Nätverk för dig som jobbat med Pricing

Nätverksrådgivare Pricing / Prisstrategi

Andreas Linemalm

I den här nätverksgruppen fokuserar vi på Pricing Management och du får en bredare förståelse för att hantera de utmaningar som vår marknad står inför idag. Vi står inför en tid där strategisk prissättning är avgörande. Frågor som ”vilka verktyg som finns på marknaden? Prissättning under inflation och hur den bör se ut när inflationen blir bättre? Vad kan AI hjälpa oss med? och mycket annat

Inom vårt nätverk diskuterar vi aktivt hur man kan möta dessa utmaningar. Företag står inför komplexa hinder när det gäller att säkerställa att de har rätt prisstrategi för att möta nutida och framtida behov. Det är inte bara en fråga om att hitta rätt strategi, utan också hur du implementerar och verkställer den. 

Här möter du likasinnade

Nätverket består av etablerade chefer som har det övergripande ansvaret för prissättning på respektive bolag. Det är en engagerad grupp där varje medlem öppet delger sina utmaningar och erfarenheter samt bidrar till att hjälpa de övriga i nätverket. Många har en lång erfarenhet och varit med om att bygga upp pricing-avdelningen på tidigare och nuvarande arbetsplatser och delar generöst sina erfarenheter från misstag till succéer.

Exempel på teman som diskuteras i gruppen:
– Från Cost plus till Value based
– Produkt, marknad, sälj, prissättning med korridorer
– Organisatoriska förändringar – Syfte, målbild, kommunikation, centralisering och decentralieringar.
– AI inom pricing – hur kan vi använda verktygen?

Hur går det till.

Vi har över 30 års erfarenhet av professionellt nätverkande och har kommit fram till att det koncept vi har är det som är det mest effektiva för att öka varje individs kompetens och ge plats för att dela, inspirera och skapa trygghet i gruppen. Samtidigt som man har tillgång till ett gigantiskt nätverk av professionella personer runt om i världen. Det som skapar ett verkligt värde i nätverkande är:

  • 1. Medlem i matchad nätverksgrupp om ca 15-25 personer för att få ut så mycket som möjligt av nätverkandet.
  • 2. Tillgång till Members’ Universe där alla våra medlemmar finns och du kan bolla frågor med över 15000 andra personer i olika roller.
  • 3. En tydlig onboardingprocess som ger dig verktyg för effektivt nätverkande.
  • 4. 5-6 nätverksträffar om året tillsammans med din grupp och certifierad facilitator.
  • 5. EGN-Förlängd dag – Vi vet att goda relationer skapar bättre och mer framgångsrika och förtroliga nätverksgrupper. EGN förlängd dag är en dag med fokus på långsiktiga och fördjupade relationer och självledarskapsbyggande tema. Träffen avslutas med gemensam middag.
  • 6. En certifierad nätverksledare som har relevant erfarenhet inom ditt specifika område med huvudsyfte att facilitera samtalen i gruppen.
  • 7. Peer Goup Coaching – Medlemmarna hjälper varandra med erfarenhets- & kompetensutbyte med stor tillit.
  • 8. Månatliga lokala och globala webinars och föreläsningar med aktuella teman med ledarskapsfokus och stärkt självledarskap.
  • 9. Trygghet i din karriär. Ditt nätverk finns för dig över tid. I förtroliga forum där du kan få hjälp med allt ifrån vilka verktyg du kan använda till tunga strategiska insikter att ta med ut i din verksamhet .

Du kan när som helst kontakta vår medlemssupport för att enkelt få svar kring ett medlemskap i EGN.

Vill du veta mer om våra nätverksgrupper fyller du i formuläret här på sidan så kontaktar vi dig och berättar mer.

Pricingnätverket leds och faciliteras av Jerker Johansson vars huvuduppgift är att med trygg hand leda samtalet framåt genom att hjälpa er att lägga på analys, åsikter och reflektion i de olika frågorna för att få ett djup i dialogen. Samt att göra det så enkelt som möjligt för dig att näverka genom att vara facilitatorn i gruppen. Mer om Jerker kan du läsa här nedan:

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.