Etisk blindhed forekommer, når chefer overbebyrder deres ansatte. En chef taler med to ansatte

Leder, lider du af etisk blindhed?

Stort studie viser, at ledere er tilbøjelige til at overbebyrde flittige ansatte – helt uden at tænke over det.

Kender du det? En af dine medarbejdere er særligt dygtig og arbejdsom. Så når nye opgaver dukker op, er din første indskydelse at lade vedkommende løse den.

Så er du sandsynligvis ikke alene. For et amerikansk studie baseret på svar fra flere end 1400 ledere viser tydeligt, hvordan loyale medarbejdere bliver bedt om at påtage sig ekstra arbejde helt uden kompensation. Tendensen udspringer fra et begreb kaldet etisk blindhed.

Etisk blindhed kan defineres som en situation, hvor en person eller en gruppe af personer overser eller ignorerer de etiske konsekvenser af deres handlinger eller beslutninger. Det er ikke nødvendigvis med ondskabsfulde intentioner, at lederen udnytter sine medarbejdere, men etisk blindhed kan have alvorlige konsekvenser for både organisationen og de berørte medarbejdere. Undersøgelsen viser, at dette er en udfordring, som mange ledere står over for i dag.

Overbelastning af medarbejdere kan have negative konsekvenser

En af de primære årsager til overbelastning af medarbejdere er, at chefer ikke er opmærksomme på, hvor meget arbejde de reelt udfører. De kan have en opfattelse af, at en flittig medarbejder kan håndtere mere arbejde end andre, og derfor giver de denne medarbejder flere opgaver. Men over tid kan dette føre til en overbelastning af medarbejderen, som kan resultere i stress, udbrændthed og nedsat produktivitet. Derudover kan det også have en negativ effekt på medarbejderens helbred og trivsel.

Chefer kan også være blinde for de etiske konsekvenser af at overbelaste medarbejdere. De kan tro, at de på den måde viser, at de sætter pris på medarbejderens flid og engagement, og at det vil øge medarbejderens motivation og tilfredshed. Men i virkeligheden kan det have den modsatte effekt og føre til frustration og en følelse af uretfærdighed. Det kan også føre til en forringet arbejdskultur, hvor medarbejdere føler sig presset til at arbejde for længe hver dag.

Sådan blev undersøgelsen lavet:
Ledere skulle udfylde et spørgeskema om en fiktiv medarbejder kaldet John. De fik ligeledes at vide, at deres virksomhed var underlagt et stramt budget, og derfra skulle de vælge, om John skulle pålægges ekstra opgaver.
De ledere som fik at vide, at John var en loyal medarbejder, havde langt større tendens til at pålægge ham de ekstra opgaver, end ledere som at vide, at John var en ærlig og retfærdig medarbejder.

Fænomenet “presenteeism”

Et andet fænomen, der er tæt knyttet til etisk blindhed, er “presenteeism”. Presenteeism er, når medarbejdere arbejder længe og tager på sig mere ansvar end de burde, selvom de er syge eller føler sig dårligt tilpas. Dette kan også være et resultat af en chef, der ikke er opmærksom på medarbejderens arbejdsbyrde og deres behov for hvile og restitution.

Presenteeism kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejderens helbred og for organisationen som helhed. Det kan føre til spredning af sygdomme på arbejdspladsen og en forringet arbejdskultur. Det kan også resultere i en nedsat produktivitet og en forringet kvalitet af det arbejde, der udføres.

Hvordan kan man undgå etisk blindhed?

Etisk blindhed kan undgås, hvis ledere er opmærksomme på de etiske konsekvenser af deres beslutninger. Det gælder om at være tæt på sine medarbejdere, og om at forhøre sig hyppigt om deres trivsel og arbejdsbyrde. Det gælder om at udvise forståelse for forskelligheder, men samtidigt gøre alt dette uden at virke omklamrende. Micro management er efterhånden blevet et anerkendt begreb, som hentyder til chefer, som blander sig alt for meget i sine medarbejdere opgaver. Det kræver en fin balancegang at være en leder, som på én gang giver sine ansatte frihed og fleksibilitet, men også er i berøring med deres trivsel og arbejdsbyrde.

Brug dit netværk

Det er svært at være leder. I ledergerningen ligger mange komplekse valg og dilemmaer, som vil gøre nogle mennesker utilfredse uanset hvad. For at kunne løse disse situationer bedst muligt, hjælper det at have nogle at sparre med. I EGNs ledernetværk mødes ligesindede ledere og deler erfaringer og udfordringer fra deres eget liv. Det styrker hver enkelt og ruster dem til at blive endnu bedre i deres virke. Læs mere om EGNs ledergrupper lige her.

TwitterLinkedInFacebookCopy Link