Tietosuoja

Luottamuksellisuus on keskeisessä roolissa EGN:ssä, koska se on ratkaiseva tekijä myös verkostojen menestyksen ja maksimaalisen arvontuotannon kannalta. 

Luottamuksellisuuden tärkeys heijastuu myös siihen, miten me yrityksessämme käsittelemme henkilökohtaisia tietoja – oli kyseessä nykyinen jäsenemme, potentiaalinen jäsenemme tai työnhakijamme.

Luodaksemme mahdollisimman paljon läpinäkyvyyttä, olemme jakaneen tietosuoja-asetuksemme neljään osaan, joista kukin kohdistettu omalle kohderyhmälleen.

Jos sinulla herää kysymyksiä tai kommentteja koskien tapaamme käsitellä yksityisiä tietoja, ole hyvä ja ota yhteyttä.

Tietosuoja – Jäsenet

Rekisterinpitäjä

EGN Suomi
Alberga Business Park
Bertel Jungin aukio 1
02600 Espoo

info.fi@egn.com
+358 20 741 9540

Miksi me käsittelemme sinun tietojasi?

Käsittelemme niiden henkilötietoja, jotka ovat liittyneet EGN:n verkostoryhmiin tai muihin verkostoon liittyviin tapahtumiin. Meidän on käsiteltävä henkilötietoja, jotta voimme järjestää verkoston kokouksia, tapahtumia jne.

Onko meillä oikeus käyttää tietojasi?

Meillä on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, sillä se on edellytys jäsentemme verkostopalveluiden hyödyntämiselle. (ks. 6 artiklan, 1 momentin, alakohta b).

Henkilökohtaisten tietojen kategoriat

Me käsittelemme seuraavia henkilökohtaisia tietoja

 • Käsittelemme vain yleisiä henkilötietoja (niin sanottuja 6 artiklan tietoja), kuten nimi, ammatti, työpaikka, yhteystiedot jne.

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Me luovutamme tai välitämme henkilökohtaisia tietojasi seuraaville vastaanottajille

 • Me luovutamme henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisille ryhmänvetäjillemme.

Siirto vastaanottajille kolmansiin maihin, mukaan lukien kansainväliset järjestöt

Emme siirrä henkilökohtaisia tietojasi EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Mistä me olemme saaneet henkilökohtaisia tietojasi?

Olemme saaneet käsiteltävät tiedot sinulta jäseneksi liittymisen yhteydessä tai avoimista lähteistä, kuten LinkedIn-sivustolta.

Henkilökohtaisten tietojen säilytys

Me säilytämme henkilökohtaisia tietojasi niin kauan kuin ne ovat relevantteja verkoston yhteydenpidon kannalta.

Jos irtisanoudut verkostosta, poistamme tietosi kahden vuoden jälkeen. Poikkeuksena kirjanpitotiedot, jotka täytyy säilyttää 6 vuoden ajan kirjanpitolain mukaisesti.

Automatisoitu päätöksenteko, sisältäen profiloinnin

Me emme käytä automatisoitua päätöksentekoa, emmekä profilointia.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan, sinulla on oikeuksia liittyen henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn yrityksessämme.

Ole yhteydessä meihin, mikäli haluat käyttää alla olevia oikeuksiasi.

Oikeus nähdä tietoja (pääsy tietoihin)

Sinulla on oikeus päästä käsiksi tietoihin, joita käsittelemme sinusta, sekä joukkoon muita tietoja.

Oikeus tietojen oikaisuun (oikaisu)

Sinulla on oikeus korjata virheelliset tietosi. Ota meihin yhteyttä, mikäli tämä on ajankohtaista.

Oikeus poistamiseen

Tietyissä olosuhteissa, sinulla on oikeudet tietojesi poistamiseen ennen kuin ne tavallisesti poistettaisiin. Ota meihin yhteyttä, mikäli tämä on ajankohtaista.

