HEM | Insights

Nätverkar du också helst med likasinnade?

24.10.2019

in

Oliktänkande gynnar vår kreativitet och innovationsförmåga.

Den som nätverkar med personer med andra resurser, synpunkter och erfarenheter får naturligt del av nya tankesätt och utmanas i sina övertygelser. Ändå väljer vi helst utbyte med likasinnade. Harvard business review beskriver varför du som chef behöver bredda ditt nätverk och ger tre råd kring hur du lyckas med skiftet.

När Robert Kelley och Janet Caplan i en studie från 1985 analyserade egenskaper hos exceptionellt framgångsrika ingenjörer vid Bell Labs (red: forskningsföretag inom telekommunikation, numera Nokia Bell Labs) visade det sig att IQ inte var faktorn som avgjorde varför vissa toppresterade och andra låg på en mer genomsnittlig prestation. Istället fann de att den grupp som lyckades betydligt bättre var proaktiva i att utveckla relationer med andra experter, och därmed hade tillgång till ett större och mer mångfacetterat nätverk än övriga kollegor.

Även betydligt nyare forskning stöder uppfattningen att människor som nätverkar över heterogena grupper och har ett mer mångfacetterat nätverk också får mer kreativa idéer och originella lösningar. Författaren Frans Johansson utforskar i sin bok Medicieffekten idén om ett intersektionellt tänkande, där han menar att de bästa idéerna uppkommer i skärningspunkten mellan olika branschinsikter. Trots dessa tydliga fördelar tenderar ändå de flesta av oss att nätverka och utbyta erfarenheter med personer som delar liknande perspektiv, bakgrund och kulturella normer.

”Även betydligt nyare forskning stöder uppfattningen att människor som nätverkar över heterogena grupper och har ett mer mångfacetterat nätverk också får mer kreativa idéer och originella lösningar.”

Under hela min karriär, från Wall Street till tekniskt riskkapital och medieproduktion, har jag aktivt eftersträvat ett professionellt nätverk som sträcker sig över många olika industrier. Att nätverka är centralt i mitt arbete som investerare och producent; det ligger i min roll att koppla samman människor, identifiera nya partnerskap, sammanföra visionärer med resurser och korspollinera idéer.

Vi behöver tänka över vad vi egentligen lägger i begreppet nätverk för att hålla oss proaktiva och göra gynnsamma medvetna val. Oavsett om din dagliga arbetsroll kräver  interaktion med många olika typer av människor eller ej, kan du dra stor nytta av att utveckla ett nätverk som inspirerar till nya idéer och utmanar dina övertygelser. Här får du tre råd för att lyckas med ett sådant skifte:

Fortsätt läs artikeln här

This article is in English and is made available to you with compliments of Executives’ Global Network (EGN) for your personal use. Further posting, copying or distribution is not permitted.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

20.12.2022

in

Se våra EGN Inspiration i efterhand. Under 2022 har vi genomfört 11 EGN Inspiration. Tack till alla er föreläsare som delat med er av er kunskap och låter oss inspireras av er! Hållbara medarbetare – 16 december Tillsammans med IMR har vi tagit fram en föreläsningsserie i 4 delar

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.