Sustainable Development Goals

Gør verdensmålene til forretning i et netværk med andre ildsjæle

Formålet er at omsætte de abstrakte FN Verdensmål til konkrete handlinger - og efterfølgende få dem integreret i virksomhedens strategi.

Ingen status Quo

Ticket to play

En bæredygtig virksomhed er din Ticket to play. Hvis ikke du anstrenger dig, bliver du spillet af pladen. Og bæredygtighed skal tænkes ind på alle fronter. Slutkunder stiller større og større krav til virksomhederne og rigtig mange direktører ved ikke nok om bæredygtighed. Din værdiansættelse falder, hvis du ikke kan bevise at du arbejder med bæredygtighed, så alle virksomheder omstiller sig bæredygtigt i disse dage. Men hvordan udvikler du dig bedst på den front uden at slagte din omsætning?

Hver enkelt medlems udfordringer med dette bliver taget op og debatteret til møderne, og i fællesskab finder I på konkrete idéer, som du kan tage med dig på arbejde. Temaerne for netværksmøderne vælger I selv ud fra de behov, I kommer med fra jeres arbejde.

For tiden er disse temaer især relevante:

 1. Hvordan udvikler og leder man strategisk en konkret omstilling til større bæredygtighed uden at slippe virksomhedernes formål – at skabe et afkast til ejerne? 
 2. Hvordan kan man arbejde med en slags “cost/benefit” tilgang på bæredygtighedsinitiativer.
 3. Er en strategi baseret på bæredygtighed i modsætning til virksomhedens krav om indtjening en udfordring/forhindring – eller kan bæredygtighed bringes til at understøtte indtjeningen ved et klogt og kontrolleret strategiskift? 
 4. Hvordan kommercialiserer man på det og får ”tippet” meromkostningerne over på kunden?
 5. Hvor og hvordan ændrer kravene sig til ”Good Governance” i de kommende år? 
slutkunden stiller større krav til virksomheder om bæredygtighed

Gode relationer

Alle fortjener et godt netværk

Virksomheder har fået en ny ambition om at drive verden i en mere ansvarlig og bæredygtig retning. Det handler ikke længere om at være bedst i verden, men bedst for verden.

Det blev understreget, da 181 CEOs fra virksomheder som Apple, Coca-Cola, Dell og Amazon i regi af The Business Roundtable (topchefer for de største amerikanske virksomheder) underskrev en erklæring om, at størst mulig profit ikke længere er virksomhedens formål. Formålet er nu at skabe værdi for virksomhedens interessenter, som resulterer i velstand og større bæredygtighed for både virksomheder og samfund.

Kompetent sparring

Erfaringsudveksling
& vidensdeling på allerhøjeste niveau

Vi giver dig mulighed for at blive en del af et skræddersyet, innovativt netværk af ambitiøse profiler, der alle beskæftiger sig med sustainable development goals og ønsker kvalificeret sparring og inspiration til at gøre arbejdet med verdensmålene for bæredygtig udvikling mere håndgribeligt og praksisnært. Vi erfaringsudveksler, videndeler og arbejder målrettet på at hjælpe hinanden med at blive skarpere i at få bæredygtighed indarbejdet som en central del af virksomhedens overordnede agenda. Netværksmøderne komplementeres desuden af eksterne ekspertoplæg, som sikrer dig den nyeste viden, indsigter og inspiration.

Du kan – med andre ord – forvente skarpe dialoger i et strategisk vidensforum af ligesindede, hvor fokus er rettet mod at opnå solide værktøjer og indsigter, der hjælper dig med at omsætte de abstrakte verdensmål til konkrete handlinger inden for virksomhedens rammer.

To kvinder og en mand kigger på en computerskærm
Fællesskab af fagpersoner

Dit sustainability netværk

Netværket samler 18-22 personer, som alle har et strategisk og ledelsesmæssigt ansvar for verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Du vil blive en del af et netværk af andre dygtige og erfarne ledere og direktører, som alle har besluttet sig for at gøre de 17 Verdensmål til en del af forretningen.

Interaktion

Mødet møder dig

Et typisk møde i netværksgruppen foregår ved, at man går i dybden med en case, præsenteret af det medlem, som er vært på den givne dag. Derefter er der en runde, hvor hver enkelt medlem kan præsentere sine presserende udfordringer og dermed få sparring til at løse dem. Til sidst vil der være et hyper koncentreret oplæg fra en ekspert på området, som har forberedt sig grundigt på netop din gruppes aktuelle temaer, således at personen kan tale direkte ind i det. EGNs netværksgrupper kan derfor også ses som et alternativ til dyre konsulenttimer.

