HEM | Insights

Är ökad robotisering negativt?

17.01.2018

in

Förlorad i kriget mot robotar

Många kan känna rädsla över att förlora sitt jobb till en robot. Stämmer det? Och vilka branscher har störst risk?

Idag handlar småprat i lunchrummet ofta om digitalisering, robotik och artificiell intelligens. Det kan vara en diskussion om vilka jobb som oundvikligen kommer att ersättas av robotar.

Enligt en studie av it-konsultföretaget Avanade, bekymrar nästan en fjärdedel (24 procent) av de som arbetar i Danmark att inom fem år kommer deras jobb tas över genom en kombination av robotar och artificiell intelligens.

Är dessa rädslor obefogade? Finns det verkligen någon anledning till att oroa sig? Även om vissa jobbfunktioner utan tvekan kommer att automatiseras, kommer företagen sannolikt behålla sina anställda och nyttja deras kompetenser på andra ställen – och då på mer engagerande och uppfyllande sätt.

”Det kommer alltid att finnas en efterfrågan på jobb som kvalitetssäkring och omvandling av data till kunskap” säger Alexander Richter, forskare inom digitalisering och ledning, och chef för I4L på it-universitetet i Köpenhamn. ”Men eftersom digitalisering också gör arbetet mer öppet, kommer den anställde som arbetar som mellanhand för information, att bli drabbad.”

Avskaffandet av rutin
Tillverkningssektorn använder redan robotar för att göra rutinjobb och ganska snart kommer tjänstesektorn att följa och introducera robotteknik för ett liknande ändamål.

I ett samarbete med Oxford University, har Deloitte UK komponerat en lista med arbetsfunktioner som är mest utsatta för att helt och hållet ersättas av digitala system och robotik inom 15 år.

diagram.jpg

Diagrammet belyser de jobb och funktioner som präglas av standardisering eller rutin – som telefonförsäljare och arbetsuppgifter som går ut på datainmatning som de mest sårbara för automatisering.

Anställda behöver kunna hålla sig i takt med förändringen
Om du som ledare anser att vissa jobb kommer att bli överflödiga i takt med digital automatisering, bör nästa steg vara att ta reda på dina anställdas kompetenser och kompetens för att engagera dem på ett annat håll.

Ditt företag kan till exempel dra nytta av dina medarbetares kunskaper i andra delar av organisationen. Eller kanske skulle de kunna ta någon form av utbildning för att öka sin kunskapsnivå?

Innan du kommer så långt, bör det första steget vara att ta reda på vad företaget kommer att behöva i framtiden.

”Som ledare kanske du inte känner till alla system och funktioner i organisationen. Därför bör du lyssna på dina medarbetare för att försäkra dig om att den teknik du planerar att genomföra faktiskt fungerar i praktiken och att du har rätt personer att hantera det”, säger Richter.

”Och då måste du genomföra implementeringen i den takt där dina anställda kan hänga med i förändringen. Annars blir de osäkra, vilket resulterar i motstånd”, avslutar han.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.