Huomaathan, että henkilökohtaisia tietojasi ei ole mahdollista poistaa, mikäli haluat edelleen käyttää EGN:n verkostopalveluja. Huomaa myös, että emme voi välittömästi poistaa tietoja, joiden poistaminen on kielletty oikeudellisista syistä.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Tietyissä olosuhteissa, voit pyytää henkilökohtaisten tietojen käsittelyn rajoittamista. Jos käytät oikeutta rajoittaa käsittelyä, siitä eteenpäin meillä on lupa käsitellä tietojasi – lukuun ottamatta tallentamista – suostumuksestasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai henkilön tai tärkeiden yhteiskunnallisten etujen suojelemiseksi.

Oikeus vastustaa

Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus vastustaa muutoin laillista henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilökohtaisten tietojesi käyttöä suoramarkkinoinnissa.

Oikeus tietojen lähettämiseen

Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneella luettavassa muodossa, sekä saada nämä henkilökohtaiset tiedot siirrettyä rekisterinpitäjältä toiselle ilman esteitä.

Voit lukea lisää oikeuksistasi tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta www.tietosuoja.fi.

Valitukset tietosuojavaltuutetulle

Olethan ensisijaisesti meihin yhteydessä yrityksemme tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Jokaisella on kuitenkin oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli kokee olevansa tyytymätön meidän tapaamme käsitellä henkilökohtaisia tietoja. Saat lisätietoa www.tietosuoja.fi.

Tietosuoja - Myynti

Rekisterinpitäjä

EGN Suomi
Alberga Business Park
Bertel Jungin aukio 1
02600 Espoo

info.fi@egn.com
+358 20 741 9540

Miksi me käsittelemme sinun tietojasi?
Käsittelemme henkilötietojasi myynti- ja markkinointitoimenpiteitämme varten.

Onko meillä oikeus käyttää tietojasi?
Henkilötietojesi käsittelyn perustana ovat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 momentin f-alakohdasta löytyvät oikeudelliset perusteet.

Henkilökohtaisten tietojen kategoriat:
Me käsittelemme seuraavia henkilökohtaisten tietoja:

 • Käsittelemme vain yleisiä henkilötietoja (niin sanottuja 6 artiklan tietoja), kuten nimi, yhteystiedot, ammatti, työpaikka jne. sekä vuoropuhelun yhteydessä tehtyjä muistiinpanoja.

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät:
Me luovutamme tai välitämme henkilökohtaisia tietojasi seuraaville vastaanottajille:

 • Myyntiprosessia tukeville tietojenkäsittelyohjelmille, esim. EGN-jäsenrekisteri.

Siirto vastaanottajille kolmansiin maihin, mukaan lukien kansainväliset järjestöt:
Emme siirrä henkilökohtaisia tietojasi EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Mistä olemme saaneet henkilökohtaisia tietojasi?
Me keräämme tietojasi LinkedIn-sivustolta, yritysten julkisilta nettisivuilta jne. Olemme voineet saada tietojasi myös EGN-verkostomme jäseniltä.

Henkilökohtaisten tietojen säilytys
Tällä hetkellä emme voi sanoa tarkasti kauanko säilytämme henkilökohtaisia tietojasi. Tietojen säilytyksen kestoon vaikuttaa se, miten arvioimme mahdolliset ammatilliset hyötysi EGN-verkostosta nyt tai tulevaisuudessa.

Automatisoitu päätöksenteko, sisältäen profiloinnin
Me emme käytä automatisoitua päätöksentekoa, emmekä profilointia.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan, sinulla on oikeuksia liittyen henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn yrityksessämme.

Ole yhteydessä meihin, mikäli haluat käyttää alla olevia oikeuksiasi.

Oikeus nähdä tietoja (pääsy tietoihin)
Sinulla on oikeus nähdä tietoja, joita käsittelemme sinusta sekä joukko muita tietoja.

Oikeus tietojen oikaisuun (oikaisu)
Sinulla on oikeus korjata virheelliset tietosi.

