Press

Nätverksrådgivare Press

Charlotte Rydström

Som medlem i en av EGN:s nätverksgrupper för chefer får du tillgång till ett professionellt nätverk som kan bidra till att utveckla ditt ledarskap, generera nya insikter till din organisation och coacha dig genom personliga, yrkesmässiga och strategiska utmaningar i ett förtroligt forum.

Medlemsprofil

Medlemmar i våra nätverksgrupper är erfarna chefer med strategiskt ansvar på olika nivåer och områden. Titlar som återfinns i grupperna är Presschef, PR Manager, Pressansvarig, Press & PR Manager, Head of media affairs, Head of media relations, Global PR Manager, Press relations manager m.fl.

Vi har grupper för toppchefer i såväl små och medelstora företag som i större bolag och organisationer. Kontakta oss för hjälp att hitta den nätverksgrupp som bäst matchar dina önskemål, din professionella nivå och ditt verksamhetsområde.

Nätverksträffarnas teman

Teman som diskuteras på nätverksträffarna varierar mellan grupperna. Medlemmarna själva, tillsammans med nätverksledaren, sätter det strategiska målet och teman för nätverksträffarna.

Både på och mellan nätverksträffarna behandlas medlemmarnas konkreta frågeställningar. Samtliga nätverksgrupper arbetar med att belysa aktuella och kommande trender och lyfter därigenom de utmaningar som gruppens medlemmar står inför i sina yrkesroller.

Utöver detta arbetar nätverksgrupperna med ledarskapsutveckling på såväl ett personligt som övergripande plan.

Exempel på teman som kommer diskuteras under kommande året:

  • Digitala lärdomar – hur vi vänjer oss vid att medierna interagerar med källor, experter och intervjuobjekt. Lärdomar efter pandemin

  • Opinionsbildning – ur gruppens olika perspektiv.

  • Pressekreterarens roll
  • Reporterns nya utmaningar – från lokalmedia till riks.
  • Använda färdiga texter v/s kritisk granskning + föreläsare
  • Hur undviker man green washing? Hur syns man med ett ärligt hållbarhetsarbete när andra tvättar?
  • Automatisering av journalistiken – robotar som skriver texter.
  • Nya medielandskapet efter Corona.
  • Att använda mobilen – vill reportrar ha en rörlig bild av oss? Hur lösa situationen om det inte finns resurser på plats?

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.