HEM | VÅRA NÄTVERKSLEDARE

VÅRA NÄTVERKSLEDARE

VÅRA

NÄTVERKSLEDARE

Magin som uppstår i mötet mellan människor är inte bara något vi tror på, vi är också experter på att skapa den!
Våra nätverksledare som ansvarar för våra nätverksgrupper har gedigen erfarenhet inom den egna branschen och är certifierade för både fysiska och digitala nätverksmöten. Deras roll är att facilitera och leda gruppens samtal framåt med målet att fördjupa gruppens kompetens med hjälp av medlemmarnas egna erfarenhet och bakgrund. Vi är stolt över våra nätverksledare och för att du ska kunna lära känna dem bättre hittar du här en kort presentation av dem.

ANDERS KNUTSSON

Nätverksgrupper:
Executive Tech Management / Produktionschefer

Anders har arbetat som koncernchef, VD, COO, VP Operations, fabrikschef, produktionschef och managementkonsult. Hans specialitet är general management, produktion och supply chain med erfarenhet i internationella företag inom branscher som verkstad, tech och bygg. Anders har under några år i karriären bott utomlands i USA och Liechtenstein.

Anders grundinställning är att det oftast finns en outnyttjad potential hos chefer och ledare som kan utvecklas. Han har nyligen förverkligat ett eget långsiktigt mål i livet och växlat från exekutiva chefsroller till eget företag med investeringar, konsultarbete, chefsnätverk och styrelsearbete.

Carina Norén

Nätverksgrupper:
Executive Management / Press /
Marknad & Kommunikation

Carina är har 20 års erfarenhet av IT-branschen och är utbildad inom NLP Business Practitioner och Business Master. Hon har assisterat på NLP-utbildningar efter sin egen examen, samt coachat ledare och chefer inom flera olika branscher. Efter att ha arbetat på företag med starka varumärken (SAS, Nokia, WM-data, Logica, CGI), har hon djup förståelse och kunskap kring varumärkets uppbyggnad och ledarskap i stora företag.

Carina drivs av att få andra att växa genom att vara sanna mot sig själva och leva autentiskt. Hon tycker om att hjälpa människor att se möjligheter och finna resurser.

Charlotte Harald

Nätverksgrupper:
Försäljningschefer / Lead och IT architects / Projektledare/ Vice vd & Vice Presidents

Charlottes passion är gott ledarskap – schysst, empatisk, tydlig och konsekvent. Charlotte har jobbat i många seniora chefsroller, t ex som CIO/IT-chef, marknadschef, försäljningschef samt projektledare i större utvecklingsprojekt. Hon har även erfarenhet av styrelse- och mentorsuppdrag. Hennes fokus är att skapa nytta och bestående värde inom områden som leda/styra och strategisk verksamhetsutveckling. Charlottes drivkraft är att åstadkomma mätbara, hållbara resultat och se människor utvecklas. Hon har gedigen erfarenhet inom förändringsarbete, och tror på kraften i mänskliga möten.

Christine Stadling

Nätverksgrupper:
Bolagsjurister / Chefsjurister

Christine har lång arbetserfarenhet inom juridik, ledarskap, förändringsledning, strategi, bemanning och verksamhetsanalys. Hon har i grunden en kandidatexamen i juridik från Lunds universitet och även en magisterexamen i juridik från Université Pantheon-Assas i Paris.

Christine brinner för att utveckla människor. Att kunna stötta, utmana och hjälpa personer att våga utveckla sig är underbart. För Christine är det viktigt att se hur kunskap och erfarenheter delas mellan olika människor och att denna delning leder till ett ökat värde för alla

Günther Hiltmann

Nätverksgrupper:
Ledarskap / Unga chefer / Ekonomi / Mentorskap

Günther är civilekonom i grunden och har en gedigen bakgrund som lärare på IHM Business School, STF Business Academy samt Nackademin. Hans expertis är inom ämnena företagsstrategi, innovation och förändringsledning för organisationer. Han är även författare till boken ”Det innovativa mentorskapet, mentorskap som ger resultat”, som han skrivit tillsammans med Heléne Thomsson.

Günther ser i sin roll att det är viktigt att inkludera, engagera och tillsammans skapa värde. Hans passion är att inspirera yrkesverksamma till professionell utveckling och framgång.

