Morten Hagen arbejder med de bedst performende virksomheder i talentledelse
TwitterLinkedInFacebookCopy Link

Det kendetegner de bedst performende virksomheder

Virksomheder som performer bedst er dem, hvor lederne giver medarbejderne mulighed for at bruge deres talenter

Morten Hagen er partner hos Intenz og har arbejdet med ledelse og udvikling igennem 10 år. Derfor ved han om nogen, hvad der kendetegner de virksomheder, som performer bedst. Ikke overraskende handler det om mennesker.

”Lad folks talenter komme i spil. Folk har fantastiske evner, og får de lov til at bruge dem, trives de i langt større grad. Det handler om at give medarbejderne en følelse af, at de er med til at præge virksomheden og den retning, den bevæger sig i.”

Virksomheder, der performer bedst – selv i svære tider, har en stærk virksomhedskultur. De har klare værdier og principper, som de handler efter, og deres medarbejdere er dedikerede og engagerede i virksomhedens succes. Disse virksomheder tror på at investere i deres medarbejderes udvikling og trivsel, og de har en flad organisationsstruktur, hvor alle føler sig værdsatte og har en stemme.

Det falske profilbillede

De fleste virksomheder, hvis ikke alle, ønsker at tilbyde deres ansatte de bedst mulige forhold. Langt de fleste har sikkert også en opfattelse af, at dette er tilfældet hos dem. Men Morten Hagen taler om, at man risikerer det såkaldte ”falske profilbillede”.

”Nogle gange stemmer ens image udadtil ikke overens med opfattelsen indadtil. Ligesom man kan se det med profilbilleder på Tinder. Man kan sagtens få en marketings konsulent til at lave en fed reklame for ens virksomhed, men så skal man også sørge for, at man opfylder sine løfter i virkeligheden.”

Her argumenterer Hagen for, at man som virksomhed sørger for at lave kontinuerlige interne evalueringer og have fokus på, at ledere, såvel som ledernes ledere har tæt forbindelse til de ansatte.

Vær tæt på som leder

Virksomheder der performer, giver kreativ plads til deres medarbejdere. Og det sætter krav til den direkte leder. Men der er forskel på at være tæt på og være for tæt på.

Hvis der er noget mange ledere er bange for at blive skudt i skoende, så er det at micro manage. Desværre bliver dette for nogle oversat til, at man hellere må holde sig væk. Det er en hårfin balance at give sine ansatte plads til kreativ udfoldelse uden samtidigt at tabe forbindelsen til dem.”

Denne balancegang er noget, Hagen mener, man med fordel kan tale mere om til ledermøderne. Lederes ledere har også et stort ansvar for de ansattes performance.

”Giver man sine ledere de rette forudsætninger for at være gode ledere? Eller overdynger man dem med alt muligt crap. Det er vigtigt at skabe de rigtige rammer for at kunne drive god ledelse.”

De fleste opsigelser sker netop på grund af konflikt med den direkte leder. Desværre kan disse ledere være sat i en situation oppefra, hvor god ledelse kompliceres.

Et bevidsthedsniveau

Morten Hagen understreger, at god ledelse på mange måder befinder sig på et bevidsthedsniveau. Det er ikke kompetenceforbundet som for eksempel at kode på computeren. Derfor arbejder han meget med at træne ledere i at koncentrere sig om de rigtige ting.

”Meget af den træning jeg laver med ledere er, at jeg øger bevidstheden om noget, som gør, at man bruger mere energi på det, der er vigtigt. Jeg Sidder tit med ledergrupper, og ledelse er det eneste, vi ikke taler om”

Desværre ses det for meget, at ledere og lederes ledere har for travlt med alle de småting, som haster, i stedet for det, som er vigtigt.

”Hvis jeg har et opråb her, så er det at ledere med ledere under sig koncentrerer sig alt for lidt om, hvordan der drives ledelse i virksomheden. Det bliver sindssygt vigtigt for at skabe attraktive arbejdspladser og virksomheder der performer.”

Netværk styrker din ledelse

Den bedste måde at få evalueret og vurderet sin egen arbejdsplads og ledelsesstil er ved at dele din viden med ligesindede. I EGNs netværksgrupper garanteres du sparring og inspiration, som taler direkte ned i dit arbejde. Få hjælp til dine udfordringer og bliv beriget med idéer fra andre, som arbejder med det samme som dig. Find alle EGNs netværksgrupper her.

Hør mere på webinaret

Du kan høre meget mere om, hvordan man bedst lader sine medarbejderes talenter folde sig ud, når Morten Hagen gæster EGN studiet. Det gør han fredag den 12. maj klokken 10. Tilmeld dig via linket her. Det er gratis.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link