Marie Berg Lødrup er stifter af Voresbæredygtighed og arbejder for cirkulære samarbejder

Cirkulære samarbejder skal sikre bæredygtige relationer

Leverandørkæderne skal gentænkes. Fremtiden skal sikres med cirkulære samarbejder

Marie Berg Lødrup er CEO og medstifter af portalen Voresbæredygtighed.dk. Hun er overbevist om, at fremtidens erhvervsmarked kommer til at bestå af tusindvis af små samarbejder. I et interview har vi stillet hende fem spørgsmål om bæredygtighed.

Hvad kan man gøre, hvis man gerne vil blive bedre til at finde bæredygtige samarbejdspartnere?

”Det oplagte er, at man skal blive medlem på voresbæredygtighed.dk. Vi har flere end 50 leverandører med bæredygtige produkter, som vi gratis sætter i kontakt med virksomheder. Bæredygtighed skal tænkes som noget relationelt – ikke som en engangsvurdering. Virksomheder skal ind i en helt ny cyklus. Når vi taler med virksomhederne, så spørger de, ”hvordan kan vi som virksomhed blive mere bæredygtige?” Men det er det forkerte spørgsmål. I stedet skal de spørge, ”Hvem bliver vi mere bæredygtige med?” Derudover skal de reflektere over, om de selv har noget, andre kan bruge som ressource. Man skal altså også tænke sig selv som leverandør. Vi ved eksempelvis, at der er virksomheder derude, som gerne vil have brugte rør og møbler. Hvis din virksomhed normalt smider sådan noget ud, så skal I tænke jer selv både som leverandør og forbruger. Der er selvfølgelig noget lovgivning på, hvilke restprodukter, man må afgive. Men i takt med, at vi får mere fokus på bæredygtighed, gentænkes lovgivningen også for at tillade flere cirkulære samarbejder.”

Vil det ikke for mange virksomheder være dyrt at gå væk fra de traditionelle leverandøraftaler?

”Flere af de bæredygtige leverandører vi har, er konkurrencedygtige på pris. Men det er også sådan, at jo større efterspørgsmål des bedre pris – det er de samme vilkår som med alt andet. For nogle vil det være dyrere lige nu, men det skal ses som en investering og et bidrag til samfundet. Vi har eksempelvis samarbejdet med en virksomhed, som lavede kaffeløsninger. De brugte en løsning, som belastede kloden, men så præsenterede vi dem for et bæredygtigt alternativ, hvilket på årsbasis kun kostede dem 1000 kroner mere. Det er jo ingenting. Vi læner os op ad en FN-rapport, som viser, at det er mere fordelagtigt at bruge penge på forebyggende tiltag end at bruge penge på oprydning. Spørgsmålet er bare, om man vil bruge penge nu, eller vente til katastrofen er indtruffet.”

Hvordan ser det ideelle cirkulære kredsløb ud i en værdikæde / forbrugskæde?

”Den traditionelle måde at tænke leverandørsamarbejder er, at vi køber, forbruger og smider ud. Det ideelle er at materialerne ikke går ud, men bliver ved at være i kredsløbet. Materialer kan skabe værdi uanset dets tilstand. Med en regenerativ tankegang, vil man, allerede når man køber et materiale, tænke i, hvad der skal ske med det, når det er brugt. Kan vi skabe værdi ud af noget, som ikke var den store ressource før? Det er den tankegang, virksomheder skal få. Det er det, VoresBæredygtighed vil lære folk. Vi vil bygge bro mellem leverandører og virksomheder. Det kræver en indsats, men den gode nyhed er, at jo mere du gør det, des flere værdikæder får du skabt for din virksomhed, og så behøver man ikke gøre det igen. Bæredygtighed skaber bæredygtighed.”

 

VoresBaeredygtighed.dk er en B2B portal som arbejder for cirkulære samarbejder virksomheder imellem.

Hvad var det, der startede din passion for bæredygtighed?

” Det startede med en undren over, at det ikke gik hurtigere ude i erhvervslivet. Jeg så, hvordan de små og mellemstore virksomheder stod med udfordringerne, samtidigt med, at det piblede frem med bæredygtige løsninger. Desværre har de svært ved at finde hinanden og derved også svært ved at indgå i cirkulære samarbejder. Folk Googler sig bare frem, og der får man masser af hits, og så skal man tage stilling ud fra et uoplyst grundlag. På voresbæredygtighed.dk kan man springe den proces over, for vi har flere end 50 leverandører, der alle overholder eller flere af de fire principper, vi har opstillet for leverandørsamarbejder. Vi belønner folk, som tør at sætte hånden på kogepladen. Bæredygtighed udfordrer traditionel handel, og den kræver en mental ændring i hele det med at drive handel. Der sker mange ting lige nu, som gør det spændende i den her proces. Vi skal derhen, hvor bæredygtighed ikke er noget vi skal vælge, fordi det bare er der.”

Hvordan bruger du selv bæredygtighed og cirkulære samarbejder?

”Min mand og jeg tænker selv bæredygtighed ind i vores liv. Vi ved ikke helt, hvornår vi er i mål med bæredygtighed, men når man gør det i fællesskaber, så forpligter det og det gør det nemmere – den samhørighedsfølelse skal vi tænke ind i virksomhederne. Bæredygtighed kalder på ærlighed og fællesskab. Det kan ses idealistisk og urealistisk, men jeg tror helt ærligt, at man taber, hvis man ikke gør en indsats. Der er en høj grad af uforudsigelighed, og der må man prøve sig frem.”

Netværk gør det overskueligt

Hvis du sidder som leder eller specialist i en virksomhed, som ønsker at bevæge sig i en bæredygtig retning, kan du med fordel overveje at blive medlem af en af EGNs SDG netværksgrupper. Her mødes ledere på tværs af selskaber for at sparre, videndele og idéudvikle på grønne tiltag i deres virksomheder. Læs mere om grupperne her.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link