Helén Malmberg

Nätverksgrupper:
Marknad och Brand Management / Innovation & R&D / Produktchefer / Category Management

Helén jobbar med strategisk och taktisk marknadsföring, ledarskap, affärs- och verksamhetsutveckling, försäljning och innovation. Hon är specialist i att organisera en verksamhet för framgång, skapa lönsamma affärer, ledningsgruppsutveckling, skapa insikter för ”actions” utifrån analys av kund-, konsument- och konkurrentbeteenden samt att utforma effektiva strategiska och taktiska föränderliga planer för framgång.

För Helén är det naturligt att inkludera, engagera och tillsammans skapa värde som kan användas för den enskilde och för företaget.

Henrik Sörensen

Nätverksgrupper:
Projektledare / Ekonomi / Controller / Redovisning

Henrik har lång erfarenhet av att ha arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling och förändringsledning, såsom VD, privatinvesterare och managementkonsult. Han är specialist på ledarskap och organisation, M&A-relaterad förändringsledning, exekvering och målstyrning samt innovation och affärsarkitektur.

Henriks passion är att få människor och verksamheter att växa, och han brinner för affärsutveckling. Han och fascineras av att växla perspektiv, till exempel från strategi och struktur till kultur och ledarskap. Ett genuint intresse för varje persons perspektiv och framgång kännetecknar honom.

Håkan Ivarsson

Nätverksgrupper:
IT / Logistik / Inköp / Projekt / Informationssäkerhet / Säkerhet

Håkan är i grunden civilingenjör inriktad på industriell ekonomi och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han har omfattande internationell erfarenhet av både chefs-/ledarroller och konsultroller från storbolag. Håkan har varit anställd i större företag som IKEA, KPMG, Ericsson, Kearney, H&M och ICA. Han har även varit verksam som konsult och partner i ett mindre svenskt konsultbolag.

Håkan är nätverksledare hos EGN sedan början av 2015. Vid sidan av detta är han managementkonsult och förändringsspecialist.

Jakob Rönnerfors

Nätverksgrupper:
Kommunikation / Projektledare

Jakob har en lång bakgrund inom Business Development och marknadsföringscoachning. Han rådgiver organisationer kring utveckling, produktivitet, strategi och nätverkande, och har en kandidatexamen från Uppsala universitet och har även studerat på IHM Business School.

Jakob är en kreativ ledare som får energi av magin som uppstår i mötet människor emellan och att få skapa sammanhang med tydligt syfte och goda värderingar. Hans styrka är att se helheten samtidigt som den enskilda individen. 

Jan Liljero

Nätverksgrupper:
VD / Executive Management / Kvalitetschefer

Jan har jobbat som VD, vice president, regionchef, marknadschef, försäljningschef och kvalitetschef. Han har styrelse- och mentorsuppdrag, och har arbetat som konsult inom verksamhetsutveckling och kulturutveckling. Jan har också haft flera ideella uppdrag, bland annat som ordförande i en global hjälporganisation. Hans specialitet ligger i organisationsutveckling, strategi och värderingsdrivet ledarskap.

Jans drivkraft är att se andra utvecklas och hans två viktigaste principer för ledarskap är att skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna nå sina mål och att se till att engagemanget inte släcks.

Jerker Johansson

Nätverksgrupper:
Pricing / Produktion / Tech & Industrial Management

De senaste 25 åren har Jerker främst arbetat med stora företag och drivit utveckling inom prissättning, effektivitet, styrning, turnarounds, förvärv och företagsintegrationer. Alla inkluderande en stor portion kulturförstärkning. Jerker har bland annat utvecklat Pricing Strategy för branschledande företag i Norden och drivit stora företagsintegrationer. Han arbetar som konsult med uppdragsgivare i hela Norden, ofta inom områden som Pricing, Business Transformation, M&A och Integration Management.

Jerker är en glad, nyfiken och inspirerande facilitator, konsult, föreläsare och Executive Coach som passionerat stödjer konstruktivt nätverkande i alla former.

Karin Hedén

Nätverksgrupper:
Facility Management / Sustainability /HR Business Partner / CEO

Karin är verksam konsult och chef inom IT- och teknikbranschen. Hon brinner för att utveckla personer och grupper, och är specialist på just ledar- och teamutveckling, som hon arbetat med i över 20 år. Hon har tidigare varit HR-chef på Scania och de senaste 10 åren haft VD-posten på Resultatbolaget, som arbetar med ledarutveckling.

Karins mål är att skapa trygghet och tillit så att alla får möjlighet att synas, höras och får utvinna det bästa av kompetensen och erfarenheten från de andra medlemmarna i gruppen.

