HEM | Insights

Leder du den digitala transformationen?

01.08.2017

in

Ett nätverk för dig!

Vår nya nätverksgrupp business transformation är ett förtroligt forum där du kan dela erfarenheter och få tid till reflektion. I höst startar EGN ett nytt nätverk för dig som leder den digitala transformationen.

I en tid där en av de största utmaningarna är den otroligt snabba hastighet, med vilken utveckling och förändring sker, blir erfarenhets- och kunskapsdelning viktigare än någonsin.

Vi befinner oss i en tid där kunskap växer och dubblas allt snabbare, vilket både formar och ställer nya krav på kund- och användarbeteenden, ledarskap, kultur och arbetssätt.

Många har väl fungerande nätverk inom sin egen organisation och/eller sfär, men saknar ett forum för att få infallsvinklar från andra i olika företagskulturer.

I en tid som präglas av ständigt ökande förändringshastighet behöver man vara mer villig att testa för att kunna lära sig

Första nätverket i sitt slag
Josefin Pettersson, som är Business Development Manager och den som ansvarar för sammansättningen av Business Transformation, berättar att intresset har varit stort och att nätverket är det första i sitt slag:

”När allt är nytt och ingen har exakt facit över hur man ska gå till väga för att lyckas blir värdet av erfarenhetsutbyte än mer betydelsefullt än tidigare. I en tid som präglas av ständigt ökande förändringshastighet behöver man vara mer villig att testa för att kunna lära sig. Där märker vi ett ännu större behov av och större nyfikenhet på att lära av andra.”

Nätverksgruppen Business Transformation/Digital Transformation riktar sig till dig som leder den digitala transformationen i gränslandet människa, organisation och teknik.

En av de primära utmaningarna är att få med sig alla på tåget. Josefin förklarar:

”Vi vill hjälpa Sveriges ledare in i och genom den digitala transformationen. Just den här nätverksgruppen riktar sig till den allra högsta ledningen som har mandat att leda hela transformationen. Vi startar ytterligare en grupp för dem som arbetar med att taktiskt driva förändringen inne i organisationerna. Det är alltså mandat och roll, snarare än titel, som i första hand avgör matchningen.”

EGN Sverige har idag ca 130 grupper och drygt 2 000 medlemmar. Sedan starten i Danmark 1992 har EGN skräddarsytt nätverk för chefer och specialister genom att skapa relationer och erfarenhetsutbyte i ett konfidentiellt forum. EGN strävar efter att skapa såväl personlig som professionell utveckling samt affärsnytta för sina medlemmar.

Idag finns EGN globalt och medlemmarna har, utöver sin lilla grupp, tillgång till 14000 nätverkskollegor från 15 länder, som representerar fler än 8000 bolag och 70 befattningskategorier. Det gemensamma målet är att göra varandra bättre, varje dag.

Noggrann matchningsprocess säkerställer värdeskapande
Matchningen mellan medlem och grupp är central i det förarbete som sker för att säkerställa relevansen i det konkreta och generösa erfarenhetsutbyte som sker i gruppen.

Med andra ord: du som medlem måste känna att du får ut mycket av de andra individer som finns i just din grupp och att du vill bidra med dina erfarenheter och kreativa tankar – annars kommer du inte att välja att prioritera din utveckling i gruppen.

Att vi sedan tidigare har grupper inom närliggande befattningskategorier innebär att det finns en god insyn i, och förståelse för, medlemmarnas vardag och utmaningar

När EGN påbörjar arbetet med att bygga upp ett nytt nätverk tittar man noggrant på vad som förenar personerna som arbetar i rollen inom olika branscher. Syftet är att skapa en god uppfattning om vad huvudteman kan handla om och få en god förståelse för rollen som man kommer att bygga gruppen kring.

”Att vi sedan tidigare har grupper inom närliggande befattningskategorier innebär att det finns en god insyn i, och förståelse för, medlemmarnas vardag och utmaningar – vilket i sin tur gör att vi känner oss trygga i ett väl beprövat och fungerade ramverk. Då vi märkt av en efterfrågan från personer som fått mandatet att driva den digitala transformationen och förändringsresan som behöver ske i samband med denna, känns det extra kul att kunna erbjuda den här typen av nätverk som är det första i sitt slag,” förklarar Josefin.

Josefin berättar att det redan idag finns en spännande mix i nätverksgruppens startfält. Medlemmarna matchas ihop utifrån mandat, befattning, ansvar, utmaningar och förväntansbild.

Om vi bygger på kärnan i vad vi tillför i värde behöver vi inte vara rädda för att tappa det när vi utvecklar huret i hur det levereras

Josefin berättar att många av medlemmarnas vardag präglas av utmaningarna i att jobba med det rent mänskliga i att leda en stor och omfattande förändring, mindset och rädslor för det nya och vad utvecklingen innebär för mig, min roll och framtiden:

”Hur ser världen ut idag och vad innebär det för hur vi som organisation behöver vara? Detta kräver ett större fokus på vilket värde vi som organisation tillför snarare än i vilken form värdet levereras som produkt eller tjänst. Om vi bygger på kärnan i vad vi tillför i värde behöver vi inte vara rädda för att tappa det när vi utvecklar huret i hur det levereras. I den kontexten blir nätverk, plattform och ekosystem viktigare och viktigare”.

Att leda den digitala transformationen kan många gånger upplevas som lite ensamt. Syftet med nätverket är att skapa ett förtroligt forum för att minska den ensamhet man ibland kan uppleva i sin roll.

Sammansättning av nätverket pågår i skrivande stund och kommer att ske under en begränsad period för att inte störa gruppdynamiken. Gruppens uppstartsmöte är planerat till senhösten och träffarna kommer att ske i och runt Stockholmsområdet. Även grupper i södra Sverige kommer startas på sikt.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.