Drie vrouwelijke leiders tijdens een netwerk event
TwitterLinkedInFacebookCopy Link

Algemene Voorwaarden

Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze dienstverlening. EGN wil een waardevol onderdeel uitmaken van uw dagelijkse professionele leven.

1. Doelstelling

Wij helpen mensen, organisaties en ondernemingen groeien door een vertrouwelijk professioneel kennisnetwerk. Doelstelling is om elkaar beter te maken. Verder uitbreiding van uw netwerk, ook buiten uw eigen branche. Verder werken aan uw competenties als leidinggevende in een vertrouwelijke omgeving. Toegang tot oplossingen uit de praktijk. Concrete Take Aways.

2. Professioneel internationaal kennisnetwerk 

Met circa 14.000 leden werkzaam bij 7.500 bedrijven en ondergebracht in meer dan 800 netwerkgroepen, zijn wij het grootste professionele netwerk van Europa voor directeuren, managers en professionals. Wij hebben netwerken in 15 verschillende landen in alle disciplines, bedrijfssectoren en op alle niveaus. Als deelnemer aan EGN Nederland kunt u in een vertrouwelijk forum kennis en ervaring uitwisselen. Tegelijkertijd maakt u deel uit van een veel groter netwerk en kunt u direct in contact komen met business executives over de hele wereld. Het netwerk biedt u inspiratie en support via onze besloten Online EGN Members’ Universe.

2.1 Netwerkgroep

De groep bestaat uit ongeveer 20 leidinggevenden van uw eigen niveau. Er wordt zorgvuldig geselecteerd op het profiel en de professionele achtergrond van de leden. Dat doen wij om de vertrouwelijkheid te kunnen garanderen en ook om te zorgen voor de diversiteit die nodig is voor de dynamische processen binnen de netwerkgroep.  Er worden 5 bijeenkomsten per jaar georganiseerd. De bijeenkomsten worden tijdens kantooruren gehouden.

2.2 Relevante agenda

De groep wordt geleid door een competente voorzitter die niet alleen verantwoordelijk is voor het naar behoren functioneren van de netwerkgroep maar ook voor het efficiënt benutten van de tijd. Op deze manier staan wij ervoor garant dat alle leden profijt hebben van de bijeenkomsten.

De netwerkgroep bepaalt de onderwerpen voor de bijeenkomsten waarop ze zich wil richten en waarop ze zich wil ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomsten staan de uitdagingen en praktijksituaties van de groepsleden centraal. De voorzitter zorgt indien gewenst voor gastsprekers die inzicht bieden op specifieke terreinen.

2.3 In contact tussen de bijeenkomsten

Ook buiten de bijeenkomsten om kan de netwerkgroep gebruik maken van de eigen vertrouwelijke, exclusief voor leden toegankelijke website met contactgegevens, een kalender, notulen, presentaties en e-mailfunctie voor de groep. Daarnaast kan men elkaar tussendoor ook persoonlijk opzoeken om zaken verder te bespreken.

2.4 Netwerk Events

EGN Nederland organiseert twee Netwerk Events per jaar, in het voorjaar en in het najaar. Dan is er de gelegenheid om in contact te komen met deelnemers uit andere netwerkgroepen. Op een aansprekende locatie verzorgen wij een programma met een actueel thema,  inspirerende Key Note speakers en ter afsluiting een netwerkborrel.

3. Uw voordelen als deelnemer

Binnen uw netwerkgroep kunt u uw ideeën in een vertrouwelijke omgeving aan anderen voorleggen en inspiratie opdoen door met collega’s uit een andere branche van gedachten te wisselen. Aan de ene kant zult u worden uitgedaagd, maar aan de andere kant kunt u bij uw strategische vraagstukken onafhankelijk advies van experts inwinnen.

3.1 Personal value: verder uitbreiden van het extern relatie netwerk

U heeft toegang tot en creëert uw eigen (inter)nationale netwerk. U kunt uw netwerk met de ontwikkeling van uw eigen carrière mee laten groeien en u staat sterker door de uitbreiding van uw persoonlijke contacten met het oog op uw professionele ontwikkeling.

3.2 Professional value: verder ontwikkelen van uw kennis, vaardigheden en competenties

Binnen het netwerk krijgt u alle ruimte om uzelf persoonlijk en als leidinggevende verder te ontwikkelen. Een netwerk is een effectieve vorm van in-service training waarbij u in staat gesteld wordt uw managementvaardigheden te ontwikkelen, terwijl u ook nog eens uw kennis kunt verbreden en up-to-date kunt blijven met alle ontwikkelingen op uw specifieke werkterrein. U wordt effectiever als leidinggevende en legt een fundament voor een (nog) mooiere carrière.

3.3 Financial value: support en inspiratie in de dagelijkse praktijk

Take Aways. Door te leren van de ervaringen van anderen met vergelijkbare uitdagingen en projecten, kunt u uw tijd en resources optimaliseren. Een netwerk is de kortste route naar beproefde oplossingen – zonder dat u advies moet inwinnen bij consultants of dat u leergeld moet betalen door eerst zelf dure fouten te maken. U bespaart tijd en geld door snelle toegang tot actuele kennis van professionals gebaseerd op bewezen praktijkoplossingen: Q&A, publicaties en e-books.

Netwerken is geven en nemen. Als u open bent over uw uitdagingen, dan verdient u uw bijdragen dubbel en dwars terug. U krijgt inspiratie voor leiderschap en concrete nieuwe ideeën. Het kan u behoeden voor verkeerde beslissingen. U krijgt inzicht in de laatste business trends en kunt u uw visie verder aanscherpen.

4. De voorwaarden

Executives’ Global Network biedt een unieke dienstverlening in Nederland door kennisdeling te organiseren voor professionals uit verschillende sectoren en over internationale grenzen.

4.1 Commitment

Lidmaatschap van EGN betekent dat u zich committeert aan de uitgangspunten en doelstellingen van het netwerk. Dit houdt in dat leden een actieve bijdrage leveren en participeren in het netwerk. Het geven en ontvangen van informatie dient in evenwicht te zijn.

4.2 Contributie

Voor de contributie ontvangt een deelnemer een factuur van EGN Nederland. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats.

4.3 Commerciële activiteiten

Het is leden niet toegestaan om het EGN netwerk te gebruiken voor acquisitie. Indien een lid door een ander lid benaderd wordt om hem of haar te helpen, dan is dit uiteraard wel mogelijk. Het initiatief tot een dergelijk contact moet echter altijd bij de vragende partij liggen. It is allowed to buy but not to sell.

4.4 Geheimhouding

Alle informatie die leden ontvangen tijdens bijeenkomsten, zal met de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld en mag niet aan derden worden overhandigd, tenzij na voorafgaande goedkeuring door de partij die de informatie heeft gegeven.

4.5 Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan via de website en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij te late opzegging wordt 50% van het lidmaatschapstarief in rekening gebracht.

4.6 In between jobs regeling

Als u in between jobs belandt, dan kunt u het EGN netwerk benutten om de volgende stap in uw carrière te maken. U kunt dan uw lidmaatschap voor maximaal een jaar gratis voortzetten tot het moment dat u weer een nieuwe baan heeft.