coachning i ett förtroligt forum.

Female Leaders

Utveckla ditt ledarskap i ett nätverk dedikerat till kvinnliga ledare med fokus på att stärka självförtroende och ledarskapsförmåga.

Leadership & mentoring

Få mentorskap och vägledning för att utveckla dina ledarskapskompetenser genom erfarenhetsutbyte och strategisk rådgivning.

Ledarskap

Flertalet nätverk för ledare som vill utveckla sina strategiska och operativa färdigheter genom samarbete och kunskapsdelning.

Högsta ledning

Affärsutveckling

För chefer inom affärsutveckling som vill optimera strategier och driva tillväxt.

CEO/VD

Ett exklusivt nätverk för VD som söker strategisk sparring och ledarskapsutveckling.

Chefsjurister

För ledande jurister som delar erfarenheter och strategiska insikter inom juridiska frågor.

Executive Management

Stödjer högre chefer med strategisk rådgivning och erfaringsutbyte för att utveckla ledarskapet.

Female Leaders

Utveckla ditt ledarskap i ett nätverk dedikerat till kvinnliga ledare med fokus på att stärka självförtroende och ledarskapsförmåga.

Kommunikation

För ledare inom kommunikation som vill dela best practices och utveckla strategiska kommunikationsplaner.

Press

Nätverk för pressansvariga som fokuserar på strategisk presshantering och kommunikationsstrategier.

Risk Management & Compliance

För ledare inom riskhantering och regelefterlevnad som söker strategisk rådgivning och erfarenhetsutbyte.

Vice VD/Vice President

Nätverk för vice VD som erbjuder strategisk sparring och utveckling av ledarskapskompetenser.

HR

HR, PEOPLE & CULTURE

För HR-chefer som vill utveckla sina strategier och processer inom personalhantering och ledarskap.

Learning & Development

I nätverket för lärande och utveckling (L&D) bygger vi strategier för professionell tillväxt och kompetensutveckling

Talent Branding

Fokuserar på att stärka företagets attraktionskraft och utveckla strategier för att rekrytera och behålla talanger.

Ekonomi

Controllerchefer

Nätverk för controllerschefer som delar bästa praxis och strategier för effektiv ekonomistyrning.

Controllers

För controllers som vill utveckla sina färdigheter och dela erfarenheter om ekonomisk rapportering och analys.

Ekonomi

Nätverk för ekonomichefer som fokuserar på strategisk ekonomistyrning och operativa förbättringar.

Redovisningschefer

För redovisningschefer som delar erfarenheter och strategier för att optimera redovisningsprocesser och efterlevnad.

Kommersiellt

Business Transformation

Nätverk för ledare inom digital och affärstransformation, som fokuserar på strategisk insikt och rådgivning.

Försäljning

Försäljningschefer som delar bästa praxis och strategier för att driva försäljningstillväxt.

Innovation och R&D

För ledare inom innovation och forskning & utveckling som vill optimera sina strategier och processer.

Marknad

Marknadsföringschefer som fokuserar på att utveckla strategiska marknadsföringsplaner och kampanjer.

Pricing / Prisstrategi

Specialister som delar strategier för prissättning och optimering av prisstrategier.

Produkt

Produktchefer som diskuterar bästa praxis och strategier för produktutveckling och -ledning.

Sales & Business Development

Erfarna ledare inom försäljning & affärsutveckling med strategiskt ansvar på olika nivåer och områden.

IT

Business Intelligence Management

För ledare inom BI som vill dela strategier och bästa praxis för att optimera datahantering och beslutstagande.

Informationssäkerhet

Fokuserar på CISO och säkerhetschefer som söker strategisk rådgivning och erfarenhetsutbyte om informationssäkerhet.

IT

För IT-ledare som vill förbättra sin strategiska och operativa IT-förvaltning genom delning av best practices och erfarenheter.

IT arkitekter

Nätverk för IT-arkitekter som fokuserar på att utveckla och optimera IT-arkitekturen genom strategisk rådgivning och erfarenhetsutbyte.

Operativa

Category Management

Här möts ansvariga inom kategori från olika branscher i frågeställningar kring yrkesrollen och utmaningar.

Facility Management

För ledare inom facility management som vill optimera drift och underhåll av faciliteter.

Hållbarhet

För ledare som vill integrera hållbarhet i sin verksamhet genom strategisk rådgivning och delning av best practices.

Inköp

För inköpsansvariga som vill förbättra sina inköpsstrategier och processer genom erfarenhetsutbyte.

Kvalitet

För kvalitetsansvariga som vill dela erfarenheter och strategier för att förbättra kvalitetsstyrningen.

Logistik

För logistikansvariga som vill optimera försörjningskedjan genom strategisk rådgivning och delning av bästa praxis.

Produktion

Nätverk för produktionschefer med fokus på ledarskapsutveckling, strategiska insikter och förbättringsarbete.

Projekt

För projektledare som vill dela erfarenheter och utveckla sina projektledningsförmågor.

Säkerhet

Fokuserar på ledare inom säkerhet som söker strategisk rådgivning och erfarenhetsutbyte för att hantera säkerhetsfrågor.

Senior Specialists

För seniora specialister som vill utveckla sina specialistkompetenser genom erfarenhetsutbyte och strategisk rådgivning.

10 anledningar att

Gå med i egn

Få mer information om våra

Kompetensnätverk

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ta del av

Allt nytt inom nätverk

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.