HEM | Insights

Chefsgrupper möts kring gemensam problemställning

20.07.2017

in

En förmiddag för utökat utbyte

I september testkörde en grupp logistikchefer och en grupp e-commerce-chefer en förmiddag tillsammans för utökat utbyte, med gästinspel av postnords Arne B. Andersson. En nätverksdag med fokus på The Last Mile i hemleverans, som bjöd på trendspaningar, nya insikter, och ett gemensamt sikte på förbättringar inom branschen.

Klockan är strax före nio, och samtalen är redan igång över kaffedrycker och frukostmackor. Vi befinner oss på EGN, i Ericssons gamla k-märkta styrelselokaler, där dagens nätverksträff hålls.

På agendan är ”the last mile -hemleverans sista biten hem”, och nytt för dagen är den tillfälliga konstellationen mellan chefer och specialister inom grupperna E-commerce och logistik.

Gästinspel av e-handelsexpert
Det är dessutom min första nätverksträff i rollen som redaktör, och som flugan på väggen är jag mycket nyfiken på att se vilken generositet individerna faktiskt lyckas uppnå kring den gemensamma problemställningen, och vilken utdelning de kommer få i samtalen?

EGN:s nätverksledare Jonas Friberg och Ali Ghoce är dagens facilitatorer, som inleder med en incheckning i dialog, där sedan varje chef själv får bjuda upp till dans för tre rappa minuter med valfri person i rummet.

Jag ser ett skriande behov runtom i våra företag, att våga erkänna sin brist på digital kompetens

Stämningen blir snabbt skönt avslappnad, och tiden går fort. Det är dags för gästinspel av e-handelsexperten Arne B. Andersson, flitigt anlitad konsult i Skandinavien:

”Alltför många affärskedjor utgår fortfarande inte utifrån ett digitalt perspektiv, trots att tekniken utvecklats som den har och dess möjligheter är enorma. Jag ser ett skriande behov runtom i våra företag, att våga erkänna sin brist på digital kompetens, och istället börja investera i mer expertis ända in i styrelsegruppen, för att kunna hitta sig själv i e-handeln och vägen framåt,” säger Arne B. Andersson.

Ship from store
Det blir en intensiv förmiddag, där Arne fortsätter med trendspaning och ger aktuella världsledande exempel, inte minst från USA och Storbritannien.

Vi måste ständigt leva med hela eko-systemet för att nå fram till en betydande personlig kundupplevelse

Samtalet rör sig kring stock optimism och Ship from store, om valet av fokus på machine learning hellre än stora annonskampanjer, men också om växande trender som ett bredda sitt sortiment (exempel Argos & Sainsburys´) där non food och food integrerat sina tjänster för att tillmötesgå den allt mer krävande konsumenten.

”Förbi är den tid då det räckte med en kundklubb för att skapa lojalitet. Vi måste ständigt leva med hela eko-systemet för att nå fram till en betydande personlig kundupplevelse,” fortsätter Arne B. Andersson, innan han ger oss en upplevelse av industrins stora fluga; personalisering i form av röststyrning.

Levande servicestrategi
Janne Sjöstrand, konsult med fokus på distribution, gör ett kort andra inspel mellan samtalen, och konstaterar att de kärnfrågor som branschen idag brottas med, inte skiljer sig nämnvärt från hans tidiga år.

Ett intressant samtal tar vid kring brister i affärsplaner och servicemål och hur vanligt förekommande det är att sakna en levande servicestrategi som ledstjärna.  Och hur medvetna är vi egentligen om var vår utvecklingskraft ligger?

”Idag fick jag både tag på inspiration och viktiga trendspaningar. Speciellt intressant för mig var samtalet kring den växande ship from store-trenden. På vår önskan bjuds nu även speditionsaktörer in till nästa möte, vilket inbjuder till nya möjligheter att påverka branschen”. 
– Niklas Hamberg, Head of Logistics, Byggmax

”Berikande gästinspel av Postnord, samt givande diskussioner som gav mig en fördjupad insikt i e-handeln, dess möjligheter och utmaningar. Samtalet kring vikten av genomarbetade affärsplaner gav mig goda insikter”.
– Nina Wibring, Manager Parts & Attachments Logistics, Volvo Construction Equipment

”En mycket givande förmiddag med fokus på Last Mile. Även om ämnet diskuteras flitigt finns det fortfarande många frågor värda att samtala om. Möjligheterna är många och det kommer troligen dyka upp en ökad bredd av lösningar. Dagen gav insikter kring detta, samt vikten av, och vägar framåt, för att knyta ihop den digitala världen med den praktiska logistiken och så skapa en upplevelse.”
– Johan Hyensjö, Central Transport Manager, Martin & Servera

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.