Oikeus poistamiseen
Sinä voit poistaa sinua koskevat tiedot milloin tahansa. Poikkeuksena kuitenkin tiedot, joita ei saa poistaa lainsäädännöllisistä syistä. Jos olet esimerkiksi entinen jäsenemme ja meillä on tältä ajalta kirjanpitotietoja, meidän on säilytettävä niitä 6 vuoden ajan.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Tietyissä olosuhteissa, voit pyytää henkilökohtaisten tietojen käsittelyn rajoittamista. Jos käytät oikeutta rajoittaa käsittelyä, siitä eteenpäin meillä on lupa käsitellä tietojasi – lukuun ottamatta tallentamista – suostumuksestasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai henkilön tai tärkeiden yhteiskunnallisten etujen suojelemiseksi.

Oikeus vastustaa
Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus vastustaa muutoin laillista henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilökohtaisten tietojesi käyttöä suoramarkkinoinnissa.

Oikeus tietojen lähettämiseen
Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus saada henkilötietojasi jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneella luettavassa muodossa, sekä saada nämä henkilökohtaiset tiedot siirrettyä rekisterinpitäjältä toiselle ilman esteitä.

Voit lukea lisää oikeuksistasi tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta www.tietosuoja.fi.

Valitukset tietosuojavaltuutetulle
Olethan ensisijaisesti meihin yhteydessä yrityksemme tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Jokaisella on kuitenkin oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli kokee olevansa tyytymätön meidän tapaamme käsitellä henkilökohtaisia tietoja. Saat lisätietoa www.tietosuoja.fi.

Tietosuoja - Viestintä

Rekisterinpitäjä

EGN Suomi
Alberga Business Park
Bertel Jungin aukio 1
02600 Espoo

info.fi@egn.com
+358 20 741 9540

Miksi me käsittelemme sinun tietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme viestiä relevanttien henkilöiden kanssa sekä saadaksemme tietoja kotisivuillamme käyneistä.

Onko meillä oikeus käyttää tietojasi?

Uutiskirjeiden tai yleisen sähköpostin lähettämisen yhteydessä, henkilötietojen käsittely perustuu johonkin seuraavista:

 • Olet aktiivisesti hyväksynyt meidän lähettämien uutiskirjeiden vastaanottamisen
 • Olet EGN:n asiakas (Artikla 6, momentti 1, alakohta a)
 • Olemme avoimessa vuoropuhelussa sähköpostien välityksellä (Artikla 6, momentti 1, alakohta f)

Verkkosivuvierailuista kerättyjen tietojen käsittely perustuu siihen, että

 • Olet aktiivisesti antanut meille luvan tietojesi käsittelyyn (suostumus – artikla 6, momentti 1, alakohta a)

Henkilökohtaisten tietojen kategoriat

Me käsittelemme seuraavia henkilökohtaisia tietoja

 • Yleiset henkilökohtaiset tiedot (niin sanotut artikla 6 tiedot), esim. nimi, sähköpostiosoite ja IP-osoite.

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Me luovutamme tai välitämme henkilökohtaisia tietojasi seuraaville vastaanottajille:

 • Luovutamme henkilötietojasi valitsemillemme tietopalvelimille, jotka lähettävät uutiskirjeitä ja seuraavat liikennettä verkkosivustollamme jne.

Siirto vastaanottajille kolmansiin maihin, mukaan lukien kansainväliset järjestöt

Tietyissä olosuhteissa siirrämme henkilökohtaisia tietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Esimerkiksi, verkkosivuston kävijäseurannan yhteydessä siirrämme henkilötietojasi kolmansiin maihin (toisin sanoen EU / ETA-alueen ulkopuolisiin maihin), kun käytämme Google Analyticsia, joka varastoi tietoja Yhdysvaltoihin.

