Global webinar: In times of crisis, emotional intelligence is crucial for successful leadership

Nätverk

Global webinar: In times of crisis, emotional intelligence is crucial for successful leadership

Måndag 27 april kl 09:00-10:00
Webinaret är engelskspråkig, digitalt och kostnadsfritt

I kristider blir behovet av ledarskap för emotionell intelligens (EQ) ännu mer uttalat. I en värld som ständigt blir mer komplex, mer samarbetsvillig och mer osäker, blir nödvändigheten av EQ för att skapa framgångsrika resultat ännu mer uttalad.

Delta i EGN Global Webinar den 27 april 09:00-10:00 och hör Mikkel Severin, Danmarks ledande expert på emotionell intelligens.

I en värld som domineras av krig, inflation, de så kallade ”nya kraven” från Generation Z, konstant volatilitet och höga nivåer av stress och sjukdomskänsla, är vinnarna de som behärskar mänskliga interaktioner.

Emotionell intelligens är den komparativa fördelen
. Men hur står sig företagen egentligen när det kommer till EQ som en strategisk prioritet? Affärscaset för EQ är oöverträffat, men hur många prioriterar det? Hur mäter och förbättrar vi EQ? Och vad kännetecknar individer med hög och låg EQ?

Några av kärnkompetenserna inom EQ är självkännedom, självreglering och empati. Hög EQ driver bra ledarskap, psykologisk säkerhet, ansvarsskyldighet, optimal teamprestation, effektiv konfliktlösning och utmärkt förhandling. Tyvärr befordrar många företag människor till ledande positioner utan hänsyn till deras EQ, med betydande konsekvenser för avdelningen och företaget – både ekonomiskt och humant.

EQ är nedprioriterat bland genomsnittsföretag i kristider
I kristider blir EQ som en strategisk prioritet ännu viktigare. Tyvärr agerar många företag i kristider genom toppstyrning, hårda KPI:er, bristande engagemang, bristande förståelse och där anställda ses som en resurs som behöver skäras ned. Ofta med katastrofala konsekvenser, intern misstro, höga stressnivåer, silobildning, rädsla, ”retention challenges” etc. Utmaningar som den översta 1% av företagen inte har.

Vad får du med dig?
I webinaret får du insikt i vad som skiljer den översta 1 % av företagen från genomsnittet och varför den översta 1 % av företagen gör människor till en strategisk prioritet. Inte bara en strategisk prioritet – den viktigaste strategiska prioriteringen. Och som ett resultat skapar de enorma resultat. Föreställ dig att mötas med förståelse, öppenhet och erkännande i en trygg och inspirerande miljö där perspektiv kan diskuteras och utmanas, och de bästa lösningarna vinner i kristider. Där fokus ligger på teamet och gemenskapen snarare än ego, rädsla och informationsvakuum.

Varmt välkommen till april månads globala webinar!

Möt Mikkel Severin

Möt Mikkel Severin

Mikkel Severin är Danmarks ledande expert på emotionell intelligens. Han ger råd till toppledare och företag om att avkoda människors känslomässiga intelligens i ledarskap och förhandling baserat på hans Mind Control-tekniker. Mikkel är extern rådgivare till Copenhagen Business Schools styrelseutbildning, där han har undervisat i emotionell intelligens, avkodning av människor, optimal teamprestation och förhandling baserat på hans Mind Control-tekniker.

Event-information

När: 27 april, 09:00

Osa senast: 26 april

Kontakt: marketing.dk@egn.com

Andra event

EGN Inspiration – Trygghet, Engagemang och Motivation i komplexa tider
30 augusti, 08:00 |
Global webinar: Don’t Get Left Behind: Mastering AI Ethics to Future-Proof Your business!
30 maj, 09:00 |
EGN Inspiration – Tillväxt & Turnaround i praktiken
19 april, 08:00 |

Ansök om att bli en del av

Nätverket

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.