Kommunikation er ikke noget du kan, det noget du lærer

Effektive og dygtige kommunikatører har øvet sig på deres håndværk hele livet, det er ikke et talent man bliver født med. Kommunikation er ofte noget der bliver taget for givet, som en selvfølge af måden vi interagerer med hinanden naturligt, men potentialet er til langt mere. 

Kommunikation, EGN, Netværk

Communication – the human connection – is the key to personal and career success.

Paul J. Meyer


Kommunikation er kilden til alt godt - og skidt

Kommunikation kan være diffust og uhåndgribeligt. Vi taler alle om det, men dét at vide, hvad der menes med kommunikation, bliver ofte taget for givet. Mennesker er sociale væsner og har et naturligt behov for at kommunikere og interagere med andre mennesker for at kunne indgå i et socialt fællesskab, hvorfor personlig og professionel kommunikation ikke må underkendes. 

Vores måde at kommunikere på har afgørende betydning for vores relationer til andre mennesker. Gennem kommunikation skaber og udvikler vi vores personlige ’visitkort’. Derfor har kommunikation, dialog og formidling stor betydning for de resultater, vi som mennesker vil opnå, og hvordan vi former os selv udadtil. Kommunikation danner ramme om relationsudvikling, det bidrager til, hvilket indtryk vi giver af os selv, og det er især grundstenen i tillidsopbygning mellem mennesker – privat såvel som professionelt, og det tror vi også på hos EGN.Træn, træn og træn

En ting er altså sikkert; kommunikation er overalt. Derfor er det også et vigtig element i alle faser af en virksomheds udvikling. Hvad end det gælder en etableringsfase, vækstfase eller en nedgangsfase er kommunikation essentielt og helt afgørende for succes. 

Virksomheders kunder, medarbejdere, leverandører og øvrige interessenter bør vide, hvad virksomheden står for, og hvor den gør en forskel, bl.a. gennem de handlinger, som virksomheden har sat i værk for at opnå sine målsætninger. Netop dette skaber troværdighed og styrke, men er lettere sagt end gjort. Vi ved godt, at det er vigtigt at have gode kommunikationsevner, men de kommer ikke af sig selv – det kræver en aktiv indsats.Du er stærk når du lytter, og smart når du deler

Kommunikation er altså i bund og grund en social proces – en proces, hvor information fragtes og udveksles mellem parter. Der kan naturligvis også være tale om envejskommunikation, hvor f.eks. en fagperson formidler information videre til en række modtagere. Uanset form skaber kommunikation et unikt samspil mellem mennesker. 

Men selvom vi unægteligt er sociale skabninger, kan mange af os måske samtidigt nikke genkendende til somme tider at føle sig overmandet af behovet for autoritet over egne beslutninger og vurderinger – og hertil en stædighed, der forsikrer os om, at vi ”kan godt selv”. Men selvom vi måske tror, vi har erfaringerne, indsigterne og de rette evner til at finde løsningen på en given udfordring og derfor ikke har brug for andres indblanding, så ved vi jo også godt, at to hoveder er bedre end ét. 

Ønsker vi at forny vores tankegang og udvikle vores innovative selv, ja, så kræver det som oftest, at man er modtagelig over for inputs fra andre – og det er især i dag vigtigt af mange årsager; i den foranderlige verden, vi lever i, bør man sikre sig selv adgang til ny viden og indsigter på en kontinuerlig basis, for at kunne holde sig opdateret og klar til at takle morgendagens nye udfordringer. .Fysisk kommunikation slår den digitale

Man ved aldrig, hvilke værdifulde inputs og nye muligheder, som kommunikationen med andre kan føre med sig. I en arbejdsmæssig sammenhæng er det især et vigtigt udgangspunkt, at man sammensættes med mennesker, som har relevans for ens eget funktionsområde og som kender til hverdagens realiteter. Og lige netop dét udgør essens af vores mission i EGN; at sammenføre de helt rigtige fagfolk i en netværksgruppe, hvor hvert medlem deler ud af egen professionelle ballast og hvor man, i fællesskab, arbejder målrettet på at udvikle innovative løsninger og muligheder lige inden for den specifikke faglige arena. 

Vi sørger vi for at skabe et fortroligt, tillidsbaseret forum, hvor du møder andre ligesindede, der matcher din profil. Som medlem af en netværksgruppe er du altså med til at udvikle et fagligt frirum, hvor sammensætningen af gruppens medlemmer sikrer maksimal udbytte af den indbyrdes kommunikation – som i sidste ende kommer til gavn for både dig selv og din virksomhed.Når tilliden er høj, er kommunikation nemt

Du bør aldrig stå alene med dine udfordringer – det kræver øvelse at udvikle gode kommunikationsevner, men med den rette netværksgruppe er du sikret kontinuerlig udvikling i et forum, hvor åben, ærlig og udfordrende kommunikation er i højsædet. Det giver dig uden tvivl de bedste forudsætninger for at udvikle dine rolle og, ikke mindst, blive en bedre kommunikatør.

Et netværk der styrker dine styrker

Et fagligt og professionelt netværk vil for nogen lyde som en tør omgang med langstrakte møder. Det er dog langt fra sandheden. Herunder kan du læse om det enorme potentiale der åbnes op for når du bliver en del af den helt rigtige gruppe. 

Efteruddannelse

Sparring

Kompetencer

Innovation

Skal vi finde den rigtige gruppe til dig?

  Ledelse     Innovation     Forretningsudvikling     Økonomi     IT     Marketing     Salg     Service     Kundeservice     Logistik     SCM     Kvalitet     Miljø & energi     Og meget meget mere..