Personvernerklæring – Kommunikasjon

Dataansvarlig

EGN Norge
Sandakerveien 114B
0484 Oslo

Org. no.: 992 685 395
Tel.: +47 22 44 00 80

Hvorfor behandler vi din data?

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne kommunisere med relevante personer samt få innsikt i dine besøk av våre nettsider.

Har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Nå vi behandler dine personopplysninger i sammenheng med å sende ut nyhetsbrev eller generell epost-korrespondanse så er det med basis i ett av følgende:

  • Du har aktivt godtatt å motta nyhetsbrev fra oss (Artikkel 6.1.(a))
  • Du er en kunde/klient hos EGN (Artikkel 6.1.(b))
  • Vi er i en åpen dialog gjennom generell epost-korrespondanse (Artikkel 6.1.(f))
  • Du har aktivt gitt oss tillatelse til det (samtykke – Artikkel 6.1.(a))

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av dine personopplysninger:

  • Generelle personopplysninger, som for eksempel navn, epost-adresse og IP-adresse.

Mottakere eller kategorier av mottakere

Vi deler eller sender videre dine personopplysninger til følgende mottakere:

  • Vi deler dine personopplysninger til utvalgte databehandlere som sender ut nyhetsbrev, sporer trafikk på vår nettside, etc.

Overføring av data til mottakere i tredjepart, inkludert internasjonale organisasjoner

I spesielle tilfeller så overfører vi data til mottakere utenfor EU og EØS.

For eksempel, i forbindelse med sporing på nett, så overfører vi data til en tredjepart (land utenfor EU/EØS) siden vi bruker Google Analytics som lagrer deler av sin data i USA.

Men, Google Analytics er selvsertifisert innenfor Privacy Shield avtalen. Dette betyr at det er innenfor EU-kommisjonens vurdering at det er et tilstrekkelig høyt nivå av beskyttelse av personopplysningene selv om opplysningene er utenfor EU/EØS, i dette tilfellet i USA.

Hvordan får vi dine personopplysninger?

Vi har dine personopplysninger enten fordi du har oppgitt de selv, for eksempel ved å melde deg på vårt nyhetsbrev eller bestilt en e-bok, eller fordi du har akseptert vår bruk av Cookies når du har besøkt vår nettside.

Lagring av dine personopplysninger

Cookies brukt til nettsporing har ulike utløpsdatoer.
Eposter i sammenheng med nyhetsbrev blir ikke slettet inntil du som mottaker ikke lenger synes det er relevant og melder deg av nyhetsbrevet.

Eposter fra generell korrespondanse blir slettet etter tre år. Hvis en epost inneholder sensitive personopplysninger, for eksempel opplysninger om helse, vil de ble slettet med en gang.

Automatiserte beslutninger, inkludert profilering

Vi bruker ikke automatiserte beslutninger, inkludert profilering.

Retten til å inndra samtykke

Hvis du for eksempel har, i sammenheng med å melde deg på nyhetsbrev, gitt samtykke så har du rett til å inndra dette samtykket når som helst. Dette kan du gjøre i de nyhetsbrevene du får.

I forbindelse til Cookies så kan du besøke denne nettsiden for å lære hvordan du kan deaktivere de: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies.

Hvis du velger å inndra ditt samtykke så har ikke dette noen betydning for lovligheten av vår behandling av dine personopplysninger fra ditt tidligere samtykke frem til inndragelsen av ditt samtykke. Hvis du inndrar ditt samtykke så er det kun effektivt fra det tidspunktet.

Dine rettigheter

Under General Data Protection Regulation (GDPR – EUs Personvernforordning) så har du mange rettigheter i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger. Kontakt oss for å utøve disse rettighetene.

Retten til å se dine personopplysninger

Du har rett til å se de personopplysningene vi behandler om deg i tillegg til andre typer data.

Retten til å endre/rette til personopplysninger

Du har rett til å endre eller rette på feil personopplysninger om deg.

Retten til sletting

Under visse omstendigheter så har du rett til å få personopplysninger om deg slettet før den generelle slettingen vår inntreffer. Dette gjelder for eksempel cookies (besøk denne siden for å lære hvordan du deaktiverer en cookie: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies)

Retten til å begrense behandlingen

Under visse omstendigheter så kan du be om å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få behandlingen begrenset vil vi fremover kun behandle dine personopplysninger – bortsett fra lagring – med ditt samtykke eller på grunnlag av å starte, avansere eller forsvare et rettslig krav, eller beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til å innvende

Under visse omstendigheter så har du rett til å innvende deg vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til å innvende at vi bruker dine personopplysninger for direkte markedsføring.

Retten til å overføre personopplysninger (dataportabilitet)

Under visser omstendigheter så har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinleselig format, i tillegg til å kunne få disse personopplysningene overført fra en databehandler til en annen uten hindring.

Du kan lese mere om dine rettigheter i Datatilsynet retningslinjer på www.datatilsynet.no

Klage via Datatilsynet

Du har retten til å rette inn en klage via Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger. Gå til www.datatilsynet.no for kontaktinformasjon.

Personvernerklæring på engelsk

Finn EGN Groups personvernregler på engelsk her:
Data Protection and Privacy Policy