Google Analytics on kuitenkin sertifioitu Yksityisyyden suoja -sopimuksen mukaisesti. Maallikon termein tämä tarkoittaa sitä, että EU:n komission arvion mukaan henkilötietojen suoja on riittävän korkealla tasolla, vaikka tiedot ovatkin EU/ETA-alueen ulkopuolella, tässä tapauksessa Yhdysvalloissa.

Miten me saamme henkilökohtaisia tietojasi?

Meillä on henkilökohtaisia tietojasi joko siksi, että olet antanut ne meille itse, esimerkiksi tilaamalla e-kirjan/uutiskirjeen, tai olet hyväksynyt evästeiden käytön verkkosivustovierailun aikana.

Henkilökohtaisten tietojen säilytys

Sivuston kävijäseurannassa käytettävät evästeet ovat eripituisia.

Uutiskirjeinä lähetettyjä sähköposteja ei poisteta ennen kuin sinä et vastaanottajana koe niitä enää itsellesi relevantteina ja haluat siksi poistua postituslistalta.

Sähköpostit, jotka sisältävät yleistä keskustelua ja vastauksia poistetaan kolmen vuoden jälkeen. Jos sähköpostit sisältävät erityistä tietoa, kuten tietoa terveydestä se poistetaan välittömästi.

Automatisoitu päätöksenteko, sisältäen profiloinnin

Me emme käytä automatisoitua päätöksentekoa, emmekä profilointia.

Sinun oikeutesi peruuttaa suostumuksesi

Jos olet esimerkiksi liittyessäsi sähköpostilistalle antanut suostumuksesi, sinulla on oikeus peruuttaa se milloin vain. Voit tehdä peruutuksen uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Kun kyse on evästeistä, ohjeet niiden estämiseen ja poistamiseen löydät täältä: https://www.ecc.fi/Tietoa-verkkopalvelusta/evasteiden-kaytto/

Jos päätät peruuttaa suostumuksesi, tämä ei vaikuta henkilötietojesi käsittelyn laillisuuteen, joka perustuu aiemmin annettuun suostumukseenne ja peruuttamisajankohtaan. Jos peruutat suostumuksesi, se tulee täten voimaan vasta peruuttamisajankohtana.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan, sinulla on oikeuksia henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn yrityksessämme.

Ota yhteys meihin, mikäli haluat käyttää alla olevia oikeuksia.

Oikeus nähdä tietoja (pääsy tietoihin)

Sinulla on oikeus päästä käsiksi tietoihin, joita käsittelemme sinusta, sekä joukkoon muita tietoja.

Oikeus tietojen oikaisuun (oikaisu)

Sinulla on oikeus korjata virheelliset tietosi.

Oikeus poistamiseen

Tietyissä olosuhteissa, sinulla on oikeudet tietojesi poistamiseen ennen kuin ne tavallisesti poistettaisiin. Tämä koskee esimerkiksi evästeitä (katso ohjeet evästeiden estoon ja poistamiseen https://www.ecc.fi/Tietoa-verkkopalvelusta/evasteiden-kaytto/)

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Tietyissä olosuhteissa, voit pyytää henkilökohtaisten tietojen käsittelyn rajoittamista. Jos käytät oikeutta rajoittaa käsittelyä, siitä eteenpäin meillä on lupa käsitellä tietojasi – lukuun ottamatta tallentamista – suostumuksestasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai henkilön tai tärkeiden yhteiskunnallisten etujen suojelemiseksi.

Oikeus vastustaa

Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus vastustaa muutoin laillista henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilökohtaisten tietojesi käyttöä suoramarkkinoinnissa.

Oikeus tietojen lähettämiseen

Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneella luettavassa muodossa, sekä saada nämä henkilökohtaiset tiedot siirrettyä rekisterinpitäjältä toiselle ilman esteitä.

Voit lukea lisää oikeuksistasi tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta www.tietosuoja.fi.

