Hem | Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Kommunikation

Data controller / Personuppgiftsansvarig

Executives Global Network, Sverige AB
Telefonvägen 30
126 26  Hägersten

Org.nr. 556739-7905

Telefon: 08-21 07 22

 

Varför behandlar vi dina data?

Vi behandlar dina personliga data för att kunna kommunicera med relevanta personer, samt att få information om dina besök på vår webbsidor.

 

Får vi behandla dina data?

När vi behandlar dina personliga data i samband med utskick av nyhetsbrev eller generell email-korrespondens, är det på grund av en av följande anledningar:

  • Du har aktivt gått med på att få nyhetsbrev från oss (Artikel 6, undersektion 1, §a i EU:s General Data Protection Regulation (GDPR)).
  • Du är kund till EGN (Artikel 6, undersektion 1, §b i GDPR).
  • Vi har en pågående dialog över email (Artikel 6, undersektion 1, §f i GDPR).

När vi behandlar din information i samband med besök på vår webbsida, är det för att:

  • Du aktivt har tillåtit oss att göra det (samtycke – Artikel 6, undersektion 1, §b i GDPR).

 

Kategorier av personliga data

Vi behandlar följande kategorier av dina personliga data:

  • Vi behandlar bara generella personliga data (s.k. Artikel 6-data), som namn, kontaktuppgifter, titel, arbetsplats, IP-adress etc.

 

Mottagare av data eller kategorier av sådana

Vi delar eller ger dina personliga data till följande mottagare:

  • Vi ger dina personliga data till utvalda databehandlare som skickar ut nyhetsbrev, spårar trafik på vår webbsida, etc.

 

Överföring av data till andra länder, inklusive internationella organisationer

Under vissa omständigheter överför vi dina personliga data till mottagare utanför EU och EEA.

 

Till exempel överför vi personliga data till länder utanför EU och EEA när vi använder Google Analytics (för spårning av aktivitet på vår webbsida), som lagrar en del av sin data i USA.

 

Google Analytics är certifierade i enlighet med Privacy Shield-avtalet. I lekmannatermer innebär detta att en tillräckligt hög nivå av skydd finns, även om data ligger utanför EU/EEA, i det här fallet i USA.

 

Hur samlar vi in dina personliga data?

Vi har dina personliga data för att du har gett dem till oss, till exempel genom att prenumerera på nyhetsbrev eller ladda ner en e-bok, eller för att du har accepterat användandet av cookies på vår webbsida.

 

Lagring av personliga data

Cookies som används för spårning på internet har olika utgångsdatum.

E-mail i samband med nyhetsbrev raderas inte förrän du inte längre finner nyhetsbreven relevanta och därför slutar prenumerera på dem.

E-mail i samband med generell korrespondens raderas efter tre år. Om ett e-mail innehåller särskilt kategoriserad data, t.ex. information om hälsa, raderas det direkt.

 

Automatiserat beslutstagande, inklusive profilering

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

 

Rätten att ta tillbaka samtycke

Om du till exempel har börjat prenumerera på ett nyhetsbrev och därmed gett oss samtycke till att kontakta dig, har du rätt att ta tillbaka det samtycket när som helst. Du kan göra det i själva nyhetsbrevet du får. Gällande cookies, gå in på den här webbsidan för att lära dig hur du stänger av dem: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies.

 

Om du väljer att ta tillbaka ditt samtycke, påverkar inte det lagligheten av vår behandling av dina personliga data baserat på tidigare givet samtycke, fram till din avslutning av tillåtelsen. Om du tar tillbaka ditt samtycke, börjar det alltså gälla från det att du gör detta.

 

Dina rättigheter

Enligt EU:s General Data Protection Regulation (GDPR), har du en rad rättigheter gällande vår behandling av dina personliga data. Du är välkommen att kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.

 

Rätten till information

Du har rätt att få tillgång till dina personliga data som vi behandlar.

 

Rätten till rättelse

Du har rätt att få inkorrekta data om dig korrigerad. Kontakta oss om du vill det.

 

Rätten till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina data raderade tidigare än vår normala tidsperiod för radering.

Kontakta oss om du vill det.

OBS att det inte är möjligt för oss att radera dina personliga data om du fortfarande vill använda dig av EGN:s nätverkstjänster.

Vi kommer inte radera dina data direkt om det står i motsättning till relevant lagstiftning.

 

Rätten till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter kan du begära en begränsning av vår behandling av dina personliga data. Om du begär en sådan begränsning, tillåts vi i framtiden endast behandla din information – utöver att lagra den – med ditt medgivande eller i syfte att handla i juridisk kapacitet, beskydda en person eller ett viktigt samhälleligt intresse.

 

Rätten att göra invändningar

Under vissa omständigheter har du rätt att invända gällande vår lagliga behandling av dina personliga data. Du har också rätt att invända mot att din data används i reklam-/marknadsföringssyfte.

 

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få ut dina personliga data i ett strukturerat och maskinläsligt format, och att få denna data överförd från en data controller/personuppgiftsansvarig till en annan utan fördröjning eller hinder.

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens riktlinjer gällande individers rätt till sina data, som finns på här.

 

Du har rätt att skicka klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med sättet vi behandlar din personliga information. Gå till www.datainspektionen.se för kontaktuppgifter.

 

Integritetspolicy på engelska

Hitta EGN Groups integritetspolicy på engelska här:
Data Protection and Privacy Policy

Kontaktuppgifter
Executives Global Network, Sverige AB
Telefonvägen 30
126 26  Hägersten
E-mail: info@egn.se
Telefon: 08-21 07 22

Ta del av

Allt nytt inom nätverk

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.