chefsnätverk för ledare

Nätverksrådgivare

Mikael Jansson

Som medlem i en av EGN:s nätverksgrupper för chefer får du tillgång till ett professionellt nätverk som kan bidra till att utveckla ditt ledarskap, generera nya insikter till din organisation och coacha dig genom personliga, yrkesmässiga och strategiska utmaningar i ett förtroligt forum.

Medlemsprofil

Medlemmar i våra nätverksgrupper är erfarna ledare med personal- och chefsansvar.

Vi har grupper för toppchefer i såväl små och medelstora företag som i större bolag och organisationer. Kontakta oss för hjälp att hitta den nätverksgrupp som bäst matchar dina önskemål, din professionella nivå och ditt verksamhetsområde.

Vi har flertalet grupper placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Nätverksträffarnas teman

Teman som diskuteras på nätverksträffarna varierar mellan grupperna. Vi har grupper som i stor utsträckning fokuserar på hållbart ledarskap och grupper som fokuserar på framtidens ledarskap. Medlemmarna själva, tillsammans med nätverksledaren, sätter det strategiska målet och teman för nätverksträffarna.

Både på och mellan nätverksträffarna behandlas medlemmarnas konkreta frågeställningar. Samtliga nätverksgrupper arbetar med att belysa aktuella och kommande trender och lyfter därigenom de utmaningar som gruppens medlemmar står inför i sina yrkesroller.

Utöver detta arbetar nätverksgrupperna med ledarskapsutveckling på såväl ett personligt som övergripande plan.

Exempel på teman som kan diskuteras är strategiskt ledarskap distansledarskap, självledarskap, förändringsledning, affärer och drivkrafter, stressförebyggande ledarskap, livsbalans m.fl.

Vad du får ut av nätverket.

  1. Access till över 15.ooo chefer och ledare i 15 länder, via vår digitala plattform Members Universe.
  2. En tydlig onboardingprocess som ger dig verktyg för effektivt nätverkande.
  3. Fysiska nätverksträffar, 5 halvdagar per år, tillsammans med din nätverksgrupp.
  4. EGN Plus – vi vet att goda relationer skapar bättre och mer framgångsrika och förtroliga nätverksgrupper, EGN Plus är en en dag med fokus på långsiktiga fördjupade relationer och självledarskapsbyggande tema. Träffen börjar med lunch och avslutas med middag.
  5. En certifierad nätverksledare som har. relevant erfarenhet inom respektive område med huvudsyfte att facilitera samtalen i gruppen.
  6. Personlig coachning, två timmar per medlemsår, kring en fråga du vill utveckla på djupet.
  7. Trygghet i din karriär – ditt nätverk finns för dig över tid. Om du är mellan jobb en period, så erbjuder vi dig att kostnadsfritt år.
    Externa kompetenta kollegor, 365 dagar per år.
  8. Månatliga webinars med aktuella teman för stärkt självledarskap och fler insikter

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.