Kulturel intelligens er Signe Ørom ekspert i.

Kulturel intelligens: Danskere er faktisk ret mærkelige

I globale samarbejder skal vi være bevidste om vores egne særheder, for det kræver både viden og selvindsigt at have kulturel intelligens

Journalist, Philip Nordentoft

Vores planet er hjemsted for utallige kulturer. Mange forekommer os danskere eksotiske og mærkelige, og det er let at blive forvirret, når man skal interagere professionelt med mennesker, som har andre skikke. Men kulturforskellene går begge veje, og ph.d. inden for sprog og kultur, Signe Ørom, argumenterer faktisk for, at vi i Danmark er ret mærkelige.

”Det er vigtigt for os danskere at være bevidste om, at vi i et globalt perspektiv ofte befinder os i ekstremerne. Vi holder en del spøjse verdensrekorder, når det kommer til arbejdskultur,” fortæller hun.

Danmark er blandt andet det fladeste land i verden, når det kommer til hierarki, og vi har ligeledes færrest gelotofober. Det viser sig ved, at vi ikke er bange for at gøre os selv til grin. Vi bruger meget ironi og vi er uformelle overfor vores overordnede. I mange andre lande vil sådan en opførsel ses som værende dybt uprofessionel.

Hvad vil det sige at udvise kulturel intelligens?

Signe Ørom definerer i sin nye bog begrebet kulturel intelligens som værende evnen til at navigere og interagere samarbejdende og inkluderende på tværs af kulturer. Hermed gentænker hun begrebet cultural awareness, fordi det i ifølge hende i lige så høj grad handler om at kunne se indad som udad.

”Det handler om at blive bevidst om eget udgangspunkt. Kulturel intelligens handler om selvindsigt. Man skal forstå, hvordan det vi ser som almindelig adfærd kan være upassende for andre.”

At kunne udvise kulturel intelligens er en nødvendighed på en moderne arbejdsplads. For selvom verden bliver mere og mere forbundet, er der stadig dybe kulturkløfter at tage højde for.

”CQ er en af de vigtigste kompetencer i moderne erhvervsliv. Kultur bliver ikke udvisket, men flere og flere skal være i stand til at navigere multinationalt”

Pas på med generaliseringerne

Hvor kulturtræning tidligere har været baseret meget på, hvad man skulle huske om de enkelte kulturer, tager Signe Ørom en mindre generaliserende og personlig tilgang.

”Bare fordi en person er fra et givent land, betyder det ikke, at personen er på én bestemt måde. Der er mange faktorer, som spiller ind og man er nødt til at tage udgangspunkt i det enkelte individ.”

Ærkestereotyperne findes sjældent ude i virkeligheden. Derfor handler den gode kulturelle intelligens om at kunne bruge sin viden om generelle kulturelle tendenser, men i lige så høj grad om at kunne afkode mennesker. Signe Ørom bruger tre begreber for kulturel intelligens:

CQ Hjerne: Viden om kulturforskelle og generelle tendenser i forretningskulturer rundt om i verden.

CQ Hjertet: Man skal have motivation og passion for at arbejde med flere kulturer.

CQ Hjernen: Man skal have kendskab til kulturelle tendenser.

CQ Musklen: Man skal være i stand til at bruge sin viden i praksis og aktivt kunne ændre sin stil, når man møder mennesker med et andet mindset.

Ny bog kan hjælpe mange

Signe Ørom er aktuel med sin nye bog ”Forstod du, hvad de sagde?” Her kan alle, som arbejder på tværs af kulturer, lære noget om, hvordan man arbejder med sin kulturelle intelligens. Udover at komme verden rundt og bruge både sjove og ekstreme eksempler på kulturelle sammenstød, arbejder bogen lige så meget indad, således at den både øger vores viden om andre kulturer og lærer os at tænke os selv ind i ligningen. Står du og skal til at springe ud i multikulturelle samarbejder, så har Signe Ørom et godt råd til dig:

”Det er en god idé at uddanne sig. Du kan læse bøger eller tage et kursus, men vigtigst er det at forholde sig åbent og nysgerrigt – og så skal du være opmærksom på din egen kulturelle bias og præferencer for, hvordan tingene skal foregå på arbejdspladsen.”

Fredag den 10. februar kan du møde Signe Ørom, når hun holder webinar for EGN. Her vil hun tale meget mere om kulturel intelligens, og hvordan vi kan bruge det strategisk i vores arbejde. Det er gratis, og du kan tilmelde dig lige her. EGNs professionelle netværksgrupper er ligeledes gode platforme for sparring og inspiration. Især hvis du ønsker at udvikle din kulturelle intelligens i samarbejde med ligesindede ledere. Find en oversigt over EGNs netværksgrupper lige her.

Foto credit: Thomas Busk

TwitterLinkedInFacebookCopy Link