HEM | Insights

Hur bra arbetar du med kollegor med vitt skilda åsikter?

10.11.2020

in

Skapa tolerans och god anda på jobbet

De senaste åren – och inte minst månaderna – har läget i USA blivit alltmer polariserat och uppdelat. Som svensk kan man ibland förundras över att amerikanska kollegor, grannar och släktingar med olika politisk färg, kan ha så svårt att lägga de olika åsikterna åt sidan. I en ny Gartner-undersökning bland anställda i USA uppger 22 procent att valets utgång har en stor påverkan på deras möjligheter att utföra sitt jobb och 43 procent menar sig ha svårt att arbeta med en kollega på grund av deras skilda politiska åsikter. En studie av Zety uppger att 83,3 procent pratar politik på jobbet och 37,5 procent känner sig obekväma på grund av de politiska diskussionerna.

Hur är stämningen på din arbetsplats? Är du med och skapar högt i tak eller hur villkorlig är acceptansen för olika ideologier och åskådningar i din närmiljö?

Tracy Brower, sociolog i arbetsmiljö, skriver i Forbes om tre enkla tips på hur vi kan hjälpas åt att skapa tolerans och god anda på jobbet, när de politiska (såväl som andra) åsikter är vitt skilda:

”Verklig intelligens är att kunna hålla två motsatta idéer i tanken samtidigt”

  1. Utgå från att det finns goda intentioner

Även om dina kollegors åsikter kan skilja sig mycket från dina, delar ni förmodligen mycket i stort, som målet om ett fungerande och hälsosamt samhälle, ert engagemang för barn och familjemedlemmar runtomkring er, likväl som att lyckas med det ni tar er an. Att fokusera på de gemensamma nämnare som finns är ett stort steg på vägen att bygga mer förståelse och fungerande relationer på jobbet – även när ni tycker drastiskt olika.

  1. Vi får alla del av olika information

Digitaliseringen och inte minst alla sociala plattformar spelar en avgörande roll i vilken information vi personligen får del av. Mer än någonsin väljer vi nyhetskällor och ”fakta” baserade på våra personliga intressen och ideologier. Algoritmer i våra sociala flöden gör sitt för att ge oss information som redan matchar våra befintliga åsikter. Har du testat att göra samma sökning som din kollega eller familjemedlem? Räkna med att ni får olika resultat.

Det kan vara värt att komma ihåg att vi formas av vad vi läser och drar våra slutsatser utifrån vad vi utsätts för – en anledning att vara öppen för att förstå vad den andra personen kommer ifrån.

  1. Ett tillfälle att lära sig mer

Om du hamnar i ett samtal om politik (eller en annan het diskussion) finns det alltid något att lära sig. Ställ frågor för att förstå din kollegas perspektiv. Lyssna helhjärtat för att upptäcka vilka ”varför” som ligger till grunden för den starka åsikten. Se till att det i samtalet finns generöst med genuint utbyte. Försök att upptäcka nya synpunkter som kan hjälpa dig att vidga dina perspektiv.

”Verklig intelligens är att kunna hålla två motsatta idéer i tanken samtidigt”, fortsätter Tracy Brower och menar att utbyte med en omgivning där det finns stor bredd i tankar, uppfattning och ideologier hjälper oss att mogna och öka vår självreflektion av våra personliga åsikter. Och genom att öva på våra färdigheter att lyssna, debattera och kompromissa kan vi skapa höjd i samtal och få det betydligt trevligare på jobbet.

Läs även: Nätverkar du också helst med likasinnade?

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.