HEM | Insights

Ledarskapsrapporten väcker debatt om AI

24.01.2024

in

Futuristen Tom Cheesewright reagerar på ny data från EGN Leadership Report.

En helt ny ledarskapsrapport har gjorts tillgänglig, inklusive en undersökning från inte mindre än 3328 affärsledare och specialister. De uppmanades att svara på frågor om fem nyckelutmaningar som ledare och organisationer står inför år 2024.

Vi bad den framstående futuristen Tom Cheesewright att granska siffrorna och kommentera deras betydelse. Inte överraskande var den mest intressanta delen kopplad till användningen av artificiell intelligens (AI).

Förbered dig för att omfamna AI

EGN:s omfattande ledarskapsrapport visar att 47 procent av alla arbetsplatser antingen redan har eller håller på att implementera riktlinjer för användningen av AI. Detta överraskar inte Tom Cheesewright.

”Det vi ser idag är att vissa delar av ett företag är mer benägna att implementera AI i sina arbetsflöden än andra. Vanligtvis kommer det att vara på platser som marknadsföring, där AI kan användas för att underlätta den kreativa processen för annonsering och innehållsskapande. Denna statistik som säger att AI implementeras i 47% av företagen betyder inte att det används överallt eller ens i stor skala inom organisationerna.”

Mer talande är statistiken som visar hur endast två procent av respondenterna inte tror att AI kommer att förbättra deras verksamhet på något sätt. En låg procentandel, men ändå för hög enligt Tom Cheesewright.

”Jag tror att AI är en ny teknik lika påverkande som mobiltelefonen. Den kommer med tiden att byggas in mer och mer i våra liv, ibland utan att vi ens märker det. 2024 är året då generativ AI kommer att göra sitt genombrott och hitta sin väg in i varje persons personliga och professionella liv – oavsett bransch. Det kommer att vara oundvikligt,” säger han.

Varför det är viktigt att titta på framtiden

Ledarskapsrapporten presenterar fem nyckelutmaningar som ledare står inför i framtiden, var och en av dem har enligt Tom diskuterats med honom av klienter. När han inte analyserar rapporter arbetar han med stora företag för att förbereda dem för framtiden.

”Människor kontaktar mig med två olika utmaningar. Antingen ser de något komma och är entusiastiska. De vill dra nytta av det eller använda det för att göra gott för att rädda planeten. Men ännu fler kommer till mig med den andra utmaningen och säger ’vi såg inte detta komma, och det nästan tog kål på oss.'”

I sitt arbete använder han olika verktyg som scenarioanalyser och rollspel. Det kan låta lekfullt, men det är några av de mest exakta sätten att förutsäga en oviss framtid.

”Vi försöker utforska vad framtiden kan föra med sig genom att försöka hitta snittet mellan kända utmaningar och kommande trender och teknologier.

”Förutsägelse är något alla gör, men skalan varierar kraftigt. Dess betydelse kan inte underskattas. Karaktären av teknologi innebär att mycket förändras mycket snabbt. Att vara på toppen av saker är avgörande och att inse något för sent kan vara förödande för vilket företag som helst. EGN:s ledarskapsrapport försöker ge en inblick i vad vi måste fokusera på i framtiden.

Anmäl dig kostnadsfritt till webbinariumet

Den 25 januari kl 09 går Tom Cheesewright djupare in i resultaten från EGN Leadership Report. Även när det gäller hållbarhet ser Tom indikationer på framtida förändring.

”Hållbarhet går från något kunderna förväntade sig till något våra aktieägare kräver. Det handlar inte bara om långsiktig mänsklig överlevnad utan också om kortsiktig affärsöverlevnad.” Läs mer om detta och andra framtida nyckelutmaningar för ledare på webbinariet.

Det är gratis, och du kan anmäla dig här.

Philip Nordentoft

Philip Nordentoft

Content & SEO SPecialist

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.