Den moderne leder skal mestre det hele

Den moderne leder skal mestre det hele

DEN TRADITIONELLE LEDE NEDAD-ROLLE ER STADIG RELEVANT, MEN NUTIDENS LEDERE SKAL KUNNE MERE END DET. MEN HVAD SKAL DER TIL FOR AT MESTRE DE FIRE LEDELSESROLLER?

Tidligere var det nok, at en leder koncentrerede sig om at lede nedad. For passede man sin egen del af organisationen, skulle synergien nok komme af sig selv. Og på sin vis fungerede det – men det var dengang.

For meget har ændret sig, og selv om det at lede nedad fortsat er relevant, skal man som leder i dag både kunne lede opad, på tværs og udad.

Lederens job er at skabe en strategisk musikalitet, så organisationen bliver en enhed

Og det stiller store krav til den moderne leder.

“Der er et krav til, at du løfter blikket fra at lede nedad, hvor du leder din egen enhed, til at lede opad, hvor du er en bærer af en vision, en strategi, værdierne og kulturen, men du skal også kunne lede ud af, hvor du formår at pleje eksterne interessenter,” siger Henrik Holt Larsen, ekspert i ledelse og professor emeritus ved CBS:

Læs også: Sådan leder du opad, nedad, udad og på tværs

“Sidst, men ikke mindst, skal du kunne binde din egen enhed samme med andre enheder. Lederens job er at skabe en strategisk musikalitet, så organisationen bliver en enhed, som kan indgå i et tæt samspil med omgivelserne – blandt andet gennem samskabelse, hvor man inddrager omgivelserne i at løse virksomhedens problemer.”

Hjælper man fællesskabet, hjælper man sig selv
Med det almindelige lede-nedad-krav er opgaverne håndterbare, og de umiddelbare resultatkrav knytter sig til afdelingen. Går det galt, er det lederens ansvar. Men med de nye ledelseskrav skal man have så stort et overblik og overskud, at det kan nogle gange synes umuligt at lykkes.

Måske især for mellemlederen, som kan føle, at ledelse opad ønskes, men ledelse nedad er det, der tæller.

Læs også: Primadonna-guide: Bliv en mester til at lede arketyperne

“For at denne form for ledelse fungerer, skal topledelsen benytte enhver lejlighed til at beskrive den totempæl, som alle skal danse om. Det skal være en troværdig og ønskværdig rejse, og topledelsen må ikke overtræde det i sin faktiske ledelsesadfærd. Mellemledere skal opleve, at de belønnes og påskønnes for at lede opad,” forklarer Henrik Holt Larsen:

“Der skal skabes en fælles kultur. For hjælper man fællesskabet, hjælper man jo også sig selv, og det er hjælp til selvhjælp at lede opad, fordi det er sjovere at arbejde i og for en virksomhed, som man kan identificere sig med og være stolt af. Så det er ikke umuligt, men for at kunne få gavn af disse fire ledelsesroller, skal virksomheden bakke op om det.”

TwitterLinkedInFacebookCopy Link