EGN Inspiration – Litar ditt team på dig?

Nätverk

EGN Inspiration – Litar ditt team på dig?

Fredagen 29 september kl 08:00-09:00
Digital och kostnadsfritt webinar

Se videon i efterhand!
Här finner du även frågorna och svaren som kom in under föreläsningen

Den har vi som verktyg när vi arbetar med våra kunder! Är man extra nyfiken kan man ta ett möte där vi kort berättar om guiden och dess innehåll!

Ja, det är dina egna reflektioner tillsammans med dina medarbetares observationer och reflektioner. Allt material genereras i analysen.

Den är tvådelad: ena delen handlar om att du utvärderar dig själv och din benägenhet att lita på andra som chef och ledare. Till den andra delen bjuder du in valda observatörer (förslagsvis ditt eget team) för att kartlägga hur de uppfattar dig i kontexter som berör förtroende och tillit.

Vi beskriver vår personlighet utifrån våra värderingar, vår disposition och vår persona. Vi använder DISC för att bättre förstå en del av vår personlighet, vårt naturliga beteendemönster i syfte att bättre förstå vår kommunikation. Dr Drea Zigarmi har gjort många studier för att korrelera naturliga beteendemönster till upplevda ledarskapsbeteenden och vi ser en styrka i att öka medvetenheten kring en individs beteendemönster och förmågan att situationsanpassa sitt ledarskapsbeteende. Utöver det gör vi en analys av din egen benägenhet att lita på andra som tillsammans ger värdefulla insikter för att utveckla ditt ledarskap.

En bok som är kraftfull är våra forskare Susan Fowler och Drea Zigarmi’s bok Achive Leadership Genius

Ja, Gå in på deras hemsida för att ta del av erbjudandet. Länk hittar du HÄR

Lyssna till Mattias Dahlgren och Petra Brohäll från Great Leaders om tillitsbaserat ledarskap.

Forskning visar att förtroende och psykologisk trygghet är de viktigaste komponenterna i ett bra ledarskap. För att skapa högpresterande team, där hybrid- och distansarbete är en del av den nya vardagen, krävs ett hållbart ledarskap med medvetna och systematiska utvecklingsinsatser.

Fundamentet och vägen till framgång är högt förtroende. Men hur vet man att förtroende verkligen finns och i vilken utsträckning?

I den här föreläsningen får du:
✔️ Forskningsbaserad kunskap som du direkt kan omvandla till praktisk tillämpning i din vardag
✔️ Konkreta verktyg som möjliggör att du som chef och ledare kan jobba tillitsbaserat och hållbart
✔️ Förståelse för vilken kraft och styrka ditt Trust Score kan skapa för ditt ledarskap, ditt team och din organisation

Forskningsbaserad förtroendeanalys

På föreläsningen kommer du även få forskningsbaserad förtroendeanalys (Trust Score) som ger dig möjligheten att med precision få svar på hur förtroendet ser ut i ditt team. Det ger dig en övergripande nulägesbild och utgångspunkt för att kunna utveckla dig och ditt team tillsammans.

Mattias och Petra kommer att berätta om varför förtroende är viktigt, vad det består av, hur man ska jobba för att bygga tillitsfulla relationer men framförallt: Hur man kan mäta nivån av förtroende hos chefer i er organisation.

Möt Mattias Dahlgren

Möt Mattias Dahlgren

Mattias är grundare och VD för Great Leaders och har i över 20 år utvecklat ledare med ambitionen att skapa relevanta och praktiska verktyg med beteendevetenskaplig forskning som utgångspunk. Trustscore är ett resultat av ett passionerat samarbete med ledande forskare inom området validerat tillsammans med några av Sveriges mest framgångsrika spelföretag (King, Paradox mfl). Mattias motto i livet är ”Live as you will die tomorrow and learn as you never will die”.

Möt Petra Brohäll

Möt Petra Brohäll

Efter Uppsala-studier inom beteendevetenskap, kommunikation och retorik ägnade Petra sina första 10 år av arbetslivet i utbildningsbranschen, där hon haft olika ledarroller, bland annat affärsområdeschef och kommunikationschef. Petras intresse för ledarskap ledde henne till Great Leaders och här arbetar hon sedan tre år tillbaka som ledarskaps-PT, föreläsare, moderator och utbildare.

Event-information

När: 29 september, 08:00

Osa senast: 29 september

Kontakt: teddy.westlund@egn.se

Andra event

Global webinar: Don’t Get Left Behind: Mastering AI Ethics to Future-Proof Your business!
30 maj, 09:00 |
EGN Inspiration – Tillväxt & Turnaround i praktiken
19 april, 08:00 |

Ansök om att bli en del av

Nätverket

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.