HEM | Insights

Forskning i en alltmer komplex tillvaro

01.08.2017

in

En tidig morgon möts en grupp vice vd:ar

John Rune Nielsen, affärsutvecklingsdirektör på RISE, möter oss i receptionen och vi går i samlad trupp upp till konferensrummet. Mötesledare Åsa Lindell från EGN och John hälsar oss välkomna och vi börjar med en sedvanlig incheckning där vi pratar om vem vi inspireras av för tillfället.

Vi är ett femtontal deltagare som arbetar på bolag som bland andra Autoliv, H &M Online, Schenker och Volvo Penta.

Efter incheckningen sammanfattar Åsa föregående möte med temat ”Motivationsteori och Self Determination Theory”. Hon berättar kort om modellen och de tre psykologiska behov som skapar inre motivation och därmed leder till prestation; Kompetens – Autonomi – Tillhörighet, och tar exempel från Collector och Lars Lagerbäcks arbete med Islands landslag i fotboll. Därefter följer reflektion och diskussion i mindre grupper.

En föränderlig värld av nya branscher
Det blir dags för en bensträckare, deltagarna minglar och bjuds på kaffe och fralla. När vi återigen samlas kör John en dragning om Rise, som står för en spännande varumärkesresa efter sammanslagningen.

Som samlad institutssektor fokuserar vi i dagsläget på att få fram nya innovativa infrastrukturer

Det är SP, Swedish ICT och Innventia som har gått samman för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 byter fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut namn till Rise.

John ger oss, bland annat, insyn i vad som forskas på och hur urvalet sker.

”I en föränderlig värld där nya branscher växer fram är det inte självklart vilka projekt som ska prioriteras, utan vi arbetar med allmän kompetensutveckling. Som samlad institutssektor fokuserar vi i dagsläget på att få fram nya innovativa infrastrukturer som stöttar näringslivet och samhällets utmaningar och möjligheter”, berättar John.

En allt mer komplex tillvaro innefattar allt större risk- och säkerhetsperspektiv

En mer komplex tillvaro
Miljö, globalisering, klimatförändringar, digitalisering, risk och säkerhet samt ändrad demografi är några övergripande trender man tittar närmare på genom att bedriva forskning inom områden som exempelvis hållbara samhällen och städer, mobilitet, life science, digitalisering, energi och biobaserad ekonomi.

”En allt mer komplex tillvaro innefattar allt större risk- och säkerhetsperspektiv, vilket i sin tur kräver en, i ökande grad, ännu större tvärvetenskaplig lösningsförmåga än tidigare”, förklarar John.

Efter företagspresentationen beger vi oss iväg på rundvandring där vi får en guidad tur i ”Tid- och frekvenslabbet” samt i ”Högspänningshallen”.

Vi lär oss att ”Riksmätplatsen” är ett uppdrag från regeringen att hålla ordning på exempelvis tid och längd och att just tid är en extremt kritisk infrastruktur.

Dagens möte avslutas med gemensam lunch och nästa gång ses gruppen hos HM där temat ”Trender inom retail” kommer att stå på agendan.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

27.02.2024

in

Ledarskapskurser kommer till korta när det gäller den löpande utvecklingen i en hektisk affärsvärld. I en tid av ständig utveckling och förändring är det avgörande för ledare att förbli i framkant av de senaste trenderna och bästa praxis inom sitt område. Medan traditionella ledarskapskurser har varit en viktig källa

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.