EGN Inspiration – Bygg hållbara medarbetare

Nätverk

EGN Inspiration – Bygg hållbara medarbetare

Fredag 16 december kl 08:00-09:00
Frågestunden ser du 44:40 in i videon. Det kom in flera frågor till Charlotte och Oscar som vi tyvärr inte hann besvara i sändningen. Därför har vi samlat de frågorna så du kan ta del av svaren nu:

Hur stoppar man en medarbetare som driver sig in i ett utmattningssyndrom?

Det naturliga för dessa individer är ju att fortsätta driva sig in i det, att inte bryta. Vi anser att det är individuellt stöd som behövs, både från dig som chef, men även från en expert inom beteendeförändring (likt våra hälsorådgivare). På det sättet kan du som chef sätta upp en plan för att minska belastningen utifrån ett arbetsbelastningsperspektiv, och kontinuerligt följa upp det, samtidigt som en expert kan bedriva förändring på själva beteendet där hälsorådgivaren kan hjälpa medarbetaren att göra små men effektfulla förändringar i vardagen

Har ni tips på bra hälsocoacher som kan ge individuell support?

Vi är självklart partiska i frågan, men IMR´s hälsorådgivare har en NPS på 94. De är utbildade i beteendeförändring och levnadsvanor och är specialister på att bedriva individuell utveckling för varje individ – och är extremt uppskattade hos våra kunder.

Livet är ett pussel och i samband med rehab ser man ofta att det är en kombination av privatlivet och arbetslivet som ger den samlade utmaningen. Vad har ni för tips kring medarbetare som mår dåligt men absolut inte vill kommentera sin privata situation?

Det är ofta känsligt för medarbetare att diskutera sin privata livssituation med sin arbetsgivare. Då kan det vara fördelaktigt att medarbetarna får prata med en obehörig specialist som är under tystnadsplikt.

Hur få in återhämtning i teamet mellan arbetstoppar?

Återhämtning för individer ser oftast väldigt olika ut, så det kan vara svårt att få in en återhämtning i teamet som ska fungera för samtliga individer. Men att planera in perioder med återhämtning mellan arbetstopparna är en bra start. Sätt upp tydliga regler kring något vi kallar för ”av-knappen” – främst kopplat till mail/telefonsamtal/chatt som har en tendens att fortsätta plinga även utanför arbetstid. Sätter chefen i teamet tydliga förväntningarna kring att alla ska undvika att kontakta varandra på kvällar och helger blir det också lättare för varje teammedlem att stänga av och fokusera på återhämtning på den lediga tiden.
Walk and talks och andra hälsofrämjande insatser är självklart också en god idé. En ledare som visar att medarbetarnas hälsa är viktig får också de bästa resultaten rent affärsmässigt. 

Ökat välbefinnande och bättre hälsa leder till attraktiva arbetsplatser

I en alltmer föränderlig värld med hybrida arbetsplatser, ständigt uppkopplade medarbetare och ökad mental och fysisk ohälsa – kan det vara svårt att planera och möta framtiden som företag. 

Med en lågkonjunktur runt hörnet som kommer att resultera i nedskärningar – vilket i sin kommer öka belastningen på befintliga resurser – är det av yttersta vikt att ledningen har de strategiska verktyg som krävs för att säkerställa den viktigaste resursen – nämligen sina medarbetare. 

Ökat välbefinnande och bättre hälsa bland medarbetarna leder till attraktiva arbetsplatser med hög trivsel, minskad stress och ökad lönsamhet. Företag som väljer att investera i sina medarbetare förebygger mental och fysisk ohälsa vilket leder till ökad produktivitet för företaget och minskar risken för sjukskrivning.

Charlotte har även bjudit in Oskar Larsson, medgrundare av IMR med lång erfarenhet av att framgångsrikt utveckla organisationer med fokus på hållbara medarbetare. Han kommer med ytterligare perspektiv på hur du som ledare kan öka välbefinnandet hos dina medarbetare och därmed minska både sjukfrånvaron och sjuknärvaron.

Vill du:

✔️ Öka dina medarbetares välbefinnande
✔️ Skapa arbetsplatser med hög trivsel
✔️ Öka det fysiska välmåendet
✔️ Minska risken för sjukskrivningar

Ta då del av denna föreläsning där Charlotte och Oskar ger inspiration och verktyg till att bygga hållbara medarbetare och starka team.

Möt Charlotte Berg, en intraprenör med fokus på expansion. Erfaren ledare med förmåga att framgångsrikt skapa tillväxt och genomdriva förändring – där nyckeln är att göra det tillsammans med alla anställda som ett lag. Med 15 års erfarenhet från börsnoterad värld föreläser Charlotte om vikten att behålla engagerade och hållbara medarbetare – samtidigt som kraven är stora. Hur ska bolagen arbeta förebyggande för att nå de medarbetarna som mår som sämst?

Charlotte har haft ledarroller i såväl börsnoterade som privata bolag inom tech, healthtech och life science – och är idag CEOIMR – Institutet för Människor i Rörelse.

Ta kontakt med Charlotte


Linkedin


Envelope


Globe

Följ även oss i sociala medier för att få del av mer inspiration.


Linkedin


Instagram


EGN Logo
.cls-1{fill:#fff;}.cls-2{fill:none;}


Facebook

Event-information

När: 16 december, 08:00

Osa senast: 16 december

Kontakt: teddy.westlund@egn.se

Andra event

Global webinar: Don’t Get Left Behind: Mastering AI Ethics to Future-Proof Your business!
30 maj, 09:00 |
EGN Inspiration – Tillväxt & Turnaround i praktiken
19 april, 08:00 |

Ansök om att bli en del av

Nätverket

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.