Virksomhedsledelsens opfordring til lederne: Tag ejerskab over egen udvikling

I MANGE DELE AF VERDEN HAR VI EN PERFORMANCEKULTUR MED HØJE KRAV OG FORVENTNINGER. HOS MCKINSEY HAR DE TAGET DET SKRIDTET VIDERE OG SKABT EN KULTUR, HVOR DEN ENKELTE SELV SKAL TAGE ANSVAR FOR SIN UDVIKLING. 

Flere og flere virksomheder i den vestlige verden har valgt en flad organisationsstruktur. Det giver mange fordele, men det kan også være en udfordring for den enkelte leder at videreuddanne sig og avancere i hierarkiet.

Mange ledere har også et fleksibelt arbejdsliv med hjemmearbejdsdage og forskudte arbejdstider. I mange tilfælde bliver det derfor svært, at få traditionel klasseundervisning passet ind i en travl hverdag.

Virtuel læring kan være løsningen og kan passes ind i de fleste lederes liv. Det er fleksibelt og teknologien giver følelsen af, at man er i samme rum. Dialogen flyder nemt uanset afstand.

Andre fordele er, at den virtuelle læring giver mulighed for at skræddersy niveau og læringsform til den enkeltes behov, da vi alle lærer forskelligt.

Læs hele artiklen her og find ud af hvorfor forfatterne mener, det er en god idé at den enkelte tager ansvar for sin egen efteruddannelse og ledelsesudvikling.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link