Maria Engström Eriksson

Nätverksgrupper:
VD / Vice VD & VP / Affärsutveckling / Produktchefer

Med ett ben i forskarvärlden och det andra i verkligheten kombinerar Maria  det senaste inom psykologi och hjärnforskning med verkliga erfarenheter från lyckat förändringsarbete. Med över 40 års erfarenhet av affärsutveckling, som coach och konsult och arbete med hjärnan i fokus är hon väl riggad att förstå vad utmaningarna egentligen handlar om och hur teori kan fås att fungera i praktiken.

Marias passionär att skapa skillnad genom lärande och utveckling via egna insikter och på egna ben.

Maria Sund

Nätverksgrupper:
Human Resources / Ledarskap

Maria har lång erfarenhet inom HR och har arbetat inom en rad olika branscher, som teknologi, digitalt och fast-moving consumer goods. Exempel på företag hon verkat inom är Siemens, Spray, Wasabröd och Arla. Hon driver även sitt eget företag Sund Utveckling.

Maria gillar att skapa mervärde och utveckling, och drivs av att bygga förståelse och insikter i samskapande. Hon får energi och glädje när hon bidrar till och skapar klimat av utforskande, utbyte, psykologisk trygghet och autenticitet!

Monika englund

Nätverksgrupper:
Executive Management / Ledarskap / Executive Assistants

Monika har arbetat som chef och ledare i över 30 år på många olika positioner, allt från gruppchef till VD. Hon arbetar också aktivt som coach med över 10 års erfarenhet inom området.

Monikas fokusområde är ledarskap i alla dess former. Monikas stora intresse just nu är människokroppens fantastiska förmåga att reparera sig själv bara vi ger den rätt förutsättningar. Flytta fokus från ”vad gör dig sjuk till vad gör dig frisk”. 

Pia Nilsson

Nätverksgrupper:
Kommunikation / Projektledare

Pia har lång erfarenhet från ledarskap och arbete i ledningsgrupper och koncernledning, från bland annat Unilever, Mars och Pågen. Idag arbetar Pia med ett flertal styrelseuppdrag. Som konsult arbetar Pia som affärs- och varumärkesstrateg, och som sidekick till ledare. Hennes konsultarbete syresätter organisationer genom att tydliggöra position och vision, och på så vis knyta ihop affärsstrategi med medarbetarengagemang och ledarskap.

Pias drivkraft är att möjliggöra varje människas bästa version av sig själv. Hon är nyfiken, metodisk och full av energi. Som nätverksledare drivs Pia av att utforska lösningar tillsammans med gruppen som påverkar och får fäste i organisationer.

Pia Ragnardotter

Nätverksgrupper:
Kommunikation / Public Affairs / Executive Assistants

Pia är en kommunikativ ledare med stort intresse för samhällsutveckling och att leda förändrings- och utvecklingsprocesser. 20 år som chef/direktör inom både privat och offentlig sektor och 10 år som konsult, rådgivare, utbildare, mötesledare och föreläsare. Expertkompetens inom kommunikation, ledarskap, teamutveckling och presentationsteknik.

Pias passion är att bidra till att människor utvecklas. Att de blir ännu mer trygga och modiga, och kan leda sig själva och andra med hjärta, hjärna och karisma.

Susanne Brannebo

Nätverksgrupper:
Kommunikation / VD / Projektledare

Susanne har jobbat med marknad, ledarskap, produktansvar, affärsutveckling och försäljning. Hennes specialitet är ledarskapsutveckling och strategiarbete i olika former. Hon är i grunden utbildad civilekonom och beteendevetare vid Lunds universitet.

Susannes passion är att inspirera och även utmana människor, individuellt och/eller i grupp, till att stanna upp, reflektera och möjliggöra nya tankar och insikter! Dessa nya insikter kan leda till häftiga medvetna steg i en ny och ofta önskad riktning.

Ylva Beck

Nätverksgrupper:
Management / Försäljning / Ekonomi

Ylva är affärscoach och har erfarenhet från uppdrag som coach, facilitator, utbildare och styrelseledamot. Hon har jobbat som chef i över 10 år och har också drivit eget företag i 15 år. Som anställd har hon haft titlar som KAM, sälj- och marknadschef, regionchef, personalchef, affärsutvecklingschef, managementkonsult och ekonomichef.

Viktiga ingredienser i allt Ylva gör är framåtdriv, energi och skratt. Hon tycker att de bästa stunderna i nätverken är när medlemmarna får hjälp och coachning av gruppen kring sina konkreta utmaningar.

Ansök om att gå med i

En nätverksgrupp

10 anledningar att

Gå med i egn

Ta del av

Allt nytt inom nätverk

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.