HEM | Matchningsprocess

Matchningsprocess

EGN:S motto

Vi gör varandra bättre

Som företagsledare eller specialist lämnas du ofta ensam att besluta om större strategiska och organisatoriska förändringar, detta samtidigt som du ska utveckla dina ledaregenskaper och din fackkompetens.
Bli en del av ett professionellt nätverk och få tillgång till ett förtroligt forum där medlemmar kan hjälpa varandra att möta utmaningar, lösa problem och identifiera möjligheter.

Med stöd från ett professionellt nätverk får du möjlighet att utbyta erfarenheter på en hög professionell nivå samtidigt som du stärker och utvecklar dina förmågor inom ledarskap eller ditt specialistområde.

Hur vi bygger vårt nätverk

01

Personlig matching

Våra nätverksgrupper är noggrant sammansatta utifrån medlemmarnas professionella profil. Detta säkerställer relevant input från personer på liknande chefsnivå inom ditt område, samtidigt som konkurrens- eller
leverantörsförhållanden undviks.

02

Förtroligt forum

Din personliga EGN-grupp utgör ett förtroligt forum där alla idéer och utmaningar kan diskuteras med dina nätverkskollegor på samma professionella nivå. För att säkerställa förtroligheten tillåts inga konkurrenter eller affärspartners ingå i samma nätverksgrupp.

03

Professionell facilitering

Alla våra nätverksgrupper leds av professionella och erfarna nätverksledare som faciliterar grupperna. De säkerställer även att dialogen är värdeskapande och fokuserar på professionell utveckling – både på och mellan mötena.

04

Global gemenskap

Som medlem i EGN får du direkt tillgång till chefer, ledare och specialister i större delen av världen genom vårt Members’ Universe online. Här kan du ställa frågor, delta i diskussioner och nätverka med över 14 000 medlemmar från 15 länder.

Hitta ett nätverk För dig

Ansök om att gå med i

En nätverksgrupp

10 anledningar att

Gå med i egn

Ta del av

Allt nytt inom nätverk

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.