Näverk för Vice VD / Vice President

Nätverksrådgivare Vice VD/Vice President

Mikael Söderlund

Som medlem i en av EGN:s nätverksgrupper får du tillgång till ett professionellt nätverk som kan bidra till att utveckla ditt ledarskap. Målet är att generera nya insikter till din organisation och coacha dig genom personliga, yrkesmässiga och strategiska utmaningar i ett förtroligt forum.

Medlemsprofil

Medlemmar i våra nätverksgrupper är erfarna chefer med strategiskt ansvar på olika nivåer och områden. Titlar som återfinns i grupperna är VD, Vice VD, General Manager, CEO, Vice President, President, Country Manager, Koncernchef, Nordenchef, Generalsekreterare, Ägare, Förbundssekreterare, Business Unit Head, Business Area Manager, Partner, Senior Director, Ägare, Grundare m.fl.

Vi har grupper för ledare och toppchefer i såväl små och medelstora företag som i större bolag och organisationer. Kontakta oss för hjälp att hitta den nätverksgrupp som bäst matchar dina önskemål, din professionella nivå och ditt verksamhetsområde.

Nätverksträffarnas tema

Teman som diskuteras på nätverksträffarna varierar mellan grupperna. Medlemmarna själva, tillsammans med nätverksledaren, sätter det strategiska målet och teman för nätverksträffarna.

Både på och mellan nätverksträffarna behandlas medlemmarnas konkreta frågeställningar. Samtliga nätverksgrupper arbetar med att belysa aktuella och kommande trender och lyfter därigenom de utmaningar som gruppens medlemmar står inför i sina yrkesroller.

Utöver detta arbetar nätverksgrupperna med ledarskapsutveckling på såväl ett personligt som övergripande plan.

Exempel på teman som kan diskuteras är förändringsledning, företagskultur och värderingar, riskhantering, arbete i ledningsgrupp och med styrelse, digitalisering, affärsplan, kvalitet och hållbarhet, talent management, framtidens arbetsplats, innovationskultur, kunden i fokus, prissättning m.fl.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.