HEM | Insights

Business & Digital Transformation – Sveriges skarpaste hjärnor

21.01.2021

in

Som ledare behöver du ställa de viktigaste frågorna

Vad händer när höga chefer inom business & digital transformation från några av Sveriges tyngsta bolag möts kring frågan hur får vi med hela organisationen i transformationen?

Vi befinner oss på EGN, Sveriges största chefsnätverk, i Ericssons tidigare lokaler på Telefonplan i Stockholm. Det k-märkta rummet badar i ljus och är för dagen mötesplats för nätverksgruppen Business och Digital Transformation. De bär alla olika titlar och här finns både CDO:s, Digital Transformation Managers, Heads of Digital Innovation, CIO:s och VP:s från stora bolag inom privat och offentlig sektor. Det de har gemensamt är sitt stora fokus på förändring och förvandling, där den digitala utvecklingen är katalysatorn men egentligen inte står i centrum. Det gör istället det mänskliga beteendet. Daniel Stenmark, nätverksledare:

– I denna grupp samlas några av Sveriges skarpaste hjärnor när det gäller Business och Digital Transformation. I sina roller arbetar de med organisationers stora utveckling av kultur och beteende och lever med frågor som ”hur behöver våra organisationer utvecklas för att möta framtiden och vad får det för konsekvenser för oss just nu?” De är alla experter inom sina respektive områden, där de arbetar mycket brett med alltifrån kulturutveckling, talent management, digitaliseringsevangelisation och egentligen alla möjliga (och ibland omöjliga) tänkbara frågor som berör all omfattande förändringsledning.

Sedan gruppen inledde sin gemensamma resa i december 2017 har relationerna utvecklats, till fördel för ett allt djupare utbyte. Några av de ämnen som de hittills valt att diskutera är digital mognad – hur rustad står organisationen, talent management och rekrytering? och när/hur leder man uppåt? Inför dagens tema ”hur får vi med oss hela organisationen i transformationen? inleder nätverksledaren med en incheckning och en efterföljande coachande övning. Det hinner passera ett antal veckor mellan varje nätverksmöte och det gäller att som nätverksledare hela tiden bana vägen för ett större djup och förtrolighet i rummet, för att maximera erfarenhetsutbytet gruppen har med varandra.

Utifrån frågan vad är din top of mind-utmaning just nu? får en av cheferna möjligheten att presentera sitt case. Med hjälp av diagnosticerande frågor från gruppen om nu-läge och önskat läge för att sedan fortsatt samtal i bikupor, får hon ta emot träffsäker coaching av likasinnade kring hur hon ska ta sig från nuläge ända fram till önskat läge och vad som är viktigt att uppmärksamma under resan.

Efter en kort paus med kaffe och frukostmacka är det dags för dagens gästinspel. Olle Svensson är rådgivare inom Business Design och Transformation med lång bakgrund inom tjänsteutveckling och processledning. Sedan december leder han även en av EGN:s ytterligare nätverksgrupper i Business och Digital Transformation:

– Samtalet om transformation i organisationer präglas alltför ofta av ett ”fluff-fluff” från ett ledarperspektiv, där det läggs mycket tid på stora ambitioner och goda värdeord. Men när det kommer till att exekvera för att hjälpa alla att få förutsättningar för att gagna transformationen i hela organisationen, skjuts ansvaret ofta över på HR-personal. Som ledare måste man börja snegla på verktygslådan hos tjänsteutvecklarna när det gäller att konvertera ambition, värdeord och riktlinjer och tänka design av praxis och beteenden, och att tänka prototyper istället för omorganisation.

Inspelet blev en skarp språngbräda om momentum i förändringsresor, att institutionalisera utforskandet, glidningar och om de nya normala – och nya beteenden även hos ledaren:

– Vi lever idag i en värld som ser helt annorlunda ut än tidigare, där vi ställs inför radikalt annorlunda och nya frågor och utmaningar. Här växer också nya krav på ledare, där det behöver ske en avgörande förskjutning. Istället för att ledaren förväntas komma med de bästa svaren, behöver framtidens ledare allt mer ställa de viktigaste frågorna, men hur premierar vi det, och vad säger det om en ledare?

Vad fick du med dig från dagens nätverkssamtal?

”Vi inledde morgonen med en coachande övning som jag verkligen tyckte var givande. Den hjälpte mig att sätta fingret på vad som egentligen är kärnproblemet, detta är en förutsättning för att kunna ta fram en bra lösning. Det är så avgörande att prioritera rätt för att kunna lägga energin på det som verkligen gör skillnad.” – Mikael Hertzman

”Dagens gästinspel gav en ny injektion av energi in i våra samtal. Jag fastnade personligen för tanken kring så kallade porösa idéer, något som jag även valt att praktisera i mitt ledarskap – att välja att involvera andra genom att ge utrymme för skaparkraft kring min porösa (ofullständiga) idé – istället för att presentera den klappad och klar.” – Johanna Kjellberg

”Jag uppskattade kombinationen av dagens komponenter, med samtal, inspel och den längre, coachande övningen. Genom den här typen av övningar när vi får ta del av varandras utmaningar och problem, lär vi inte bara känna varandra bättre, utan bygger snabbare ett ökat förtroende, vilket i sin tur ökar effektiviteteten i våra fortsatta erfarenhetsutbyten och djupgående samtal.” – Torbjörn Glad

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.