Personvernerklæring – HR

Dataansvarlig

EGN Norge
Sandakerveien 114B
0484 Oslo

ORG no.: 992 685 395
Tel.: +47 22 44 00 80

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger I forbindelse med rekruttering.

Har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger fordi det er nødvendig for oss i en rekrutteringsprosess. Grunnlaget for den lovlige behandlingen finnes i artikkel 6.1.(b) i EUs Personvernforordning.

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av dine personopplysninger:

  • Din CV, søknad, personlighetstest, etc.

Mottakere eller kategorier av mottakere

Vi deler eller overfører dine personopplysninger med følgende mottakere:

  • Databehandlere (for eksempel i forbindelse med personlighetstester)

Overføring eller deling med tredjepart, inkludert internasjonale organisasjoner

Ingen data overføres eller deles med land utenfor EU/EØS.

Hvordan får vi dine personopplysninger?

Vi har mottatt dine personopplysninger fra deg eller fra åpne kilder som for eksempel LinkedIn.

Lagring av dine personopplysninger

Personopplysninger mottatt i forbindelse med rekruttering av nye ansatte blir slettet 2 måneder etter en søknadsprosess.
Åpne søknader vil bli lagret i opp til 6 måneder.

Automatiserte beslutninger, inkludert profilering

Vi bruker ikke automatiserte beslutninger, inkludert profilering.

Dine rettigheter

Under General Data Protection Regulation (GDPR – EUs Personvernforordning) så har du mange rettigheter i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger. Kontakt oss for å utøve disse rettighetene.

Retten til å se dine personopplysninger

Du har rett til å se de personopplysningene vi behandler om deg i tillegg til andre typer data.

Retten til å endre/rette til personopplysninger

Du har rett til å endre eller rette på feil personopplysninger om deg.

Retten til sletting

Under visse omstendigheter så har du rett til å få personopplysninger om deg slettet før den generelle slettingen vår inntreffer

Retten til å begrense behandlingen

Under visse omstendigheter så kan du be om å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få behandlingen begrenset vil vi fremover kun behandle dine personopplysninger – bortsett fra lagring – med ditt samtykke eller på grunnlag av å starte, avansere eller forsvare et rettslig krav, eller beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til å innvende

Under visse omstendigheter så har du rett til å innvende deg vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til å innvende at vi bruker dine personopplysninger for direkte markedsføring.

Retten til å overføre personopplysninger (dataportabilitet)

Under visser omstendigheter så har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinleselig format, i tillegg til å kunne få disse personopplysningene overført fra en databehandler til en annen uten hindring.

Du kan lese mere om dine rettigheter i Datatilsynet retningslinjer på www.datatilsynet.no.

Klage via Datatilsynet

Du har retten til å registrere en klage via Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger. Gå til www.datatilsynet.no for kontaktinformasjon.

Personvernerklæring på engelsk

Finn EGN Groups personvernregler på engelsk her:
Data Protection and Privacy Policy