nätverk för it-chefer

Nätverksrådgivare IT

Elin Niklasson

Som medlem i en av EGN:s nätverksgrupper för chefer får du tillgång till ett professionellt nätverk som kan bidra till att utveckla ditt ledarskap, generera nya insikter till din organisation och coacha dig genom personliga, yrkesmässiga och strategiska utmaningar i ett förtroligt forum.

Medlemsprofil

Medlemmar i våra nätverksgrupper är erfarna chefer med strategiskt ansvar på olika nivåer och områden. Titlar som återfinns i grupperna är CIO, CTO, IT-Chef, IT Operation Manager, IT Development Manager, IT-Projektledare, IT Infrastructure Manager, Business Relationship Manager, Enterprise Architect, IT-arkitekter, Förvaltningsledare IT, Informationssäkerhet m.fl.

Vi har olika nätverksgrupper inom IT för specialister, ledare och exekutiva chefer. Grupperna är indelade på strategisk höjd och täcker såväl små och medelstora företag som större bolag och organisationer. Kontakta oss för hjälp att hitta den nätverksgrupp som bäst matchar dina önskemål, din professionella nivå och ditt verksamhetsområde.

Nätverksträffarnas teman

Teman som diskuteras på nätverksträffarna varierar mellan grupperna. Medlemmarna själva, tillsammans med nätverksledaren, sätter det strategiska målet och teman för nätverksträffarna.

Både på och mellan nätverksträffarna behandlas medlemmarnas konkreta frågeställningar. Samtliga nätverksgrupper arbetar med att belysa aktuella och kommande trender och lyfter därigenom de utmaningar som gruppens medlemmar står inför i sina yrkesroller.

Utöver detta arbetar nätverksgrupperna med ledarskapsutveckling på såväl ett personligt som övergripande plan.

Exempel på teman som diskuteras:

  • Informationssäkerhet – Säkerhet i den moderna digitaliserade världen
  • Beslutsångest hos ledningen – hur förmedlar man verksamhetsnytta?
  • Drivkrafter och ansvarstagande – Förändringsledning och kultur
  • Hitta balansen – utvecklingsprojekt, underhåll och forskning
  • Governance av molnlösningar
  • Innovationsutveckling och framtiden för IT-organisationen
  • Digital transformation
  • Agera agilt i en föränderlig värld

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.