Executives'
Global Network

Att nätverka är

Att framtidssäkra

Kvalitet & strategisk höjd

Storleken på vårt nätverk möjliggör en matchning på alla strategiska nivåer inom alla typer av branscher och organisationer.

Förtrolighet

Ta del av ett förtroligt forum där du som beslutsfattare kan vara transparent kring möjligheter och utmaningar du står inför.

exchange, transfer, arrows, arrow, rotate, refresh, dollar, finance

Ekonomisk utväxling

Att ta del av andras lösningar ökar chansen för större ekonomisk utväxling.

Kompetens-utveckling

Kompetens- och erfarenhetsutbytet i våra grupper medför en enorm potential för kompetensutveckling.

BUSINESS NEWS

73% av Sveriges chefer upplever ohanterbara stressnivåer i arbetet.

VAD VI

ERBJUDER

En partner i ditt livslånga lärande som skapar utrymme för utveckling, reflektion och kompetensutbyte.

NÄTVERKSGRUPPER

Som medlem i en av EGN:s nätverksgrupper får du tillgång till ett professionellt nätverk som kan bidra till att utveckla ditt ledarskap, generera nya insikter till din organisation och i ett förtroligt forum coacha dig genom personliga, yrkesmässiga och strategiska utmaningar.

Harvard Business Corporate Publishing FÖR EXEKUTIVA CHEFER

En unik möjlighet att utbilda dig via våra nätverksgrupper med kurser och föreläsningar
från Harvard.

“Tack vare EGN får vi möjligheten att benchmarka mellan olika bolag i olika branscher.”

Anna Friberg Björklund

HR-direktör Ahlsell AB

“Det har varit väldigt värdefullt för mig att lyssna på hur andra bemött och klarat av
utmaningar.”

Johan Axelman

Swedish Chemical Agency

I VÅRT NÄTVERK​

14000 +
MEDLEMMAR
14
LÄNDER
800 +
NÄTVERKS-GRUPPER

VÅR

HISTORIA

Välkommen till ett världsomspännande nätverk med ett gemensamt syfte och en ambition att hjälpa dig som ledare och beslutsfattare att bli bättre och nå längre – varje dag.
Sedan starten 1992 har EGN (Executives’ Global Network) skräddarsytt nätverksgrupper för chefer, ledare och specialister. Det som började med en ung mans vision 1992 fick snabbt spridning. Idag erbjuder EGN ett globalt nätverk med 14 000 medlemmar i Europa, Asien, Afrika och Australien.
Tillsammans representeras idag fler än 8 000 företag och 70 yrkesgrupper.

Fyll i dina uppgifter

Så kontaktar någon av våra rågdivare dig