Joki ICT Petri Kinnunen
TwitterLinkedInFacebookCopy Link

Substanssiosaaminen ja uudet näkökulmat kohtaavat kollegaryhmässä

Joki ICT:n toimitusjohtaja Petri Kinnunen liittyi EGN Suomen kollegaryhmään vuonna 2016. Petri kuuluu Digitalisaation ja tietojohtamisen ryhmään, joka keskittyy digitalisaation mahdollistaman datan keräykseen, varastointiin, analysointiin sekä sitä kautta tehtävään lisäarvon ja hyödyn tuottamiseen tähtäävään päätöksentekoon.

”Olen toiminut Joki ICT:n toimitusjohtajana jo yli 10 vuotta. Edistämme digitalisaatiota julkisella sektorilla ja olemme 100 % kuntien, kuntayhtymien ja kuntaomisteisen yritysten omistama. Tarjoamamme palvelut kattavat perinteisen ICT-infran, asiantuntija- ja järjestelmäpalvelut. Menemme vahvasti digitalisaatio edellä, minkä myötä myös data ja tiedolla johtaminen näkyvät asiakaskunnassamme yhä voimakkaammin. Esimerkkinä tiedolla johtamisen palvelut, jotka olemme ihan vastikään lanseeranneet”, Petri kertoo.

”Monet kollegaryhmän jäsenet tulevat Etelä-Suomesta, mutta itse edustan Pohjois-Suomea ja vähän niin kuin puolta Suomea. Toimipisteemme sijaitsee Ylivieskassa, mutta omistaja-alueemme ulottuu Oulun kupeesta pohjoiseen Keski-Suomeen. Korona on viimeisimpänä vauhdittanut merkittävästi digitalisaatiota kuntasektorilla. Työntekijöitä Joki ICT:llä on tällä hetkellä 56 ja olemme viimeisen viiden vuoden aikana kasvaneet muutamasta henkilöstä tuohon, myös liikevaihto on kymmenkertaistanut. Tämä on ollut mielenkiintoinen matka ja palveluvalikoimamme on laajentunut merkittävästi sen varrella.”

Vahvuutena datan kokeneet ammattilaiset

”Liityin EGN:n jäseneksi vuonna 2016 ja silloinen kollegaryhmäni oli IoT. Olin tuolloin sivutoimisesti miettimässä IoT:ta ja datalähtöistä toimintaa sekä ollut mukana Tekes-hankkeissa. Nykyisessä ryhmässä digitalisaatio ja tietojohtaminen ovat huomattavasti terävämpiä näkökulmia. Liityin alun perin kollegaryhmään, sillä käsiteltävät aiheet ja niihin saatavat näkökulmat olivat mielenkiintoisia. Myös muiden jäsenten vertaistuki ja ryhmän toimintatapa tuovat hyötyjä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Saan uusia kokemuksia ja näkemyksiä ja lisäksi minulla on kontakteja, joilta voin kysyä suoraan jotain asiaa.”

”Ryhmässä on isoissa yrityksissä datan ja data-analytiikan parissa työskenteleviä henkilöitä sekä muita todella kovia data-ammattilaisia. Ryhmän vahvuudet ovat pitkälti datassa ja siinä, kuinka sen kautta voidaan vahvistaa yrityksen liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda korkeampaa asiakasarvoa. Tämän päivän tapaamisessa oli mukana ryhmän uusi jäsen ja siinä kun kaikki esittäytyivät, niin tuli taas uudelleen jäsenten taustat ja osaaminen. Ryhmän jäsenet ovat profiililtaan erilaisia, mutta näen sen ainoastaan rikkautena”, Petri sanoo.

Kollegaryhmä tarjoaa puolueetonta tietoa alan aiheista

”Olen pyrkinyt rakentamaan viitekehystä tapaamisten aiheista, vaikka välillä aihepiiri on ollut sellainen, mistä minulla ei ole varsinaista substanssiosaamista tai sitä ei ole tehty meillä. Olen kuitenkin pikkuhiljaa kasannut palasia ja kuitenkin kun datalähtöistä toimintaa tehdään asiakkaillemme, niin olen voinut miettiä, että mitä lähdetään rakentamaan ja minkälaisella strategialla. Ryhmän kautta olen myös voinut helposti lähteä kartoittamaan potentiaalisia kumppaneita esimerkiksi robotiikkaan tai tiettyyn toimintatapaan liittyen”, Petri jatkaa.

”Toisaalta on ollut mukava huomata, että osa käsitellyistä aiheista on sellaisia, joiden kanssa olen jo itse aikaisemmin työskennellyt. Esimerkiksi tänään Sitran alustuksessa puhuttiin datasta ja partnershipeistä ja se mitä Sitralla tehdään nyt, niin sitä olemme varsinaisen toimenkuvan ohessa pohdittu kollegan kanssa jo viisi vuotta sitten.”

”Ryhmänvetäjä Kari on dynaaminen ja hauska kaveri. Kari kertoo mielellään tuosta harrastuksestaan, joka on hyvin poikkeava, jos näin voi sanoa. Siitä on kiva kuulla ja lisäksi urheilu ja seuratoiminta yhdistävät meitä”, Petri kertoo.

”Olen nähnyt kollegaryhmän toimintaa ennen koronaa, koronan aikana ja nyt uuteen normaaliin siirtyessä. Onhan tämä tilanne kaikille ihan uutta. Tänään meillä oli ensimmäinen fyysinen tapaaminen sitten koronan ja olen kyllä hyvin tyytyväinen!”

Joki ICT Oy tuottaa asiantuntija-, tuki-, tietoliikenne- ja kapasiteettipalveluja omistajilleen. Toiminta-alue ulottuu Oulun seudulta Pohjoiseen Keski-Suomeen. Omistaja-asiakkaita ovat kunnat, niiden konserniyhtiöt ja kuntayhtymät.

EGN Suomi on vuonna 2011 perustettu strateginen asiantuntijaverkosto, joka on osa kansainvälistä Executives Global Network -verkostoa. Tänä päivänä toimimme 14 maassa yli 400 asiantuntijan voimin. Tarjoamme lähes 40 kollegaryhmää eri toimialojen johtajille ja asiantuntijoille.

Lisätietoja:

Petri Kinnunen, CEO, Joki ICT,
petri.kinnunen@jict.fi, p. +358 44 729 1419

Samu Nurmi, Head of Sales, EGN Suomi,
samu.nurmi@egn.com, p. +358 400 666 325

Petri Kinnunen, CEO, Joki ICT, kinnunen@jict.fi, p. +358 44 729 1419

Samu Nurmi, Head of Sales, EGN Suomi, samu.nurmi@egn.com, p. +358 400 666 325