HEM | Insights

Äger du din hisspitch?

04.09.2020

in

”Jag lever närmare min passion idag”

Namn: Alexandra Schuster
Aktuell som: Valde sparring för personlig utveckling
Huvudansvar: Nordisk produktchef för Arvid Nordquist Livs
Bakgrund: Civilekonom
Ålder: 47 år
Bor: Tullinge
Familj: Make och en son på 14 år samt en golden retriever
Bästa ledarfrågan jag fått: Vilket avtryck vill jag lämna hos den jag möter?
Kompetensutveckling: Chefsgrupp och individuell sparring genom chefs- och kompetensnätverket EGN

Forskning* visar att kvinnor oftast söker en tjänst där de upplever att de uppfyller samtliga rekryteringskrav i jobbannonsen. Män däremot tenderar att söka roller där de uppfyller cirka 50-60 procent av kraven. Helena Tronner, organisationspsykolog, menar att det finns en tydlig anledning varför kvinnor och män på gruppnivå ofta agerar olika:

– Det här handlar om vår socialiseringsprocess, där kvinnor mer än män socialiseras in i att sträva efter perfektion, medan män däremot socialiseras in i att ta mer risk än kvinnor. Det gör att vi på gruppnivå agerar olika. Vidare är det en skillnad i självförtroende mellan män och kvinnor, där män har en tendens att överskatta sin förmåga med upp till 30 procent, medan kvinnor ofta bedömer sig själva som lite sämre än vad de faktiskt presterar, säger hon i en intervju med KnowIT.

Alexandra Schuster har en tjugoårig karriär inom livsmedelsbranschen, varav de senaste åren som nordisk produktchef på Arvid Nordquist. Hon är inte förvånad över siffrorna men tycker också att en hel del har skett under de senaste åren.

”Kvinnor bedömer ofta sig själva som lite sämre än vad de faktiskt presterar.”

– När jag utbildade mig under nittiotalet i mitt hemland Tyskland och sedan hade mina första år inom livsmedelsbranschen, var det i en mer hierarkisk kultur än här i Sverige. Inte sällan var jag den enda kvinnan i min närmsta arbetsmiljö. Sedan 2003 har jag varit verksam i Sverige där jag tycker att man kommit betydligt längre i arbetet med jämställdhetsfrågorna. Jag märker att jag, som formats i en annan kultur, aktivt har behövt jobba för att stå på mig och våga ta plats. Därför ser jag det till viss del som en generationsfråga, där många yngre kvinnliga kollegor är bra på att kliva fram och visa vad de går för. Utvecklingen har gått åt rätt håll.  

Alexandra valde 2018 att gå med i chefs- och kompetensnätverket EGN för att investera ytterligare i sin karriär. Hon beskriver mötet i maj 2019 med nätverksgruppen av produktchefer som avgörande för hennes personliga utveckling.

– Fast det var över ett år sedan minns jag det så tydligt. Ämnet var vårt personliga varumärke och professionella rykte och dagen inleddes med följande fråga: vad skulle du säga om du hamnade i hissen tillsammans med vd:n på ditt nästa drömföretag?

Den berömda hisspitchen inledde ett par intensiva timmar där Alexandra och hennes nätverkskollegor såg över hela sin personliga karriär och samlade alla erfarenheter och kompetenser. Fast hon hade läst mycket om storytelling och personal branding, var det första gången hon konkret arbetade aktivt med den.

”Jag lever närmare min passion idag för att jag har unnat mig tiden att stanna upp, reflektera och få nyttiga utanförperspektiv.”    

Hon minns att pitchuppgiften blev en utmaning för alla i gruppen på cirka femton produktchefer, men att slutresultatet blev över förväntan.

– Det var oerhört nyttigt att öva på att ta plats och våga använda stora (men sanna!) ord, inte bara för en produkt, utan för egen del. I mitt fall har livet gått i ett med studier, att bli förälder och sedan göra karriär. Det är viktigt att inte förlora sig själv. Det finns också en risk i, kanske inte minst när man jobbat länge på samma arbetsplats, att inte stanna upp och reflektera över sina nuvarande arbetsuppgifter. Vad vill jag? Är min passion densamma?

Det blev en ”eyeopener” för flera att stanna upp och få en överblick över sin kunskapsutveckling under sina yrkesår. Tillsammans med produktcheferna i gruppen arbetade de på en längre och en kortare storytelling, presenterade sina pitchar och slipade dem efter feedback. I samband med nätverksdagen valde Alexandra även att komplettera med ett sparringsamtal med sin nätverksledare för att ytterligare vässa sin strategi.

– Jag minns fortfarande att vi kände oss väldigt starka efter övningen. För mig blev detta ett viktigt skifte och jag är idag både mer trygg i mina styrkor och äger min egen story genom att jag kontinuerligt verbaliserar och uppdaterar den. Jag lever också närmare min passion idag för att jag unnat mig tiden att stanna upp, reflektera och få nyttiga utanförperspektiv.    

* Ernesto Reubens studie från 2011 om ”earnest overconfidence” The Emergence of Male Leadership in Competitive Environments

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

27.02.2024

in

Ledarskapskurser kommer till korta när det gäller den löpande utvecklingen i en hektisk affärsvärld. I en tid av ständig utveckling och förändring är det avgörande för ledare att förbli i framkant av de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område. Medan traditionella ledarskapskurser har varit en viktig källa

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.