Christine Stadling

Christine har lång arbetserfarenhet inom juridik, ledarskap, förändringsledning, strategi, bemanning och verksamhetsanalys. Hon har i grunden en kandidatexamen i juridik från Lunds universitet och även en magisterexamen i juridik från Université Pantheon-Assas i Paris. Christine brinner för att utveckla människor. Att kunna stötta, utmana och hjälpa personer att våga utveckla sig är underbart. För Christine är det viktigt att se hur kunskap och erfarenheter delas mellan olika människor och att denna delning leder till ett ökat värde för alla.

Svartvitt porträtt på Nätverksledare Christine Stadling

Vad var det som gjorde att du tackade ja till uppdraget som nätverksledare?

Jag ville vara med och skapa kompetensnätverk på riktigt. Att få medlemmarna i de olika grupperna att utbyta erfarenheter med varandra och utmana dem i diskussionerna är enormt spännande och givande. Jag vill att medlemmarna ska växa och utvecklas – båda i sitt ledarskap och sin kompetens i de spännande teman som varje möte behandlar.

Om du får välja ett tillfälle som format dig i karriären till den du är idag i din professionella roll, vilket tillfälle skulle det vara?

Det är inte helt lätt att välja ett tillfälle då det är många saker som har inverkat på mig i min karriär. Det är dock en period som har påverkat mig mer än andra. Det var när jag accepterade rollen som VD för ett nyförvärvat försäkringsbolag med uppgift att genomföra en stor integration. Att få det totala ansvaret för detta bolag som hade stora ekonomiska utmaningar – samtidigt som jag lämnade min roll som chefsjurist – ställde höga krav på mitt ledarskap. Tydlighet balanserat med ödmjukhet var viktiga egenskaper för att skapa ett engagemang hos medarbetarna.

Vad tog du med dig från det tillfället?

Min förmåga att skapa engagemang och inspirera medarbetare var viktiga parametrar för att lyckas med uppdraget. Att verkligen ta sig tid att lyssna på medarbetarna och balansera kraven från olika stakeholders visade sig vara viktiga framgångsfaktorer. Jag insåg också under denna period hur viktigt det är att ha ett bra nätverk där jag kunde ventilera mina tankar, funderingar och nya idéer.

Vad är det som gör det så spännande att leda dina nätverksgrupper?

Ett professionellt nätverkande är både stimulerande och utvecklande. Att få vara med och leda ett professionellt nätverk är guld värt. När medlemmar avslutar mötet med att de har fått med sig nya insikter och upplever att diskussionerna har varit både djupa och berikande, så är det värt varje sekund av förberedelse och faciliterande i nuet.

Hur ser du på nätverksledarens roll i ett nätverk?

I min roll som nätverksledare är det viktigt att vara lyhörd, uppmärksam och se till gruppens bästa. Mitt fokus är att skapa en trygg plattform där alla kan uttrycka sina åsikter för att alla ska kunna utbyta erfarenheter och få med sig nya insikter.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.