Valitukset tietosuojavaltuutetulle

Olethan ensisijaisesti meihin yhteydessä yrityksemme tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Jokaisella on kuitenkin oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli kokee olevansa tyytymätön meidän tapaamme käsitellä henkilökohtaisia tietoja. Saat lisätietoa www.tietosuoja.fi.

Tietosuoja - Rekrytointi

Rekisterinpitäjä

EGN Suomi
Alberga Business Park
Bertel Jungin aukio 1
02600 Espoo

info.fi@egn.com
+358 20 741 9540

Miksi me käsittelemme sinun tietojasi?

Me käsittelemme henkilökohtaisia tietoja rekrytoinnin yhteydessä.

Onko meillä oikeus käyttää tietojasi?

Me käsittelemme sinun henkilökohtaisia tietojasi, koska se on välttämätön edellytys rekrytointiprosessimme läpivientiin. Oikeudellinen perusta käytölle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa, 1 momentissa, alakohdassa b.

Henkilökohtaisten tietojen kategoriat

Me käsittelemme seuraavia henkilökohtaisia tietoja:

 • Ansioluettelo, työhakemus, persoonallisuustesti jne.

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Me luovutamme tai välitämme henkilökohtaisia tietojasi seuraaville vastaanottajille:

 • Rekisterinpitäjä (esim. persoonallisuustestien yhteydessä)

Siirto vastaanottajille kolmansiin maihin, mukaan lukien kansainväliset järjestöt

Tietoja ei välitetä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Mistä olemme saaneet henkilökohtaisia tietojasi?

Olemme saaneet käsiteltävät tiedot sinulta tai avoimista lähteistä, kuten LinkedIn-sivustolta.

Henkilökohtaisten tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä poistaa rekrytoinnin aikana kerätyt uuden työntekijän tiedot 2 kuukautta hakuprosessin jälkeen.

Ilman erillistä pyyntöä työhakemuksia säilytetään 6 kuukautta.

Automatisoitu päätöksenteko, sisältäen profiloinnin

Me emme käytä automatisoitua päätöksentekoa, emmekä profilointia.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan, sinulla on oikeuksia liittyen henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn yrityksessämme.

Ole yhteydessä meihin, mikäli haluat käyttää alla olevia oikeuksiasi.

Oikeus nähdä tietoja (pääsy tietoihin)

Sinulla on oikeus nähdä tiedot, joita käsittelemme sinusta, sekä joukko muita tietoja.

Oikeus tietojen oikaisuun (oikaisu)

Sinulla on oikeus korjata virheelliset tietosi.

Oikeus poistamiseen

Tietyissä olosuhteissa, sinulla on oikeudet tietojesi poistamiseen ennen kuin se tavallisesti poistettaisiin.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Tietyissä olosuhteissa, voit pyytää henkilökohtaisten tietojen käsittelyn rajoittamista. Jos käytät oikeutta rajoittaa käsittelyä, siitä eteenpäin meillä on lupa käsitellä tietojasi – lukuun ottamatta tallentamista – suostumuksestasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, edistämiseksi tai puolustukseksi, tai henkilön tai tärkeiden yhteiskunnallisten etujen suojelemiseksi.

Oikeus vastustaa

Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus vastustaa muutoin laillista henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilökohtaisten tietojesi käyttöä suoramarkkinoinnissa.

Oikeus tietojen lähettämiseen

Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneella luettavassa muodossa, sekä saada nämä henkilökohtaiset tiedot siirrettyä rekisterinpitäjältä toiselle ilman esteitä.

Voit lukea lisää oikeuksistasi tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: www.tietosuoja.fi.

Valitukset tietosuojavaltuutetulle

Olethan ensisijaisesti meihin yhteydessä yrityksemme tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Jokaisella on kuitenkin oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli kokee olevansa tyytymätön meidän tapaamme käsitellä henkilökohtaisia tietoja. Saat lisätietoa www.tietosuoja.fi

EGN Group privacy policies

Find EGN Group’s privacy policies here:
Data Protection and Privacy Policy