nätverk för Ledarskap med mentorskap

Nätverksrådgivare Leadership & mentoring

Mikael Jansson

Som medlem i en av EGN:s nätverksgrupper för chefer får du tillgång till ett professionellt nätverk som kan bidra till att utveckla ditt ledarskap, generera nya insikter till din organisation och coacha dig genom personliga, yrkesmässiga och strategiska utmaningar i ett förtroligt forum.

Medlemsprofil

Medlemmar i våra nätverksgrupper är specialister, beslutsfattare och chefer med strategiskt ansvar på olika nivåer och områden. Titlar som återfinns i grupperna är Regionchef, Affärsområdeschef, Enhetschef, Förvaltningschef, Business Unit Manager, Avdelningschef, Gruppchef, Utvecklingschef, Sektionschef, Projektchef, Operativ chef, Rektor, Verksamhetschef, Regional Director, Area Manager, Administrativ chef, Marknadsområdeschef m.fl.

I denna grupp får du även tillgång till en mentor där du genom sparring får växa och utmanas.

Vi har grupper för toppchefer i såväl små och medelstora företag som i större bolag och organisationer. Kontakta oss för hjälp att hitta den nätverksgrupp som bäst matchar dina önskemål, din professionella nivå och ditt verksamhetsområde.

Nätverksträffarnas teman

Teman som diskuteras på nätverksträffarna varierar mellan grupperna. Medlemmarna själva, tillsammans med nätverksledaren, sätter det strategiska målet och teman för nätverksträffarna.

Både på och mellan nätverksträffarna behandlas medlemmarnas konkreta frågeställningar. Samtliga nätverksgrupper arbetar med att belysa aktuella och kommande trender och lyfter därigenom de utmaningar som gruppens medlemmar står inför i sina yrkesroller.

Utöver detta arbetar nätverksgrupperna med ledarskapsutveckling på såväl ett personligt som övergripande plan.

Exempel på teman som kan diskuteras är att vara transparent som ledare, transparens vs filtrering, företagskultur, det kommunikativa ledarskapet, att leda på distans, förändringsledning, aktuella utmaningar m.fl.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.