Nätverk Risk & Compliance

Nätverksrådgivare Risk Management & Compliance

Andreas Engman

Som medlem i en av EGN:s nätverksgrupp inom Risk & Compliance får du tillgång till ett professionellt nätverk som kan bidra till att utveckla din kunskap, ditt ledarskap, generera nya insikter till din organisation och coacha dig genom personliga, yrkesmässiga och strategiska utmaningar i ett förtroligt forum.

Medlemsprofil

Medlemmar i våra nätverksgrupper är erfarna ledare med strategiskt ansvar. Ex. på titlar som återfinns i grupperna är:

– Chief Risk Officer
– Head of Governance
– Chief Compliance
– Head of Risk Financial Services
– Head of Business Governance Ledger & Factoring
– Head of Compliance, Quality & Risk
– Risk & Compliance Manager

Vi har grupper för toppchefer i såväl små och medelstora företag som i större bolag och organisationer. Kontakta oss för hjälp att hitta den nätverksgrupp som bäst matchar dina önskemål, din professionella nivå och ditt verksamhetsområde.

Aktuella Teman

Det som diskuteras och driver kompetensutvecklingen framåt i grupperna är teman som bestäms av medlemmarna i gruppen. Som medlem är du med och lyfter dina utmanignar och lyssnar in andras och på så sätt driva utvecklingen framåt i gruppen. Tillsammans med en facilitator vars roll är att stötta gruppen så att det hela tiden rör sig framåt och att medlemmarna får ut det bästa av sitt nätverkande.

Exempel på teman som tas upp i gruppen just nu är:
– Operativa Risker
– Hur man får verksamheten att lyssna på Risk & Compliance och integrera frågorna i verksamheten.
– Arbeta med proaktiv Risk & Compliance
– Risker inom It-området
– Interna riskkontroller
– Governance och top 10-risker
– Visselblåsardirektivet
– Definiera riskaptit
– Ansvarsfördelning mellan första och andra linjen, vem gör vad?

Både under träffarna och mellan nätverksträffarna behandlas medlemmarnas konkreta frågeställningar. Samtliga nätverksgrupper arbetar med att belysa aktuella och kommande trender och lyfter därigenom de utmanignar som gruppens medlemmar står inför i sina yrkesroller.

Utöver sin egen nätverksgrupp har man som medlem även tillgång till ett globalt nätverksforum där alla våra 15 000+ medlemmar egnagerar och hjälper varandra med aktuella frågor. Dygnet runt, 365 dagar om året. 

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.