EGN Inspiration – Anders Rydell – Egenomsorg

Nätverk

EGN Inspiration – Anders Rydell – Egenomsorg

Vi har skapat en klippt version med gobitar från Anders föreläsning där du kan ta del av hans modeller för egenomsorg i arbetslivet. Tack till dig Anders för att du delar med dig av dina kunskaper i ämnet!

Egenomsorg i arbetslivet

Den 21 januari kl 08:00-09:00

Stress- och utmattningsproblematiken ökar. Det exakta måttet på lidande är svårt att räkna på, men de flesta – både experter och vanliga dödliga – konstaterar att denna utveckling måste hejdas.

På individnivå finns gedigen forsk­ning som kan förklara hur stress på­verkar vår kropp och vilka risk­faktorerna är för att utveckla stress­relaterad ohälsa, exempelvis bristande återhämtningsmöjligheter.

På organisa­tions­nivå har forskare silat fram viktiga arbetsmiljöfaktorer som har visat sig sam­variera med stressrelaterad ohälsa, exempelvis kravbild, stöd, resurser, handlingsutrymme, meningsfullhet och rolltydlighet.

Vi har bjudit in organisationspsykologen Anders Rydell att föreläsa för oss om Egenomsorg i arbetslivet.

I huvudsak kommer han att beröra 4 delar som ska inspirera oss i att ta hand om oss själva mer i arbetslivet.

 • Mänskliga behov kontra arbetslivets krav
  • Om den svåra konsten att samköra grundläggande behov av trygghet och frihet med arbetslivets krav på prestation och disciplin-
 • Trender i dagens arbetsliv
  • Vi tittar närmare på tre vanliga arbetslivstrender som idag utmanar vår hälsa och hållbarhet.
 • Riskbeteenden
  • En genomgång av vanliga riskbeteenden kopplat till utveckling av stress- och utmattningsproblematik
 • Egenomsorgsmodellen
  • Här går vi igenom de mest grundläggande strategierna för en fungerande egenomsorg i arbetslivet.

Möt  Anders Rydell:

Anders Rydell är leg. psykolog och specialist i organisationspsykologi. Han arbetar som organisationskonsult och har flera års chefserfarenhet. Han har även arbetat kliniskt, i huvudsak med fokus på stress- och utmattningsproblematik, anlitas ofta som föreläsare och deltar aktivt i den offentliga debatten kring arbetslivets olika utmaningar. 

Anmäl dig och dina kollegor till denna spännande kostnadsfrida digitala föreläsning och så inspiration till att ta hand om dig i arbetslivet. Varmt välkommen!

Event-information

När: 21 januari, 08:00

Osa senast: 21 januari

Kontakt: teddy.westlund@egn.se

Andra event

EGN Inspiration – First Aid Kit – För Hållbar Prestation
Anmäl dig här Fredag 26 augusti kl 08:00-09:00Digital och kostnadsfri föreläsning Bli en hälsofrämjande ledare! De flesta organisationer strävar efter en miljö och kultur
EGN Inspiration – Hur kan organisationer se över sin kreativa kapacitet
Anmäl dig här Fredag 23 september kl 08:00-09:00Digital och kostnadsfri föreläsning Kreativitet – Den trojanska hästen Möt Pernilla Johansson. Tidigare Chief Design Officer på
Globalt Webinar – Konsten att överleva och blomstra i en tid av globala kulturkrockar
Anmäl dig här Torsdag 29 september kl 09:00-10:00 Global, digital och kostnadsfri föreläsning Världen har förändrats – och den går inte tillbaks till det
EGN Inspiration – Hållbart ledarskap – Att leda under förändring
Anmäl dig här Fredag 21 oktober kl 08:00-09:00Digital och kostnadsfri föreläsning Vikten av att kunna inspirera och leda under störreförändringar. Med utgångspunkt i verksamhetens
EGN Inspiration – Modern Presentationsteknik
Anmäl dig här https://vimeo.com/721448653 Fredag 17 juni kl 08:00-09:00Digital och kostnadsfri föreläsning “It’s a skill, not a talent” Kommunikation är något du kan lära
EGN Inspiration – KroppsBråk
Anmäl dig här Fredag 3 juni kl 08:00-09:00 Digital och kostnadsfri föreläsning Vad avslöjar vårt kroppsspråk? Hur ger vi egentligen ett bra första intryck?

Ansök om att bli en del av

Nätverket

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.