Hjælpen er ikke kun at hente fra din netværksleder og dine gruppe under møderne. I EGNs medlemsunivers kan man løbende stille spørgsmål til sin gruppe, når de opstår på din arbejdsplads. Dette univers er selvfølgelig også fortroligt og eksklusivt, således at du kan få hurtig, sikker og konkret respons, der langt overstiger andre platformes.

Fokus på aktualitet

Hvilke temaer kan du forvente?

Temaerne for møderne varierer og fastsættes af netværkslederen sammen med medlemmerne. Der tages typisk udgangspunkt i forskellige problemstillinger, udfordringer og cases fra medlemmerne, højaktuelle trends og tendenser samt personlig lederstil og lederudvikling generelt.

Du vil kunne opleve temaer som f.eks.:

Eksempler på temaer i gruppen

 • Hvilke verdensmål vil være naturlige – og hvordan kommer vi i gang/videre?
 • Hvilke forretningsmuligheder er der hos os?
 • Verdensmålskompasset
 • Er vores samfundsambition en del af vores kerneforretning, og måler vi på den?
 • Rapportering af mål
 • Kommunikation – internt og eksternt
Mere end en netværksgruppe

Din netværksgruppe er kun toppen af isbjerget

Medlemsuniverset

EGN's egen skræddersyede og unikke digitale platformMedlemsuniverset er en digital platform som kan bruges både i browser og App. Her kan du dagligt holde dig opdateret, sende forespørgsler og spørgsmål til både din egen gruppe og det brede netværk. Der er altid inspiration og hjælp at hente.

Årlige events

En lang række spændende events for medlemmer Det rart at komme ud og får ny inspiration. Det giver fornyet energi og ideer, samt en mulighed for at møde andre medlemmer i vores brede netværk. Derfor arrangerer vi en lang række spændende events hvert år i hele landet, som du vil blive inviteret til.

Artikler og indsigter

Vi sætter en ære i at skabe materiale, der er både brugbart og inspirerende til dit daglige virke ude i din virksomhed.

Webinarer

Ekspertgæster direkte fra EGN-studietVi er helt med på at en fysisk netværksgruppe kombineret med fysiske events kan være krævende hvis man gerne vil nå det hele. Derfor laver vi også webinarer hvor vi inviterer kendte eksperter ind i EGN studiet. Så kan du følge med og tune in on-the-go.

Værdi for alle parter

Et godt netværk udvider horisonten
- også virksomhedens

Hos EGN har vi fokus på udvikling af det enkelte medlem – i grupper, hvor best practices bliver delt og diskuteret, og alle konstant gør hinanden dygtigere. Din medarbejder får løbende konkret og fortrolig sparring og uvurdérlig erfaring til at tackle de daglige udfordringer og muligheder. Det er de færreste kurser eller seminarer, der kan det.

Vi har også andre ledernetværk, der kunne være relevante for dig. Læs her om vores grupper for topledere, young executives, Kvindelige ledere, internationale ledere og erfarne ledere.

Virksomhed

Hvad får virksomheden ud af det?

 • En medarbejder med styrkede kompetencer
 • En medarbejder med adgang til unik
  viden og erfaring
 • En medarbejder, der kender andres best practices
 • En medarbejder, der er motiveret og i udvikling
 • Store besparelser på udgifter til f.eks. konsulentbistand, produkt- og markedsresearch, kurser og efteruddannelse

Medlem

Hvad får medlemmet ud af det?

 • 4-6 netværksmøder over 12 måneder á 4-5 timer
 • En professionel netværksleder, der faciliterer møderne og sikrer værdiskabelsen
 • Adgang til 15.000 andre aktive medlemmer i EGN
 • Inspiration fra eksterne fageksperter
 • Et bredt udvalg af temamøder og events
 • Indsigt og idéer fra andre virksomheder
 • Fri adgang til EGN’s digitale medlemsunivers

Peace of mind

Du er i gode hænder

Et godt og fortroligt netværk er bogstaveligt talt guld værd – og kan spare virksomheden for en stor del af de udgifter, man normalt har til konsulenter, efteruddannelse, research og vidensindhentning.

30 års erfaring

Hvad der startede som én mands vision, er i dag et globalt netværk med 15.000 medlemmer fordelt over 15 lande, der tilsammen repræsenterer mere end 8.000 virksomheder og faggrupper. 

Tillid & fortrolighed

Med udgangspunkt i professionel relationsopbygning og erfaringsdeling i et fortroligt arbejdsforum, stræber vi efter at skabe personlig, faglig og forretningsmæssig værdi for vores netværksmedlemmer.

Matchningen er nøglen

Vi sætter en stor ære i at matche dig med lige netop de mennesker, som giver dig værdi, og som kan udfordre og udvikle dig.

Vi sørger for at interviewe alle medlemmer for at undgå potentielle interessekonflikter.