En kvinde kigger på tegnede pile

Sådan leder du opad, nedad, udad og på tværs

HAR DU SVÆRT VED AT BALANCERE MELLEM 360-GRADERS LEDELSE? SÅ LÆS MED HER OG FÅ EN GUIDE TIL AT LEDE PÅ TVÆRS. 

Som leder – og særligt som mellemleder – skal du kunne balancere mellem de fire ledelsesretninger: op, ned, udad og på tværs. Ind imellem kan du måske føle dig klemt midt i mellem. Vi tager dig hele vejen rundt i denne lille guide.

1. Led nedad

Du motiverer bedst dine medarbejdere ved at vise tillid, anerkendelse og være nærværende, når du leder nedad. Hav fokus på konstruktiv feedback fremfor kritik, giv medarbejderne mere ansvar ved at uddelegere arbejdsopgaver, så du får mere tid til ledelse og hav øje for mangfoldighed.

Læs også: Den moderne leder skal mestre det hele

Tilpas desuden din ledelse og uddeleger, så det passer med medarbejdernes behov og kompetencer.

2. Led opad

At lede opad indebærer, at du som leder ikke blot ønsker at optimere driften i din egen enhed, men hele virksomheden. Det kræver, at du som leder ser på det store billede.

Du skal være loyal uden at gå på kompromis, hvorfor du skal turde sige fra over for topledelsen. Kort sagt skal du indtænke din organisations mål og værdier, samtidig med at du passer på dine medarbejdere, inddrager dem i strategier, men stadig holder øje med driften og deadlines.

3. Led udad

At lede udad handler om at bygge bro og holde sig opdateret, og den høje prioritering af åbenhed, gennemsigtighed og CSR i mange organisationer kræver, at en leder også har denne evne, idet du skal være bindeleddet mellem dine medarbejderes ekspertise og kunderne/samfundets ønsker og krav.

Læs også: Primadonna-guide: Bliv en mester til at lede arketyperne

Dermed skal du understøtte medarbejdernes faglighed og sparre med dem, men også hjælpe dem med at forstå og tage udgangspunkt i kundens behov, samtidig med at du konstant holder dig opdateret omkring nye tiltag og større ændringer på dit område, så du kan forberede medarbejderne og organisationen på eventuelle forandringer.

4. Led på tværs

Her handler det om at binde afdelingerne sammen. Det gør en leder bedst ved at være åben overfor samarbejde på tværs af organisationen og kende sine omgivelser. Her er det igen nødvendigt at lede opad, så man får den nødvendige opbakning.

Det er din opgave at sikre, at din egen afdeling fungerer, men en tværgående udvikling er samtidig nødvendig for, at din afdeling ikke går i stå. Derfor kræver det, at du som leder finder en balance, hvor der sker udvikling, uden at din afdeling overbebyrdes.

Kilde: Henrik Holt Larsen, ledelsesekspert og professor emeritus ved CBS (indlæg første gang bragt på Væksthus for Ledelses hjemmeside)

TwitterLinkedInFacebookCopy Link